fbpx

Budúcnosť, dnes: Trendy v oblasti zdravotníckych technológií na rok 2022

Za posledných pár rokov dominovali verejnému záujmu zdravotnícke technológie. Tvárou v tvár bezprecedentným následkom pandémie COVID-19 boli technológie nevyhnutné na zabezpečenie odolnosti zdravotníckeho priemyslu voči mnohým nepriaznivým situáciám.

Pacienti, poskytovatelia a platitelia čoraz viac podporujú nové technológie, ktoré zmierňujú stres na pracovisku a umožňujú lepšiu kvalitu starostlivosti aj napriek výzvam odvetvia.

Ľudia si nedovolia byť takí poddajní, pokiaľ ide o ich zdravie a pohodu.

Preto budú musieť najmä budúce zdravotnícke technológie a systémy poskytovať starostlivosť, ktorá bude dostupnejšia, flexibilnejšia a inkluzívnejšia.

TOP 6 trendov v oblasti zdravotníckych technológií 

Tu sú niektoré trendy v oblasti zdravotníckych technológií, na ktoré bude dobré sa pozrieť v roku 2022 a v nasledujúcich rokoch.

Elektronické zdravotné záznamy

V zdravotníctve už elektronické zdravotné záznamy prešli dlhú cestu.

S rozšírením skríningových testov, medicínskeho zobrazovania a diagnostiky vzrástla potreba prostriedkov na prenos informácií cez niekoľko zdravotníckych sietí. V tomto ohľade elektronické zdravotné záznamy umožňujú zdravotníckemu personálu poskytovať lepšiu liečbu zjednodušením prístupu k informáciám a ich zberu.

Keďže sa čoraz viac údajov o pacientoch digitalizuje a stále viac zákazníkov si želá mobilný prístup k zdravotným záznamom, sa úloha elektronických zdravotných záznamov v zdravotníctve neustále vyvíja, čo z toho robí jeden z trendov, ktorému sa v roku 2022 bude venovať veľká pozornosť.

Elektronické monitorovanie zdravia

Elektronický systém monitorovania zdravia je sofistikovaná technológia, ktorá nahrádza tradičný manažment pacienta. Zahŕňa bezdrôtové nositeľné zariadenie so senzormi a aplikáciou, ktorá lekárom umožňuje získavať lekárske údaje.

Žiaľ, v dnešnom modernom prostredí zdravotnej starostlivosti je viac pacientov ako lekárov. Vo svetle toho nedávna pandémia ukázala, že svet nie je pripravený na takéto krízy a globálny nedostatok kvalifikovaných lekárov. Našťastie môžu zdravotnícke firmy využiť túto technológiu na doplnenie zdravotníckeho personálu a na zmiernenie niektorých pracovných záťaží.

Elektronický systém monitorovania zdravia umožňuje niekoľko nových prístupov k starostlivosti o pacienta. Okrem toho táto technológia znižuje náklady na zdravotnú starostlivosť, pomáha nemocniciam zlepšovať ich liečebné procesy a poskytuje systém diaľkového monitorovania zdravia.

Prečítajte si o riešení, ktoré sme vyvinuli na elektronické monitorovanie zdravotného stavu pacientov s CHOCHP.

zdravotnícke technológie

Zdravotnícke aplikácie

V roku 2022 sa poskytovanie medicínskych riešení prostredníctvom mobilných zdravotných aplikácií stane čoraz bežnejším trendom.

Stále viac nezávislých poskytovateľov zdravotnej starostlivosti a organizácií investuje do vývoja zdravotníckych aplikácií s cieľom zvýšiť kvalitu služieb a propagovať nové postupy pre pacientov.

Na druhej strane, keďže zdravotnícke aplikácie prinášajú toľko potrebné pohodlie, pacienti sú z ich používania rovnako nadšení.

V súčasnosti veľa ľudí využíva mobilné zdravotnícke aplikácie na rezervovanie stretnutí, kontrolu liekov a spojenie s lekármi za účelom online diagnostiky prostredníctvom videohovorov. Ako sa zdravotné aplikácie stávajú bežnejšími, malo by sa rozvíjať viac funkcií zdravotnej starostlivosti.

Páči sa vám, čo čítate?

Prihláste sa k odberu a majte prehľad o najnovších technologických trendoch

Prediktívna analýza

Schopnosť predvídať a reagovať na rýchlo sa meniace situácie nebola pre správcov nemocníc nikdy dôležitejšia. Poskytovatelia zdravotnej starostlivosti postupne zdieľajú údaje v reálnom čase, aby identifikovali nevyužitú kapacitu, plánovali prechody starostlivosti a odhadli budúce požiadavky.

Využitím prediktívnej analýzy môžu teraz zdravotnícke organizácie získavať zmysluplné poznatky o toku pacientov a potrebách starostlivosti z obrovských objemov nemocničných údajov v reálnom čase a historických údajov o nemocniciach, aby mohli predpovedať kapacitné požiadavky na nasledujúcich 24 až 48 hodín.

Po počiatočnom overení možno výsledné algoritmy pravidelne upravovať tak, aby zahŕňali nové vzory a podmienky a poskytovali klinickým a operačným tímom praktické informácie v reálnom čase, aby mohli robiť rýchle a úspešné rozhodnutia.

zdravotnícke technológie

Internet lekárskych vecí (Internet of Medical Things – IoMT)

Internet lekárskych vecí nie je v roku 2022novým pojmom. Toto odvetvie by však malo v najbližších rokoch rásť exponenciálne. V tejto oblasti existuje množstvo digitálnych zdravotných trendov. Každý z nich má potenciál byť veľkým prínosom pre zdravotníckych pracovníkov, výsledkom čoho sú úspory v miliónoch dolárov.

Prijatie obchodných modelov „ako služba“

Cieľom systémov zdravotnej starostlivosti je:

  • Rýchlo reagovať na meniace sa okolnosti.
  • Implementovať flexibilnejšie pracovné postupy.
  • Zhromažďovať viac údajov v rámci svojich operácií.
  • Udržať konzistentnú úroveň kvality služieb bez toho, aby to prekročilo ich rozpočet.

Existuje však naliehavá potreba účinnejších modelov poskytovania starostlivosti.

Zdravotnícke organizácie teda čoraz viac prijímajú obchodné modely založené na riešeniach „ako služba“.

Mnohí napríklad prechádzajú na SaaS (Softvér ako služba), v ktorom cloudové platformy umožňujú lekárom, personálu a dokonca aj pacientom prístup k údajom odkiaľkoľvek, výmenu dôležitých informácií v reálnom čase a efektívnejšiu komunikáciu, čo vedie k zlepšenej koordinácii starostlivosti.

Spomedzi mnohých výhod je najpozoruhodnejšie, že modely SaaS často vyžadujú nižšiu počiatočnú investíciu a umožňujú organizáciám finančnú flexibilitu, čo vedie k predvídateľnejším výdavkom.

Záver

Keďže zdravotnícky priemysel získava dôveru v technológie, súčasné postupy, ktoré sa považujú za inovatívne, sa v najbližších rokoch stanú štandardom. Zdravotnícke zariadenia by však mali začať s prieskumom už teraz, a nie čakať, kým bude neskoro.

Zvážte Altamiru ako dôveryhodného technologického partnera, ak uvažujete o rozšírení svojich existujúcich medicínskych softvérových systémov alebo ak uvažujete o vývoji nového riešenia pre vašu zdravotnícku spoločnosť alebo prax.

Za viac ako desaťročie na trhu sa Altamira vypracovala na renomovanú slovenskú softvérovú spoločnosť s kvalifikovanou pracovnou silou, silným imidžom značky a pestrým portfóliom referencií v rôznych odvetviach.

Altamira sa špecializuje na zákazkový vývoj softvéru, vývoj mobilných aplikácií a personalizovaný vývoj webov, čo môže pomôcť vašej zdravotnej organizácii uspieť v roku 2022 a neskôr.

Top