fbpx

Ako využiť dáta z vašej aplikácie?

V dobe technologickej evolúcie každá spoločnosť, ktorej to produkt či zameranie len trochu umožňuje, venuje veľkú pozornosť možnostiam využitia údajov z aplikácií. Tieto údaje poskytujú prehľad o rozhodnutiach, nákupoch a celkovom správaní ich používateľov, a sú nevyhnutné pre marketingové a obchodné účely. Progresívne spoločnosti sa vďaka nim učia, ako zaujať svoje publikum a navýšiť svoj obrat. Keďže priemerný spotrebiteľ trávi viac ako 70 % času stráveného pred obrazovkou práve v rôznych druhoch aplikácií, tento priestor sa stáva skvelým predajným miestom, kde medzi sebou predajcovia súperia o jeho pozornosť.  

Pod pojmom dáta z aplikácie vnímame všetky údaje získané z mobilných aplikácií, ktoré sa využívajú na analýzu a identifikáciu používateľov, zaznamenávanie ich správania online a v reálnom čase, a ktoré sú následne využité v predajných procesoch či komunikačných platformách. Dátovým bodom môžu byť napríklad používateľské profily, inštalácie, procesy, údaje o sledovaní polohy, alebo push notifikácie.

app data

Aké druhy dát dokážete z aplikácie získavať?

Druhov dát, ktoré dokážete získať a vyhodnocovať je mnoho. Medzi obchodne a marketingovo najzaujímavejšie patria:

 • počet otvorení aplikácie, v prípade webovej aplikácie zobrazenia stránky 
 • čas a dĺžka každej návštevy v aplikácii
 • informácie o návštevníkoch – ich záujmy, profesia, vek, či pohlavie
 • priebeh aktivít používateľov v reálnom čase
 • správanie používateľov online
 • poloha používateľov
 • informácie o zariadeniach, ktoré používatelia využívajú
 • prihlásenia/odhlásenia a celková aktivita používateľov v rôznych časových úsekoch počas dňa.

 

Mnohé spoločnosti tieto údaje využívajú na tvorbu používateľskej cesty. Vďaka nim totiž môžu svojim používateľom lepšie porozumieť a predpovedať ako sa v ich aplikácii správajú. To im umožňuje neustále vylepšovať ich používateľskú skúsenosť.

Ako kľúčové sa javia najmä tieto poznatky plynúce z údajov získaných z aplikácií:

 • dôvody návštev v aplikácii
 • problémy súvisiace s interakciou so zákazníkom
 • výsledky rozhodovania o kúpe alebo konkrétnej akcii
 • analýza dát a retencia už existujúcich zákazníkov.

Ako tieto dáta z vašej aplikácie získať?

Aplikácie využívajú na získavanie dát súpravu na vývoj softvéru (SDK). Pokiaľ ide o webové aplikácie, stratégia získavania dát sa môže líšiť v závislosti od druhu webových stránok. Tie môžu používať technológiu JavaScript alebo súbory cookie. 

Meranie a získavanie informácii o činnosti a správaní používateľov sa poväčšine začína návštevou webu alebo spustením mobilnej aplikácie. Zaznamenané dáta sa následne analyticky vyhodnocujú.

Akými spôsobmi môžete využiť údaje z aplikácie?

1. Využitie dát na tvorbu prehľadov

Ako uvádzame vyššie v článku, dáta z aplikácie sú cenné zdroje informácií, ktoré vám umožnia získať prehľad o trhu. Je to dôležité, pretože sa dozviete napríklad to, či sa vaša zákaznícka základňa rozrastá a odkiaľ vaši používatelia prichádzajú.

Tieto takzvané Acquisition Metrics (akvizičné metriky), poskytujú predstavu o cene za akvizíciu a tým pomáhajú pri identifikácii návratnosti (ROI). Môžete vďaka nim sledovať napríklad aj prehľady o konverznom pomere v aplikácii, následne ju na základe toho optimalizovať.

dáta z aplikácie

2. Tvorba stratégie s ohľadom na vzorce správania používateľov

Je dôležité skutočne rozumieť tomu, ako sa používatelia vo vašej aplikácii správajú. Behavior Metrics (metriky správania) slúžia k tomu, aby ste správne pripravili všetky kroky, ktorými chcete svoju cieľovú skupinu previezť.

Niekedy môžu o úspechu rozhodovať maličkosti. V mobilnej aplikácii Trip Advisor došlo nedávno k nárastu konverzií o 27 %, čo viac ako zdvojnásobilo ich akvizíciu nových používateľov. Jedinou zmenou pritom bolo umožnenie rýchleho prihlásenia sa do aplikácie pomocou Facebooku.

Páči sa vám, čo čítate?

Prihláste sa k odberu a majte prehľad o najnovších technologických trendoch

3. Prispôsobenie reklamnej stratégie reakciám používateľov

Podľa eMarketer v súčasnosti mobilná reklama predstavuje takmer 70 percent celkovej digitálnej reklamy, čo činí približne asi 135 miliárd dolárov.

Vďaka meraniam môžete vylepšiť a personalizovať organické i platené reklamy na základe dát, ktoré o svojich používateľoch získavate. Váš používateľ alebo potenciálny zákazník tak uvidí reklamy, ktoré sú pre neho relevantné. Tým optimalizujete vaše náklady na reklamu a zvyšujete percento konverzie.  Zakomponovať môžete aj rôzne in-app refferal programy, pomocou ktorých môžu vaši používatelia aplikáciu priamo odporúčať svojim známym výmenou za získanie odmeny.

Dôležitý je v tomto prípade aj objem a typ reklám, ich veľkosť, či orientácia. Marketingové tímy môžu na základe získaných reakcií vytvárať výstupy, prípadne sa zamerať na to, čo konkrétne majú v záujme testovať.

dáta z aplikácie

4. Vyhodnotenie miery interakcie

Podľa výskumu a štúdie Localytics58 % používateľov, ktorí si stiahnu vašu aplikáciu, ju po 30 dňoch znovu nepoužije. Získané dáta je teda možné využiť na zvýšenie angažovanosti publika s cieľom zaistiť jeho aktivitu v aplikácii. Pokiaľ budete svojim zákazníkom na ktorých cielite venovať pozornosť, lepšie porozumiete ich správaniu v online prostredí, ich záujmom, aj rýchlo sa meniacim rozhodnutiam o nákupe. Používateľov môžete segmentovať napríklad na základe e–mailov alebo push notifikácií.

Merať a vyhodnocovať môžete v tomto prípade priemerný čas, ktorý používateľ v aplikácii strávi, frekvenciu spustenia aplikácie, alebo intervaly medzi jednotlivými spusteniami. To vám pomôže identifikovať používateľov, ktorí vašu aplikáciu otvárajú najčastejšie a zostávajú v nej najdlhšie. Pomocou toho lepšie špecifikujete a konkretizujete vašu cieľovú skupinu a zároveň zistíte, ako ju zaujať a zvýšiť jej interakciu.

dáta z aplikácie

5. Analýza na základe nazbieraných dát

Vďaka získaným dátam môžete ľahko určiť priemernú životnosť vášho zákazníka i rozdiely v mierach ich aktivity. To všetko aj na základe druhu ich zariadení, z ktorých do vašej aplikácie vstupujú. Optimalizujete tak proces získavania nových zákazníkov a naviac vám to uľahčí snahu o zachovanie tých existujúcich.

Retention Metrics (metriky uchovávania) je možné kategorizovať podľa zariadenia, konfigurácií kanálov, alebo dátumov inštalácie. Sú zároveň jedným z kľúčových hráčov napríklad pri meraniach spojených s novými aktualizáciami aplikácie.

Ďalšie informácie, ktoré môžete získať sú napríklad typ zariadenia a jeho verzia, veľkosť obrazovky, IP adresa, mobilný operátor, RAM/ROM a mnoho ďalších.

dáta z aplikácie

Na záver

Dáta zbierané z aplikácií sú prostriedkom, ktorý môžete využiť na podporu a rast vášho biznisu. Dokážu vás informovať o všetkom, čo sa vo vašej aplikácii deje – ako sa v skutočnosti používa, čo funguje a čo nefunguje, alebo čo je potrebné zmeniť. Na to, aby ste ich mohli správne využívať je však nevyhnutné im aj správne porozumieť. Ak sa merajú, vyhodnocujú, a následne používajú správne, pomôžu vám dáta z aplikácie dosiahnuť vaše ciele a posunúť vašu aplikáciu na vyššiu úroveň.

Top