fbpx

Altamira Softworks sa spája s ukrajinskou GBK Soft a britskou Altamira.ai

Slovenská IT spoločnosť Altamira Softworks sa v prvom kvartáli 2022 zlúčila s ukrajinskou IT spoločnosťou GBK Soft a britskou Altamira.ai. Formálne a majetkové prepojenie spoločností sa udialo už v roku 2020 no samotné praktické zlúčenie všetkých troch entít do jedinej spoločnosti sa začalo realizovať podľa plánu až od januára 2022. Spoločne má nová entita so zjednodušeným názvom Altamira 150 zamestnancov distribuovaných po celej Európe, konsolidované tržby na úrovni cca 6 miliónov USD a sústredí sa primárne na trhy v Severnej Amerike, Blízkom východe a západnej Európe, čím sa výrazne mení klientsky profil pôvodom slovenskej Altamira Softworks, ktorá bola zameraná prevažne na lokálny trh a trhy nemecky hovoriacich krajín.

Spoločnosť sa zameriava na poskytovanie služieb vývoja software a mobilných aplikácií prevažne formou prenájmu manažovaných dedikovaných tímov pre svojich klientov. Zameriava sa okrem iného aj na startupy vo fáze tzv. „scale-up“, teda zabehnuté, dobre fungujúce organizácie, ktoré prešli úvodným živelným rozvojom a potrebujú konsolidovať a profesionalizovať svoje vývojové procesy.

Proces spájania spoločností bol ovplyvnený aj vypuknutím vojny na Ukrajine 24. februára 2022, no paradoxne táto udalosť konsolidáciu akcelerovala a donútila manažment konať rýchlejšie, než bolo plánované.

„Vzhľadom na to, že tri štvrtiny našich zamestnancov sa pred vypuknutím vojny náchadzali na Ukrajine, museli sme našu pozornosť presmerovať primárne práve tam. Na vojnu sme sa pripravovali a business-continuity plán nám pomohol zvládnuť úvodný šok, následne sme sa okamžite začali venovať dlhodobému zabezpečeniu stability projektov, na ktorých pracujeme. Aj spojenie ukrajinskej a slovenskej jednotky pomáha zvýšiť stabilitu projektov. Vďaka vytvoreniu kombinovaných ukrajinsko-slovenských tímov dokážeme zabezpečiť kontinuitu projektov aj v prípade zhoršenia bezpečnostnej situácie v tých oblastiach Ukrajiny, kde je momentálne relatívny pokoj. Toto vedomie našich klientov upokojuje,“ hovorí COO spoločnosti Tomáš Mašek.

Slovenská Altamira Softworks vznikla v roku 2009, ukrajinská GBK Soft v roku 2011. Obe spoločnosti sa zameriavali na odlišnú klientelu, zatiaľčo Altamira Softworks sa sústredila na lokálny stredoeurópsky trh a trh nemecky hovoriacich krajín, GBK Soft sa primárne sústredí na Severnú Ameriku.

Napriek tomu, že sa manažment musel prvé mesiace spájania spoločností zameriavať práve na problémy vzniknuté v súvislosti s vojnou na Ukrajine, primárnym cieľom je rast. Spoločnosť zaznamenala napriek vojne medziročný rast cca 60 % (Q1 2021 vs Q1 2022), slovenská jednotka 100 % rast 2020 vs 2021 a ukrajinská 30 %. Plánovaná úroveň tržieb v roku 2022 je na úrovni 10 miliónov dolárov, ktorú spoločnosť chce dosiahnuť aj rozvojom a investíciou do produktového vývoja vlastných riešení. „Spojenie našich spoločností je vynikajúcou príležitosťou pre rast a zároveň nám otvára dvere k rozvoju náročnejšieho, no potenciálne stabilnejšieho segmentu vlastného produktového vývoja,“ dodáva Alexandra Rostovtseva spoluzakladateľka ukrajinskej GBK Soft a v súčasnosti Customer Success Chief v Altamire.


Kontaktujte nás


Viac o Altamira

Top