Systém na manažment firemných procesov

Spoločnosť Wildbiene und Partner je spoločnosť poskytujúca environmentálne služby. Prenajímajú populácie divých včiel, ktoré ich klienti používajú na opeľovanie ovocných sadov v štyroch krajinách Európy.

Wildbiene und Partners je švajčiarska spoločnosť, ktorá sa venuje chovu, prenájmu a predaju divokých včiel resp. celých včelích rodín. Ich vízia je jasná: žiadne jedlo bez včiel. V súčasnosti Divoké včely napomáhajú k rovnováhe ekosystému hlavne pri opeľovaní rastlín vo Švajčiarsku a ďalších 3 krajinách.

V spolupráci s interným IT tímom klienta sa podieľame na rozširovaní systému na manažmente včiel od ich uskladňovania mimo sezóny v chladničkách až po ich prenájom do poľnohospodárstiev konkrétnych klientov.


Dôvody na nové riešenie

Zákazník má interných vývojárov avšak tí z dôsledku rýchleho rastu spoločnosti nezvládali nápor nových požiadaviek a opravy chýb a preto sme do vývoja vstúpili my.

Požiadavky zákazníka na nové riešenie

  • rozšírenie systému o schopnosť komunikácie s obchodným systémom Bexio na správu zákazníkov, objednávok a faktúr k nim
  • oprava existujúcej funkcionality a vývoja množstva nových funkcií
  • spätnú väzbu na existujúci systém a návrh možných vylepšení

Použité technológie

Základom je backend postavený na technológií PHP ktorý komunikuje s databázou MySQL / MariaDB a s frontendom postaveným na AngularJS.


Náš návrh riešenia

Pri návrhu vylepšení nám hneď udrela do očí množina použitých technológií. Keďže backend je postavený na čistom PHP bez použitia ORM tak sme v prvom rade navrhli prechod na framework nad PHP, pretože vyvíjať komplexný systém na čistom PHP bez ORM je ako znova vymýšľať koleso a to vývojárom nenapomáha pri vývoji.

Prerobenie takto komplexného systému je ale beh na dlhú trať. Preto bolo najprv potrebné vylepšiť a uhladiť systém ako taký a zapracovať požiadavky v súlade s očakávaným rozširovaním systému a jeho funkcionality.


Ako sme pomohli zákazníkovi?

  • optimalizácia a vylepšenie existujúceho systému tak, aby spoločnosti uľahčoval jej jednotlivé procesy
  • rozšírenie systému o mnohé funkcie, napr. Modul na správu chladničiek a včiel, ktorý ich sprevádza procesom ukladania včiel do chladničiek na zimný spánok a tiež na vyberanie včiel z chladničiek a ich zasielanie zákazníkom. Takto zákazník získal komplexný prehľad o stave chladničiek, kde sa nachádza konkrétna populácia a v akej teplote je skladovaná. Výstupom sú tiež rôzne štatistiky a grafy napr. o skladovaní.
  • synchronizácia s obchodným systémom Bexio


Ideme ešte ďalej...

Naďalej pracujeme na nových funkciách systému a podieľame sa na zlepšovaní Dev procesov ako napríklad automatizovaný deployment na vývojové a produkčné servre a rozdelenie vývoja do dvojtýždňových šprintov.

Ak máte aj Vy záujem o podobné riešenie, neváhajte nás kontaktovať a dohodnúť si nezáväzné stretnutie.

Poďme spolupracovať

Dohodnime si stretnutie, call alebo nám skrátka napíšte a porozprávajme sa o vašom projekte.
Keď nám dáte základné informácie, obratom vám vypracujeme orientačnú cenovú kalkuláciu vášho projektu.

Kontaktujte nás ešte dnes