ERP Systém na manažment firemných procesov

Spoločnosť Wildbiene und Partner je spoločnosť poskytujúca environmentálne služby. Prenajíma populácie divých včiel, ktoré klienti spoločnosti používajú na opeľovanie ovocných sadov v štyroch krajinách Európy.

Wildbiene und Partners je švajčiarska spoločnosť, ktorá sa venuje chovu, prenájmu a predaju divokých včiel resp. celých včelích rodín. Ich vízia je jasná: žiadne jedlo bez včiel. V súčasnosti divoké včely napomáhajú k udržiavaniu rovnováhy ekosystému hlavne pri opeľovaní rastlín vo Švajčiarsku a ďalších 3 krajinách Európy. Projekt Wildbiene vznikol ako startup, ktorý rapídne a živelne rástol až začal generovať miliónové obraty. S tým súvisia aj zvýšené nároky na software, na výkon systému, kvalitu riešenia a funkcionality, ktoré ERP systém pokrýa.

V spolupráci s interným IT tímom klienta sa podieľame na rozširovaní informačného systému na manažmente včiel od ich uskladňovania mimo sezóny v chladničkách až po ich prenájom do poľnohospodárstiev konkrétnych klientov.


Dôvody na nové softwarové riešenie

Z dôvodu rýchleho rastu spoločnosti prestal byť pôvodne „živelný“ vývoj systému efektívny a bolo potrebné zaviesť procesy. Zákazník má interný vývoový tím avšak ten bol z rovanke’ho dôvodu nedostatočné flexibilný a kapacitne nezvládajúci veľký nápor práce, a preto sme do vývoja vstúpili my.

Požiadavky zákazníka na nové riešenie

  • rozšírenie systému o schopnosť komunikácie s ERP a obchodným systémom Bexio na správu zákazníkov, objednávok a faktúr.
  • oprava existujúcej funkcionality a vývoja množstva nových funkcií, ktoré pokrývajú dovtedy neexistujúce procesy
  • spätnú väzbu na existujúci systém, konzultácie a návrh možných vylepšení

Použité softwarové technológie

Základom je backend postavený na technológií PHP ktorý komunikuje s databázou MySQL / MariaDB a s frontendom postaveným na staršom AngularJS.


Náš návrh riešenia

Pri návrhu vylepšení s cieľom zefektívniť vývojový proces nám hneď udrela do očí množina použitých technológií. Keďže backend riešenia je postavený na čistom PHP bez použitia ORM tak sme v prvom rade navrhli prechod na niektorý z populárnych PHP frameworkov (Laravel, CakePHP a.i.), pretože vyvíjať komplexný ERP systém na čistom PHP bez frameworku a ORM je ako znova vymýšľať koleso, a to vývojárom nenapomáha pri vývoji.

Prerobenie takto komplexného, bežiaceho a funkčného ERP systému je však beh na dlhú trať. Preto bolo najprv potrebné vylepšiť a uhladiť systém ako taký a zapracovať požiadavky v súlade s očakávaným rozširovaním systému a jeho funkcionality.


Ako sme pomohli zákazníkovi?

  • optimalizácia a vylepšenie existujúceho informačného systému tak, aby spoločnosti uľahčoval jej jednotlivé procesy
  • rozšírenie software o mnohé funkcie, napr. Modul na správu chladničiek a včiel, ktorý ich sprevádza procesom ukladania včiel do chladničiek na zimný spánok a tiež na vyberanie včiel z chladničiek a ich zasielanie zákazníkom. Takto zákazník získal komplexný prehľad o stave chladničiek, kde sa nachádza konkrétna populácia a v akej teplote je skladovaná. Výstupom sú tiež rôzne štatistiky a grafy napr. o skladovaní.
  • synchronizácia s obchodným a ERP systémom Bexio


Ideme ešte ďalej...

Naďalej pracujeme na nových funkciách systému a podieľame sa na zlepšovaní vývojových procesov, ako napríklad automatizovaný deployment na vývojové a produkčné servery a rozdelenie vývoja do dvojtýždňových šprintov. Sme súčasťou globálneho tímu, ktorý sa na vývoj softwaru podieľa, pracujeme agilnou metodikou, zúčastňujeme sa denných standupov a bi-weekly manažmentových stretnutí na prediskutovanie aktuálneho stavu vývoja, plánov a budúcich riešení.

Ak máte aj Vy záujem o podobné riešenie, neváhajte nás kontaktovať a dohodnúť si nezáväzné stretnutie.

Bezplatná KONZULTÁCIA

Dohodnime si stretnutie, call alebo nám skrátka napíšte a porozprávajme sa o vašom projekte.
Keď nám dáte základné informácie, obratom vám vypracujeme orientačnú cenovú kalkuláciu vášho projektu.

Kontaktujte nás ešte dnes