Informačný systém pre obchodníka s cennými papiermi

Pre obchodníka s cennými papiermi - spoločnosť Wealth Effect Management sme vyvinuli viacúčelový informačný systém na mieru slúžiaci pre komplexnú správu internej agendy OCP, spolu so zákazníckou zónou.

V rámci zefektívnenia svojich procesov a poskytovania služieb ešte vyššieho štandardu svojim klientom sa spoločnosť Wealth Effect Management obrátila na našu spoločnosť s požiadavkou na revolučný, inovatívny Informačný systém, ktorý bude slúžiť nielen interným účelom, ale aj zákazníkom pre ešte lepšiu prehľadnosť a efektivitu v poskytovaní portfólia svojich služieb.

Prečítajte si, ako sme úspešne pomohli s vývojom software na mieru pre Wealth Effect Management.


Dôvody na nové softwarové riešenie

 • možnosť „postaviť si“ software na mieru, presne podľa vlastných požiadaviek a potreby
 • celková absencia riešenia pre správu údajov
 • potreba evidencie údajov
 • existujúce riešenia boli finančne nevýhodná


Požiadavky zákazníka na nové softwarové riešenie

 • evidencia a správa klientov a majetku klientov
 • evidencia a správa cenných papierov
 • evidencia a správa obchodných prípadov
 • manažment používateľov. Jeden užívateľ môže obchod zadať, iný ho potvrdzovať (kontrola 4 očí)
 • reporty zo systému umožňujúce pohľad na dáta z rôznych strán
 • generovanie reportov pre klientov
 • hromadné importy a exporty dát
 • správa obchodného portfólia a stratégií
 • výpočet P&L (zisky a straty) za časové obdobie v danej stratégii
 • správa a manažment poplatkov
 • webové riešenie pre klientov


Použité technológie

Zadanie je vypracované v programovacom jazyku PHP s použitím frameworku CakePHP v spojení s databázou MySQL. Samotná stránka ako aj server sú hostované priamo u zákazníka. Z dôvodu bezpečnosti a citlivosti údajov je celý server mimo internetovej siete, aby sa maximalizovala bezpečnosť systému a úplne sa zamedzilo neželeným únikom dát.

CakePHP je moderný fremework, natívne podporujúci potrebné funkcie pre vypracovania zadania, taktiež má možnosť vyvinúť vlastné pluginy a moduly.

Pre klientský web sme sa rozhodli využiť najnovišiu vývojovú technológiu - Angular 8 čo prinieslo do stránky dynamickosť a flexibilitu.


Náš návrh moderného softwarového riešenia

Po dohode so zákazníkom bol zvolený design kontrastných farieb tmavé pozadie, oranžový text. Veľkou inšpiráciou pre farebnosť bolo aj prostredie Bloomberg, ktoré zákazník používa na dennej báze. Po výbere konkrétneho klienta alebo cenného papiera v systéme, pracuje tento už len s týmto prostredím. Systém používa vertikálne menu kvôli možnosti zobraziť čo najviac relevantných údajov. Nakoľko systém obsahuje väčší objem dát, dbali sme pri riešení na rýchlosť optimalizáciou objemu načítaných dát a ich efektívne zobrazenie.


Ako sme pomohli zákazníkovi?

Zákazník má možnosť si v prehľadnej forme prezerať dáta o svojich klietoch a ich majetku, ktorý spravuje. Vie jednoducho zistiť stav majetku jednotlivých klientov, ale aj celej stratégie spoločnosti. Taktiež má možnosť vidieť zoznam obchodov čakajúcich na potvrdenie alebo zrealizovaných.

V module P&L môže vidieť aj vývoj ziskovosti v čase, čo pred naprogramovaním systému nebolo možné do takej hĺbky ako to dovoluje systém aktuálne. Tieto dáta tak pomáhajú klientom spoločnosti Wealth Effect Management dbať na správne rozhodnutia týkajúcich sa obchodu a správy majetku, prípadne vybrať najvhodnejšie riešenie pre klienta „na mieru“.


Pokračujeme ďalej...

Po odovzdaní riešenia sa vývoj nezastavil. Už počas výboja, keď zákazník videl, aké možnosti mu systém prináša sa formovali ďalsie požiadavky na inovácie a aktualizácie. Prvou bolo rozširenie systému o modul zobrazujúci straty a výnosy. Za ním nasledoval modul notifikácií pre klientov. Najväčšou aktualizáciou bol web pre klientov tzv. „Clientzone“. Do tohoto webu je umožnené prihlasovať sa jednotlivým klientom pričo tu vidia vývoj svojho portfólia v čase, jeho aktuálny stav a kvartálne reporty. Klienti si tak môžu jednoducho a rýchlo pozrieť ako sú na tom ich investované peniaze. Do budúcnosti sa plánuje rozšíriť klientská zóna o ďalšie reporty a notifikácie

Ak máte aj Vy záujem o podobné riešenie, neváhajte nás kontaktovať a dohodnúť si nezáväzné stretnutie.

Bezplatná KONZULTÁCIA

Dohodnime si stretnutie, call alebo nám skrátka napíšte a porozprávajme sa o vašom projekte.
Keď nám dáte základné informácie, obratom vám vypracujeme orientačnú cenovú kalkuláciu vášho projektu.

Kontaktujte nás ešte dnes