Prodomus, s. r. o. a PRO-INT, s.r.o.

Prodomus, s. r. o. a PRO-INT, s.r.o.

Radi by sme zverejnili výsledok práce dodávateľov stavebných prác v sídle našej spoločnosti na ulici Jaskový rad 187, Bratislava.
Jedná sa o spoločnosti:

Prodomus, s. r. o.

Kontaktná osoba: Ing. Alojz Kianička

a

Pro-Int, s. r. o.

Kontaktná osoba: Ing. Roman Paták

Uvedené spoločnosti boli Dodávateľmi a realizátormi pokládky dlažby na schodisku v našom rodinnom dome. Dlažba bola položená neodborne čo dokumentujú videá aj fotografie, konkrétne:

  • L-kové profily sú osadené tak, že bránia odtekaniu vody zo schodiska, čím sa na jednotlivých schodoch či medziposchodiach hromadí voda, ktorá v zimnom období namŕza a ohrozuje tak chodcov.
  • Na viacerých miestach je dlažba prepadnutá (najmä v oblasti pred vstupnou bránkou), zle vyspádovaná, čo spôsobuje vytváranie rozsiahlych kaluží, ktoré neodtekajú.
  • Dlažba je na viacerých miestach popraskaná
  • Prepadnuté niektoré dlaždice, rozdiel vo výške aj 0,5cm
  • Ukončenia líšt a dlaždíc na rohoch schodiska absolútne neodborné a neestetické

Samotná realizácia meškala niekoľko mesiacov, komunikácia bola obtiažna. V zmluvnom vzťahu sme boli so spoločnosťou Prodomus, s. r. o. (Ing. Alojz Kianička), realizátorom bol subdodávateľ Pro-Int, s. r. o. (Ing. Roman Paták).

Reklamácia bola spoločnosťou Prodomus, s. r. o. formálne uznaná (písomne), dokonca bol navrhnutý termín opravy, oprava sa však neuskutočnila. Na opravu sme si najali inú spoločnosť, pričom náklady požadujeme nahradiť spoločnosťou Prodomus, na čo zástupca spoločnosti prestal reagovať na elektronickú formu komunikácie, reagoval iba písomne s tým, že s návrhom na náhradu nákladov nepristúpi. Situáciu nijako nerieši.

A preto veríme, že Google zabezpečí, že veľa nových potenciálnych zákazníkov uvedených spoločností si nájde túto informáciu a sami zhodnotia či budú so spoločnosťami Prodomus, s. r. o. (Alojz Kianička) alebo Pro-Int, s. r. o. (Roman Paták) spolupracovať.

Radi doplníme ďalšie fotografie, videá aj ďalšie informácie.

Chcete vedieť viac?

Dohodnime si stretnutie, call, alebo si nechajte obratom vykalkulovať váš projekt.
Ponuku vám pošleme mailom.

Kontaktujte nás