Fermeria - Webová aplikácia pre služby domácnosti online

Spoločnosť Fermeria sa už od roku 2012 zameriava na sprostredkovanie opatrovateľskej starostlivosti a starostlivosti o deti. Prostredníctvom nášho systému sprostredkovala už viac než 3300 opatrovateľov do Rakúska a eviduje viac ako 700 aktívnych opatrovateľov.

Dôvody na nové riešenie

 • koniec podpory databázového serveru a aktuálneho riešenia
 • zložité prihlasovanie do aplikácie
 • neprehľadná existujúca aplikácia
 • uzavretý systém bez možností ďalšieho rozvoja
 • systém nebolo možné manažovať na úroveň jednotlivých rolí

Požiadavky zákazníka na nové riešenie

 • prehľadnosť a jednoduchosť aplikácie
 • správa opatrovateľských služieb, rodín, turnusov, plánovanie turnusov
 • automatické generovanie faktúr na základe špecifických podmienok (zľavy, dĺžky spolupráce, jazykových znalostí,…)
 • zachovanie existujúcich dát
 • evidovanie histórie zmien s možnosťou vyhladávania každej zmeny
 • možnosť spravovania používateľov práv a ich užívateľských rolí
 • notifikačný modul
 • prepojenie s ekonomickým software Pohoda (Importy/exporty)
 • možnosť vytvárania a publikovania pracovných ponúk

Použité technológie

 • aplikačné framework-y: CakePHP, jQuery
 • databázový systém: MariaDB
 • integrácie: REST API


Náš návrh riešenia

V prvom kroku bola nutná migrácia existujúcich dát a ich transformácia do novej štruktúry. V stálej komunikácii a súčinnosti so zákazníkom sa postupne špecifikovali požiadavky a vyvíjali jednotlivé moduly. V súčasnosti má systém viac ako 8 modulov. Jednoduchšie moduly boli vygenerované generátorom, ktorý sme si pre účely tohoto projektu vyvinuli pre úsporu času a teda aj konečnej ceny aplikácie. Ostatné moduly boli vyvinuté „na mieru“ na základe špecifikácii zákazníka.


Ako sme pomohli zákazníkovi?

Prostredníctvom vývoja software na mieru sme zákazníkovi umožnili maximálne zrýchlenie všetkých procesných úkonov v prehľadnom systéme s prepojením všetkých súvisiacich dát naprieč celou aplikáciou. Použitím najnovších technológii sme docielili, okrem samotného zrýchlenia aj vyššej úrovne bezpečnosti systému s dôrazom na ochranu osobných údajov zákazníkov aj ošetrovateľov. Zákazník má tiež možnosť spravovať používateľské role, upravovať obsah aplikácie bez nutnosti dodatočného programovania alebo použiť už existujúce komunitné zásuvné moduly alebo vytvoriť nové.


Pokračujeme ďalej...

Nakoľko sa pracuje s citlivými a osobnými údajmi, zvažuje sa implementácia vyššej bezpečnosti prihlasovania použitím dvojfaktorovej autentifikácie prostredníctvom SMS overenia. Implementácia SMS notifikácii pre ošetrovateľov, rodiny a administrátorov. Štatistické výstupy zo systému napríklad počet ošetrovateľov, výška faktúr meniaca sa v čase a pod alebo zvýšenie automatizácie niektorých procesov.

Ak máte aj Vy záujem o podobné riešenie, neváhajte nás kontaktovať a dohodnúť si nezáväzné stretnutie.

Bezplatná KONZULTÁCIA

Dohodnime si stretnutie, call alebo nám skrátka napíšte a porozprávajme sa o vašom projekte.
Keď nám dáte základné informácie, obratom vám vypracujeme orientačnú cenovú kalkuláciu vášho projektu.

Kontaktujte nás ešte dnes