fbpx

Big Data: Čo sú Veľké dáta a ako vám pomôžu rozvíjať váš biznis?

Až 90 % dostupných údajov bolo vytvorených v posledných dvoch rokoch. Využívanie dát a potreba porozumieť všetkým dostupným údajom však vo svete panuje už oveľa dlhšie. Prvé záznamy o použití údajov na sledovanie a kontrolu biznisu pochádzajú už z obdobia pred 7 000 rokmi, keď bolo v Mezopotámii zavedené účtovníctvo s cieľom zaznamenať rast plodín a dobytka. Termín Big Data sa začal používať okolo roku 2005, keď ho spoločnosť O’Reilly Media uviedla na trh.

Big Data (Veľké dáta) sú údaje, ktoré obsahujú väčšiu rozmanitosť, objem a sú získavané vyššou rýchlosťou. Jednoducho povedané, sú to väčšie a komplexnejšie súbory údajov, ktoré prichádzajú najmä z nových zdrojov. Tieto súbory údajov sú také rozsiahle, že ich tradičný softvér na spracovanie údajov nedokáže spravovať. Je však možné použiť ich na riešenie rôznych obchodných problémov.

big data

Big data a ich šesť V

Big data sa skladajú z takzvaných šesť V, ktoré ich definujú. Patrí medzi ne volume (objem), velocity (rýchlosť), variety (rozmanitosť), veracity (pravdivosť), a value (hodnota).

big data

Volume (objem) 

Objem údajov sa vzťahuje na veľkosť súborov údajov, ktoré je potrebné analyzovať a spracovať a ktoré sú teraz často väčšie ako terabajty a petabajty. Samotný objem údajov vyžaduje odlišné technológie ako tradičné možnosti ukladania a spracovania. To znamená, že Big Data sú príliš veľké na to, aby ich bolo možné spracovať bežným procesorom v notebooku alebo stolnom počítači.

Velocity (rýchlosť) 

Rýchlosť, ktorou sa údaje prijímajú a spracúvajú je skutočne vysoká. Niektoré inteligentné produkty s pripojením na internet fungujú, na rozdiel od denných, týždenných alebo mesačných aktualizácií, v reálnom čase. Správa rýchlosti dát je tiež dôležitá, pretože analýza veľkých dát sa ďalej rozširuje do strojového učenia a umelej inteligencie (AI), kde analytické procesy automaticky nachádzajú vzorce v dátach, a následne ich používajú na vytváranie prehľadov.

Variety (rozmanitosť)

Rozmanitosť hovorí o mnohých typoch údajov, ktoré sú k dispozícii. Tradičné dátové typy boli štruktúrované a úhľadne zapadali do relačnej databázy. S nárastom dát prichádzajú i dáta neštruktúrované a pološtruktúrované, ako sú text, zvuk a video. 

Big data teda tiež zahŕňajú širokú škálu typov údajov, vrátane nasledujúcich:

 • štruktúrované údaje (transakcie a finančné záznamy);
 • neštruktúrované údaje (text, dokumenty a multimediálne súbory);
 • pološtruktúrované údaje (protokoly webového servera a streamované údaje zo senzorov).

Veracity (pravdivosť)

Pravdivosť sa týka stupňa presnosti údajov a ich dôveryhodnosti. Pri surových údajoch zhromaždených z rôznych zdrojov môže byť problém určiť ich kvalitu. Ak tieto údaje nie sú opravené procesmi čistenia údajov, vedú k chybám, a môžu znížiť hodnotu biznisovej analýzy. Tímy pre správu a analýzu údajov musia tiež zaistiť, aby mali na získanie platných výsledkov k dispozícii dostatok presných a správnych údajov.

Value (hodnota)

Pri rozhodnutí či budete ako spoločnosť zhromažďovať Big data je dôležité zhodnotiť ich pridanú hodnotu pre váš konkrétny biznis. Nie všetky zhromaždené údaje majú totiž reálnu biznisovú hodnotu. V dôsledku toho musia organizácie pred použitím týchto dát v projektoch potvrdiť, že sa údaje týkajú príslušných obchodných problémov, na ktoré hľadajú odpovede.

Variability (variabilita)

Sady veľkých dát môžu mať viacero významov alebo môžu byť v rôznych zdrojoch rôzne formátované – tieto faktory ešte viac komplikujú správu a analýzu veľkých dát.

Páči sa vám, čo čítate?

Prihláste sa k odberu a majte prehľad o najnovších technologických trendoch

Big data a ich vplyv na váš biznis

Rozvoj technológií veľkých dát priniesol firmám poklad v podobe informácií. Predtým boli BI (Business Intelligence) a analytické aplikácie väčšinou obmedzené na štruktúrované údaje uložené v relačných databázach a dátových skladoch – napríklad transakcie a finančné záznamy. Mnoho potenciálne cenných údajov, ktoré nespadali do relačnej formy, tak zostalo nevyužitých. 

Prostredie Veľkých dát je možné použiť na spracovanie, správu a analýzu rôznych typov údajov. Bohatstvo dát, ktoré sú teraz organizáciám k dispozícii, zahŕňa databázy zákazníkov, e-maily, záznamy z kliknutí na internete, súbory denníkov, obrázky, príspevky na sociálnych sieťach, údaje zo senzorov, lekárske informácie a mnoho ďalších. Spoločnosti sa stále viac pokúšajú využiť všetky tieto údaje na podporu tvorby lepších obchodných stratégií a rozhodnutí

Prečo sú Big data pre firmy dôležité?

Predtým, ako boli vyvinuté platformy a nástroje pre Big data, mnohé organizácie mohli používať iba malý zlomok svojich údajov v prevádzkových a analytických aplikáciách. Zvyšok bol často označený ako takzvané tmavé údaje, ktoré sú spracované a uložené, ale nie sú ďalej využívané. Efektívne procesy správy Veľkých dát umožňujú podnikom lepšie využívať svoje dátové aktíva, čo rozširuje druhy ich analytiky. Big data prinášajú viac príležitostí pre strojové učenie, prediktívnu analýzu, dolovanie dát, analytiku streamovania, dolovanie textu a ďalšie dátové vedy, či pokročilé analytické disciplíny. Vďaka tomu môžete lepšie porozumieť zákazníkom, identifikovať prevádzkové problémy, odhaľovať podvodné transakcie, alebo aj riadiť dodávateľské reťazce.

Konečné výsledky môžu zahŕňať účinnejšie marketingové a reklamné kampane, zlepšené obchodné procesy, zvýšené príjmy, nižšie náklady a silnejšie strategické plánovanie – to všetko môže viesť k lepším finančným výsledkom a konkurenčným výhodám. Big data okrem toho prispievajú k prelomom v lekárskych diagnostikách a liečbe, vedeckom výskume, iniciatívach inteligentného mesta, presadzovaní práva a ďalších vládnych programoch.

Aké sú biznisové výhody práce s veľkými dátami?

Riaditeľ analytického poradenstva TreeHive Strategy, Donald Farmer, uvádza šesť potenciálnych biznisových výhod

 • lepší prehľad o zákazníkoch; 
 • prevádzkové zlepšenia; 
 • zefektívnenie marketingu; 
 • agilnejšie operácie v dodávateľskom reťazci; 
 • inovácie produktov založené na dátach;  
 • sofistikovanejšie mechanizmy odporúčania, ktoré sú lepšie prispôsobené záujmom a preferenciám jednotlivých zákazníkov.

 

Na vyššej úrovni prinášajú Big data spoločnostiam výhody tým, že generujú použiteľné prehľady, ktoré im umožňujú implementovať stratégie a rozhodovanie založené na dátach. Môže tiež nasmerovať organizácie na nové obchodné príležitosti, potenciálne úspory nákladov a trendy na rozvíjajúcich sa trhoch. Navyše, analytické aplikácie v reálnom čase poháňané veľkými dátami, môžu byť použité na poskytovanie aktuálnych informácií a upozornení manažérom prevádzky, agentom call centra, obchodným zástupcom a ďalším pracovníkom.

Aké výzvy so sebou prinášajú Big data?

Vzhľadom na svoju povahu sú Big data náročné na efektívne spracovanie, správu i používanie. Prostredia Veľkých dát sú spravidla zložité a majú viacero systémov a nástrojov, ktoré je potrebné dobre zorganizovať tak, aby spolu hladko spolupracovali. Samotné údaje sú tiež komplexné, najmä ak sú súbory údajov veľké a rozmanité, alebo obsahujú streamované údaje.

Problémy, ktorým je potrebné čeliť pri práci s Big data, môžeme rozdeliť do nasledujúcich kategórií:

 • technické výzvy zahŕňajúce výber správnych nástrojov a technológií a navrhovanie systémov tak, aby bolo možné ich podľa potreby škálovať;
 • výzvy správy údajov, od spracovania a ukladania veľkého množstva údajov, až po ich čistenie, integráciu, či prípravu;
 • analytické výzvy, ako napríklad zabezpečenie porozumenia potrebám podniku a toho, aby výsledky analýzy boli relevantné pre obchodnú stratégiu organizácie; 
 • výzvy riadenia programu, ktoré zahŕňajú udržanie nákladov pod kontrolou, a nájdenie kvalifikovaných pracovníkov s požadovanými schopnosťami v oblasti správy a spracovania Veľkých dát.

Na záver

Organizácie stále častejšie prevádzkujú systémy Veľkých dát v cloude, používajú platformy spravované dodávateľmi poskytujúce Big data ako službu, čo im zjednodušuje ich nasadenie i priebežnú správu. Big data je termín, ktorý popisuje veľké, ťažko spravovateľné objemy dát, ktoré každodenne zaplavujú podniky. Nie je však dôležité množstvo údajov, dôležité je ich správne využitie

Pokiaľ sa rozhodnete ísť cestou analýzy a spracovania Veľkých dát, ktoré vám umožnia posunúť váš biznis vpred a tvoriť prehľady, ktoré vedú k lepším rozhodnutiam a strategickým obchodným krokom, radi vám na tejto ceste pomôžeme. Pre viac informácií nás neváhajte kontaktovať.

Top