BPM systém pre Maillog

Pre rakúsku spoločnosť Maillog sme vyvinuli Business Process Management systém, konkrétne chýbajúci systém na vytváranie objednávok medzi spoločnosťou Maillog a jej klientami.

Pre rakúsku spoločnosť Maillog sme vyvinuli Business Process Management systém, konkrétne chýbajúci systém na vytváranie objednávok medzi spoločnosťou Maillog a jej klientami, ktorými v prípade nami vyvíjaného systému sú e-shopy, ktoré využívajú sklad a s tým súvisiace služby.

Spoločnosť Maillog je poštová a logistická spoločnosť sídliaca vo Viedni, ktorá sa zaoberá poštovými a logistickými službami. Funguje na štýl Amazonu.


Dôvody na nové riešenie

 • chýbajúci systém na vytváranie objednávok
 • absencia prepojenia e-shopov s tvorbou objednávok
 • zastaralé používateľské prostredie
 • nestabilnosť pôvodného systému
 • chýbajúca responzívna verzia pre rozličné zariadenia a platformy

Požiadavky zákazníka na nové riešenie

 • automatizovaná synchronizácia objednávok s WooCommerce a Shopify
 • zabezpečiť možnosť ručného vytvárania objednávok
 • mať rýchly prehľad objednávok a skladových zásob
 • responzívny dizajn pre rôzne platformy a formáty

Použité technológie

 • Angular 7 (Javascript, HTML 5, SASS)
 • CakePHP 3 (PHP7.1+)
 • MariaDB databáza

Náš návrh riešenia

Po dohode so zákazníkom sme vytvorili dlhodobo udržateľné používateľské prostredie v súlade s firemnou identitou. Rozhodli sme sa celú aplikáciu postaviť na moderných technológiách s dôrazom na intuitívnosť. Systém funguje na princípe single-page aplikácie s cieľom poskytovať používateľovi najlepšiu možnú používateľskú skúsenosť a rýchlu odozvu.

Súčasťou riešenia je jednoduché prepojenie interného systému Maillog-u s najpoužívanejšími e-commerce riešeniami na celom svete a to konkrétne s WooCommerce a Shopify.


Ako sme pomohli zákazníkovi?

Zákazník od spustenia portálu šetrí denne veľké množstvo času, nakoľko objednávky do systému sa preklápajú automatizovane z klientských e-shopov alebo poloautomatizovane cez používateľské prostredie. Celý proces je pre všetky zainteresované strany (Maillog aj jeho klientov) oveľa prehľadnejší, flexibilnejší a efektívnejší. Systém okrem iného ponúka možnosť manažmentu prístupov a tiež istú mieru customizácie pre každého používateľa systému.


Pokračujeme ďalej...

Systém po úspešnom odovzdaní neustále vylepšujeme o nové možnosti pri tvorbe objednávok. Rovnako sa plánuje integrácia ďalších typov e-commerce platforiem ako aj rôzne typy exportov, nové procesy riadenia objednávok a mnoho ďalších noviniek.

Ak máte aj Vy záujem o podobné riešenie, neváhajte nás kontaktovať a dohodnúť si nezáväzné stretnutie.

Poďme spolupracovať

Dohodnime si stretnutie, call alebo nám skrátka napíšte a porozprávajme sa o vašom projekte.
Keď nám dáte základné informácie, obratom vám vypracujeme orientačnú cenovú kalkuláciu vášho projektu.

Kontaktujte nás ešte dnes