#smedoma. Ale sme vám k dispozícií na 100 %. Ak je vaša firma poškodená situáciou okolo COVID-19 a potrebujete IT služby, ozvite sa nám, pomôžeme.

Web pre Slovenské narodné divadlo

Slovenské národné divadlo ako najznámejšia a najväčšia slovenská kultúrna inštitúcia je dlhodobo pod drobnohľadom verejnosti i médií. Už tretí rok sme partnerom pri prevádzke a vývoji jeho webstránky.

Slovenské národné divadlo ako najznámejšia a najväčšia slovenská kultúrna inštitúcia je dlhodobo pod drobnohľadom verejnosti i médií. Možno aj preto sa vývoj novej webstránky snd.sk stal nosným projektom vtedy vznikajúcej organizácie slovensko.digital, ktorá v spolupráci so vtedajším vedením zabezpečovala transparentné verejné obstarávanie.

Jeho výsledkom však bola webstránka, ktorá ostala nedokončená a polo-funkčná a vtedy sme do procesu vstúpili my, ako víťaz ďalšieho tendra na podporu, prevádzku a ďalší vývoj webstránky snd.sk. Webstránku snd.sk prevádzkujeme dnes už tretím rokom a hoci sa v divadle okolo nás často menilo vedenie, stále ostávame stabilným partnerom pre našu najdôležitejšiu kultúrnu inštitúciu.

V Altamire veríme, že naše riešenia nie sú len jednorazovým vypočutím zákazníckych požiadaviek, ale že naše riešenia vytvárajú dlhodobé partnerstvá medzi nami a klientom a medzi klientom a koncovým odberateľom / používateľom.

Počas celého procesu vývoja a komunikácie sme museli brať do úvahy, že zákazníkom je štátna inštitúcia, príspevková organizácia Ministerstva kultúry SR, čo znamenalo pre nás nutnosť akceptovať a prispôsobiť sa procesom odlišným s procesmi v bežnej komerčnej sfére.

Dôvody na nové riešenie

 • Vývoj webstránky bol predošlým dodávateľom ukončený a webstránka bola odovzdaná a prevzatá v nevyhovujúcom stave.
 • Vzhľadom na medializáciu tendra a bolo potrebné situáciu urgentne vyriešiť.

Požiadavky zákazníka na nové riešenie

 • Webstránka, ktorú sme prevzali od pôvodného dodávateľa obsahovala veľké množstvo chýb, ktoré si manažment SND uvedomoval a žiadal ich odstrániť.
 • Okrem opravy chýb a dopracovania webstránky do plne funkčného stavu zákazník tiež požadoval dopracovanie mnohých funkcionalít, ktoré neboli súčasťou dodávky od pôvodného dodávateľa webu.
 • V Altamire sme tiež iniciatívne opravovali mnohé časti zdrojového kódu, ktoré sme nepovažovali za optimálne a ich ďalším „plátaním“ by sme SND tlačili do ďalších investícií v budúcnosti.
 • Prepracovaním niektorých kritických častí sme žnížil TCO (Total Cost of Ownership) webovej stránky.

Vsadili sme na veľmi transparentný projekt manažment a otvorenú komunikáciu, vďaka čomu mal klient vždy prehľad o tom, na čom sa aktuálne pracuje, mal pod kontrolou rozpočet a mohol pravidelne vstupovať do komunikácie ohľadom vývoja a testovania priebežne dodávaných výstupov.

Použité technológie

 • Webová stránka je postavená na open source CMS DRUPAL, ktoré bolo zvolené predošlým dodávateľom riešenia a schválené vtedajším vedením SND.
 • Databáza je postavená na opensource databázovom riešení MySQL / MariaDB.
 • Altamira zabezpečuje aj serverové riešenie a prevádzku webstránky. Pôvodne uvažované využitie vládneho cloudu narážalo na implementačné problémy a nekonzistentnosť tohto štátneho riešenia, preto sme zvolili využitie komerčného cloudového riešenia Digitalocean.
 • Operačný systém serveru, na ktorom je webstránka snd.sk prevádzkovaná je linuxová distribúcia CentOS


Náš návrh riešenia

Naším prvoradým cieľom bolo odstrániť frustráciu zákazníka zo spolupráce s IT firmami, čo sa nám behom úvodných týždňov spolupráce podarilo. Vsadili sme na veľmi transparentný projekt manažment a otvorenú komunikáciu, vďaka čomu mal klient vždy prehľad o tom, na čom sa aktuálne pracuje, mal pod kontrolou rozpočet a mohol pravidelne vstupovať do komunikácie ohľadom vývoja a testovania priebežne dodávaných výstupov.

Keď sme odstránili najpálčivejšie kritické problémy a boli badateľné jasné zmeny na webstránke oproti pôvodnému stavu, začali sme proaktívne navrhovať zlepšenia a úpravy takých častí systému, ktoré to podľa nás najviac potrebovali.

Vzhľadom na to, že počas vývoj sme boli a stále sme zväzovaní pôvodným riešením webstránky, ktoré nepovažujeme za optimálne, nemohli sme postupovať presne tak, ako by sme si predstavovali, ale to je taktiež úloha kvalitného dodávateľa. V Altamire sa vieme prispôsobiť situácií, nech je aká je a vieme naším zákazníkom problémy vyriešiť.


Ako sme zákazníkovi pomohli

 • Behom úvodných mesiacov spolupráce sme webstránku dopracovali do stavu, ktorý zákazník považoval za (v tom čase) konečný a vydal pokyn webstránku spustiť live.
 • Živé spustenie priamo na doméne snd.sk prebehlo bez problémov a od momentu spustenia webstránka snd.sk už takmer tri roky nezaznamenala žiadny výpadok, okrem plánovaných.

A čo budúcnosť?

Webstránka snd.sk zďaleka nie je dokonalá a v poole máme obrovské množstvo zlepšení či už zo strany UI/UX alebo zo strany funkcionalít. Pri našej spolupráci so SND sme narážali na obmedzenia vyplývajúce z technologických nedokonalostí pôvodného riešenia webstránky, ako aj z dizajnových nedokonalostí UI/UX, ktorých odstránenie by si vyžadovalo väčšie zásahy, na ktoré v danom čase SND nemalo zabezpečené financovanie.

Jednou z veľkých tém je tiež priame napojenie pomocou API rozhrania na štátny rezervačný portál navstevnik.sk, čo by umožnilo sprocesovať nákup vstupeniek priamo v prostredí webu snd.sk, bez nutnosti odchádzať na externú stránku. Toto riešenie je však plne v kompetencií Ministerstva kultúry SR, ktoré musí zabezpečiť potrebné kroky aj na strane dodávateľa rezervačného systému navstevnik.sk. A to sa za 3 roky nepodarilo.

Ak máte aj Vy záujem o podobné riešenie, neváhajte nás kontaktovať a dohodnite si nezáväzné stretnutie.

Bezplatná KONZULTÁCIA

Dohodnime si stretnutie, call alebo nám skrátka napíšte a porozprávajme sa o vašom projekte.
Keď nám dáte základné informácie, obratom vám vypracujeme orientačnú cenovú kalkuláciu vášho projektu.

Kontaktujte nás ešte dnes