fbpx

Koľko stojí vývoj mobilnej aplikácie?

Koľko stojí vývoj mobilnej aplikácie? Existuje nejaký cenník mobilných aplikácií? Na takéto otázky od klientov sme v software housoch zvyknutí. Univerzálna odpoveď však neexistuje. Je to z toho dôvodu, že sa na tvorbu mobilnej aplikácie nemožno pozerať ako na kúpu bežného produktu v obchode s cenovkou. V tomto článku si rozoberieme, čo všetko má vplyv na cenu mobilnej aplikácie.

Faktory ovplyvňujúce cenu mobilnej aplikácie

Ceny vývoja rôznych aplikácií na trhu sa môžu diametrálne líšiť. Medzi aplikáciou typu “Uber” a aplikáciou zobrazujúcou počasie je obrovský rozdiel, či už v obsahu funkcionalít, ale aj v dĺžke a cene ich vývoja. Náklady na vývoj mobilnej aplikácie sa preto môžu pokojne pohybovať v rozpätí od 3.000 € až do 500.000 €.

Medzi hlavné faktory, ktoré majú vplyv na cenu vývoja mobilnej aplikácie, patria najmä:

 • funkcie aplikácie a množstvo obrazoviek,
 • typ dodávateľa (software house, freelancer),
 • platforma a vývojová technológia,
 • náročnosť dizajnu aplikácie,
 • backendová infraštruktúra a administračný nástroj,
 • údržba aplikácie a náklady na prevádzku.

Ďalším dôležitým prvkom, ktorý môže ovplyvniť presnosť nacenenia, je aj dostupnosť podrobnej funkčnej špecifikácie projektu, ktorú buď dodáva klient, alebo ju vypracuje dodávateľ v rámci analytickej alebo predimplementačnej fázy projektu. To samozrejme stojí ďalšie peniaze.

vývoj mobilnej aplikácie

Dodávateľ mobilnej aplikácie a trh

Jedným z faktorov, ktoré rozhodujú o úspechu či neúspechu vašej budúcej aplikácie, je jej dodávateľ. Je preto nesmierne dôležité zvoliť si toho správneho. V praxi si klienti volia z dvoch základných typov dodávateľov mobilných aplikácií: freelancer alebo software house.

Freelancer

Freelancer alebo vývojár na voľnej nohe či nezávislý vývojár je dodávateľ, ktorý býva najímaný klientami na rôzne projekty. Ak je vaším prvoradým cieľom vytvoriť jednoduchú mobilnú aplikáciu pri zachovaní nízkeho rozpočtu, táto možnosť je pre vás ako stvorená. Doporučuje sa v prípade, že v budúcnosti neplánujete aplikáciu škálovať.
Pochopiteľne je potrebné počítať s vyššími rizikami a je dôležité byť pri výbere freelancera mimoriadne opatrný. Zveriť vývoj mobilnej aplikácie  freelancerovi znamená vysokú závislosť vášho projektu na jedinom človeku. Ten môže ochorieť, odísť na dovolenku alebo sa mu môže zmeniť životná situácia. Všetky tieto faktory predstavuju vysoké biznisové riziko, ktoré treba vziať do úvahy.

Ak sa pre túto voľbu rozhodnete, overte si kvalitu freelancera, projekty na ktorých pracoval, jeho referencie a vyjadrenia klientov. Preverte si, či k aplikácii dodáva kvalitnú dokumentáciu a či píše kód v súlade so zaužívanými štandardmi. Zistite, aké sú možnosti vašej celkovej budúcej spolupráce z dlhodobého horizontu, údržby a rozvoja dodatočných funkcionalít aplikácie.

Software house / vývojárská agentúra

Zvyčajne je táto voľba najštandardnejším, najspoľahlivejším a najkvalitnejším riešením. Keď je vaším dodávateľom softvérová firma, získavate k dispozícií dedikovaný tím analytikov, grafikov, kóderov, programátorov, testerov, projekt a account manažérov, ktorých zodpovednosťou je priviesť váš projekt k úspechu.

vývoj mobilnej aplikácie

Software house preberá celú zodpovednosť za projekt. Je ideálnou voľbou, ak je váš projekt väčšieho rozsahu, máte dostatočný rozpočet, očakávate vysokú kvalitu výstupov, škálovanie a rozvoj funkcionalít v rámci dlhodobej spolupráce. Pochopiteľne, aj pri voľbe software housu je dôležité overiť si skúsenosti, projektové portfólio, referencie a kvalitu dodávaných výstupov. Táto cesta je zároveň z pohľadu ceny vývoja aplikácie najdrahšia.

Cenová hladina hodinových sadzieb dodávateľov softvéru sa líši od ich geografickej polohy. Dodávatelia v USA či západnej Európe sú drahší ako dodávatelia na Slovensku a okolí. Nižšie je porovnanie bežných hodinových sadzieb softvérových firiem u nás a v blízkom okolí – určite sa nájdu aj vyššie alebo aj nižšie, medián sa však pohybuje cca v takýchto číslach.

SlovenskoČeskoMaďarskoPoľskoRakúsko
40 – 60 €40 – 60 €35 – 45 €45 – 65 €65 – 120 €

Pri voľbe dodávateľa treba myslieť aj na geografickú vzdialenosť, možnosti komunikácie, komunikačné bariéry a podobne. Najlacnejšie nie vždy znamená najlepšie. 

Funkcie aplikácie

Podstatou všetkých mobilných aplikácií sú ich funkcie. Funkcia je špecifická činnosť alebo úloha, ktorú má software vykonávať a zároveň napĺňať očakávaný výsledok. Môže sa jednať o tlačidlo registrácie na obrazovke alebo o niečo zložitejšie, ako je integrácia video streamu, messengera, platobného procesu a pod. Počet funkcií a zložitosť ich implementácie priamo koreluje s nákladmi na vývoj mobilnej aplikácie.

Nižšie uvádzame tabuľku bežných funkcií v mobilných aplikáciach. Každá funkcia obsahuje orientačný čas na jej vývoj v človekohodinách. Pre ilustráciu počítame s hodinovou sadzbou 50 € bez DPH.

Tabuľka bežných funkcií
FunkciaPopisHodínCena
Registrácia užívateľovRegistračný proces nových používateľov aplikácie (onboarding)201.000 €
Prihlasovanie používateľovPrihlasovanie používateľov cez email alebo využitie prihlásenia cez sociálne siete16800 €
Push notifikácieNotifikácie v reálnom čase, ktoré používateľov informujú o akýchkoľvek činnostiach súvisiacich s aplikáciou20 – 1001.000 – 5.000 €
NavigáciaTvorba navigačnej logiky medzi obrazovkami aplikácie na základe definovaného dizajnu15750 €
Mediálny obsah v aplikáciiInteraktívny mediálny obsah v aplikácii od obrázkov, videí cez hudbu a možnosti úpravy20+1.000 € +
GeolokáciaGeolokácia používateľov aplikácie, integrácia s GPS a real-time užívateľskými právami301.500 €
Základná integrácia Google MapsIntegrácia google máp so základnou logikou aplikácie20+1.000 €+
Chat / messagingFunkcia chatu (komplexita závisí od náročnosti a funkcií – group chat, offline mode, posielanie súborov a pod.)40 – 802.000 – 4.000 €
ReklamyIntegrácia mobilnej reklamnej platformy20 – 501.000 – 2.500 €
Nákupy v aplikáciíMožnosť vykonania nákupu služby, produktu, odberu priamo v obrazovke aplikácie301.500 €
Platobná bránaIntegrácia platobnej brány v rámci aplikácie30 – 501.500 – 2.500 €
StreamovanieStreamovanie multimediálneho obsahu30+1.500 € +
Jazykové variantyPodpora aplikáce v rôznych jazykových mutáciach + drobné úpravy v UI pre konkrétny jazyk15 / 1 jazykový variant750 € / 1 jazykový variant
Offline módMožnosť práce s aplikáciou bez internetového pripojenia40 – 602.000 – 3.000 €
Lokálna databázaPriamo súvisí s offline mód funkcionalitou. Implementácia logiky ukladania dát lokálne do telefónu251.250 €
Integrácia so senzormi zariadeniaIntegrácia senzorov mobilného zariadenia ako:
Akcelometer, digitálny kompas, GPS, barometer, svetelný senzor, proximity senzor, krokomer, snímač odtlačkov prstov
15750 €
VyhľadávanieVlastné vyhľadávanie v rámci aplikácie15750 €
Šifrovanie dátZabezpečenie dát zašifrovaním (end-to-end encryption)201.000 €

Čím viac funkcií vaša aplikácia obsahuje, tým drahší a dlhší bude jej vývoj.

Mobilná platforma a vývojová technológia

vývoj mobilnej aplikácie

Je na vás, pre akú mobilnú platformu sa rozhodnete, ak však aplikácia má mať dostatočne široký záber, musí byť vyvinutá ako pre iOS, tak aj pre Android. 

S výberom platformy súvisí aj voľba technológie, v ktorej sa napíše zdrojový kód aplikácie. Z tohto hľadiska mobilné aplikácie rozdeľujeme na:

Natívne aplikácie 

Technológia vytvorená pre konkrétnu platformu napr. Android a iOS, kód sa píše v špecializovaných jazykoch ako sú Swift a Objective-C pre iOS a Java pre Android. Tento typ aplikácií je najvýkonnejší, najrýchlejší, ľahko spolupracuje s funkciami smartfónu, tzv. natívny. Pre každú platformu je potrebné napísať samostatný kód v natívnom jazyku. Ak vyvíjame aplikáciu pre obe platformy, čas a cena práce sa nám zdvojnásobuje. Z cenového hľadiska je tento typ vývoja najdrahší, zároveň poskytuje najvyššiu kvalitu a možnosti prispôsobenia aplikácie.

Hybridné aplikácie 

Sú to webové aplikácie zabalené vo webovom kontajneri natívnej aplikácie. Zjednodušene povedané, responzívna webstránka spustená v upravenom mobilnom prehliadači v móde celej obrazovky. Výhodou je písanie jedného kódu v dobre známych webových technológiách, ktorý dokáže bežať na viacerých platformách. Doporučuje sa pre jednoduché projekty, ktoré si nevyžadujú vysoký výkon, nemajú komplexné funkcionality a na projekt je alokovaný nízky rozpočet.

Cross-platformové aplikácie 

Momentálne veľmi populárna voľba pri zachovaní optimálneho pomeru cena – výkon – kvalita a najmä rýchlosti vývoja. Vývojári píšu jeden kód založený na webových technológiách, ktorý technologický framework kompiluje do natívneho jazyka oboch platforiem. Výkon aplikácie je vyšší ako pri hybridných, kvalita sa dokáže vyrovnať natívnym aplikáciám, avšak spotreba systémových zdrojov, batérie a podpora všetkých náročných natívnych funkcionalít zatiaľ za natívnymi vývojom mierne zaostáva. Medzi najznámejšie cross-platformové frameworky patria napríklad React Native, Flutter, Xamarin.

Voľbu vhodnej technológie na vytvorenie mobilnej aplikácie veľmi ovplyvňuje charakter aplikácie, platformy na ktorých má bežať, ako aj rozpočet a budúca vízia. Je dôležité urobiť správne rozhodnutie vzhľadom na budúcnosť projektu.

Páči sa vám, čo čítate?

Prihláste sa k odberu a majte prehľad o najnovších technologických trendoch

Dizajn mobilnej aplikácie

Aký dizajn by ste chceli? Atraktívny dizajn vytvorený na mieru? Alebo by vám stačil nejaký štandardizovaný šablónovitý dizajn s elementami, ktoré poskytuje operačný systém platformy? Koľko obrazoviek aplikácie sa bude dizajnovať? Požadujete komplikované a efektívne mikroanimácie zvyšujúce atraktivitu aplikácie? Toto všetko sú faktory, ktoré majú značný vplyv na cenu aplikácie.

 

dizajn a vývoj mobilnej aplikácie

Backendová infraštruktúra a administrácia aplikácie

Backendový systém je serverová aplikácia, ktorá poskytuje vývojárom tzv. API (aplikačné programové rozhranie) na zabezpečenie výmeny údajov medzi aplikáciou a databázou alebo aplikáciami tretích strán. Systém sa dá využiť aj na monitoring a sledovanie aktivity používateľov a celkový výkon aplikácie. Náklady sa líšia v závislosti od počtu parametrov, ktoré sa chystáte sledovať a od podrobností a presnosti sledovania.

Administračný panel je veľmi užitočným nástrojom na správu obsahu, používateľov a štatistík aplikácie, ktorý doporučujeme k aplikácií vyvinúť.

Údržba aplikácie

Vývoj mobilnej aplikácie nie je jednorazový proces. Technológie, operačné systémy a zariadenia sa neustále vyvíjajú a takisto aj nároky na krok s dobou. Z toho dôvodu je nevyhnutné aplikáciu neustále udržiavať a aktualizovať. Koľko stojí údržba aplikácie?

V mnohých prípadoch predstavujú náklady na údržbu aplikácie približne 15 – 25 % pôvodnej ceny vývoja.

Marketing

Vytvorenie plne funkčnej aplikácie je len začiatkom vašej cesty. Ak je vaša mobilná aplikácia určená pre širokú verejnosť, potrebujete zabezpečiť, aby sa dostala k vášmu cieľovému publiku. Nič nie je zadarmo, a preto marketing je opäť položkou, s ktorou treba okrem samotného vývoja mobilnej aplikácie pri tvorbe rozpočtu počítať. Spravidla tou vyššou.

Myslite na optimalizáciu aplikácie pre App Store či Play Store, marketingové aktivity v rámci rôznych marketingových kanálov ako sú PR, promo na webstránkach, blogoch, marketing na sociálnych médiách, reklamných sieťach a pod.

Ako sa odhaduje cena za vývoj mobilnej aplikácie?

Ako sa dá odhadnúť cena za vývoj mobilnej aplikácie?
Princíp výpočtu ceny mobilnej aplikácie nie je žiadna veda. V zásade je potrebné si “rozbiť na drobné” všetky práce, z ktorých sa vývoj aplikácie skladá. Ku každej položke sa spraví časový odhad, ktorý sa násobí hodinovou sadzbou.

Vzorec na výpočet nákladov na vývoj aplikácie je veľmi jednoduchý:

celkový čas vývoja x hodinová sadzba = cena

Pred začatím vývoja mobilnej aplikácie vám spoľahlivý software house zvyčajne poskytne hrubý odhad nákladov. Ten vychádza z popisu projektu, obchodných a technických požiadaviek štandardne zahrnutých v projektovom briefe či dokumente požiadaviek a funkcií.

Softvéroví dodávatelia štandardne klientom účtujú na základe nasledovných cenových schém:

 • Fixná suma za projekt – fixná platba, ktorú predstavujú náklady vyúčtované za konkrétny časový harmonogram a dodanie dohodnutých funkcií aplikácie. Tento koncept môže dobre fungovať pre menšie projekty, ktoré majú jasný a dobre definovaný rozsah prác.
 • Suma za reálne strávený čas a náklady – táto cenová štruktúra sa spravidla aplikuje na väčšie projekty, pri ktorých je nereálne stanoviť vopred fixnú sumu za ich dodanie. Dodávanie funkčných celkov aplikácie prebieha podľa presne naplánovaných etáp, pričom sa vyučtujú reálne náklady, teda materiál či čas strávený na vývoji aplikácie násobený hodinovou sadzbou.

Počiatočný odhad nákladov vs. realita

Prečo sa nie vždy zhodujú počiatočné odhady nákladov na vývoj s finálnou cenou aplikácie?

Existuje niekoľko dôvodov:

 1. Nekorektné cenové kalkulácie poskytované firmami s nízkou kvalitou služieb. Niektoré spoločnosti si pri príprave cenového odhadu buď nedostatočne spočítajú náklady, alebo sú nečestné pri odhade a ide im jednoducho o získanie klienta. Skrátka – na začiatku stanovia nízku cenu, ktorú potom počas projektu navyšujú – v čase, keď už klient nemá na výber.
 2. Naceňovanie projektu bez dostatočne podrobnej funkčnej špecifikácie požiadaviek. Ak nie je projekt podrobne definovaný, je nemožné ho dobre odhadnúť a naceniť.
 3. Rozsah funkcionalít a prác sa zvýšil v dôsledku zmenových požiadaviek na projekt v priebehu vývoja.

Ak je váš rozpočet pre prvotnú verziu aplikácie obmedzený a nechcete, aby náklady na vývoj aplikácie prekročili váš maximálny strop, zabezpečte:

 • dodržiavanie plánu a dohodnutých funkcionalít – uistite sa, že sa vývoj realizuje presne podľa dohodnutých funkcionalít a v stanovenom rozsahu,
 • prioritizáciu funkcionalít aplikácie – keďže funkcie aplikácie majú hlavný dopad na cenu vývoja a vy máte obmedzený budget, prehodnoťte priority a implementuje iba nevyhnutné funkcionality pre prvotnú fázu aplikácie. Oddiaľte funkcie s nižšou prioritou na ďalšiu fázu vývoja mobilnej aplikácie.

Vyhraďte si zdroje na zhotovenie funkčnej špecifikácie požiadaviek aplikácie. Aby bola cenová ponuka čo najpresnejšia a zároveň aby sa predišlo nedorozumeniam, je potrebné vytvoriť dokument obsahujúci presnú špecifikáciu projektu. Táto špecifikácia slúži ako podklad pre presné nacenenie a zároveň jednoznačne definuje všetky funkčné požiadavky a rozsah projektu. Výhody sú jednak na strane klienta, ale aj dodávateľa.

Funkčnú špecifikáciu buď dodáva klient, alebo ju vypracuje dodávateľ v rámci predimplementačnej / analytickej fázy projektu, ešte pred začatím vývoja. V prípade jej zhotovenia dodávateľom je potrebné počítať s nákladmi na jej zhotovenie. Niektorí dodávatelia náklady na analýzu a tvorbu funkčnej špecifikácie projektu určia ako menšie percento z hrubého odhadu ceny projektu. Je to však na individuálnej dohode medzi dodávateľom a klientom.

Ceny aplikácií podľa ich komplexity

Pre zjednodušenie, rozdeľme si aplikácie na tri typy podľa ich rozsahu a zložitosti:

 • Jednoduché
  • Jednoduché užívateľské prostredie; zopár obrazoviek; žiadne API integrácie, backend; základné funkcie ako odber newslettra, prihlásenie cez sociálne siete; kalendár.
 • Stredne náročné
  • Vlastné užívateľské rozhranie; platobné funkcie; API integrácie; bluetooth príslušenstvo; prispôsobenie na tablety; backend a administračný panel; monitoring
 • Komplexné
  • Profesionálny grafický dizajn na mieru; multijazyčnosť; integrácie tretích strán; vlastné animácie; komplikovaný backend; real-time funkcie

Orientačné ceny vývoja a časový rámec pri voľbe veľmi populárnej cross-platformovej technológie, ako React Native, kde vyvíjame jeden kód pre iOS a Android by mohli byť pri hodinovke 50 € bez DPH nasledovné:

NáročnosťČHCena
Jednoduchá160 – 600 h8 – 30 000 €
Stredná600 – 1000 h30 – 50 000 €
Komplexná1000 h +50 000 € +

 

vyvoj mobilnych aplikacii

Koľko stojí vytvorenie aplikácie ako UBER? Príklad kalkulácie

Túto otázku sme v Altamire dostali už mnohokráť. V tejto časti článku na ňu skúsime stručne odpovedať. Tvorba aplikácie, ktorá sa svojím charakterom a funkciami podobá aplikácií UBER je veľmi náročným projektom.

Predpokladáme, že klient ho už má podrobne špecifikovaný, a preto zhotovenie jeho funkčnej špecifikácie do cenovej kalkulácie počítať nebudeme. Za aplikáciou UBER sa v skutočnosti neskrýva len jedna, ale aspoň tri aplikácie:

 • Mobilná aplikácia pre klientov
 • Mobilná aplikácia pre vodičov
 • Administračný panel – webová aplikácia pre administrátorov

Aplikácia by mala byť pre obe platformy – iOS a Android. Požadujeme vysokú kvalitu a vysoký výkon, ktorý efektívne využíva hardvérové zdroje smartfónov. Preto pre túto aplikáciu z technologického hľadiska zvolíme natívny vývoj na iOS a Android, čo znamená, že vyvíjame samostatne pre obe platformy (2 kódy). Odhad aplikácie pre vodičov vynecháme. K aplikácií budeme potrebovať aj administračný panel, teda ďalšiu samostatnú webovú aplikáciu, s ktorou budeme našu UBER aplikáciu manažovať.

Nižšie je hrubý cenový odhad aplikácie pre klientov na základe predpokladaných funkcionalít. V rámci jednotlivých položiek funkcií je zarátaný aj čas na testovanie. Počítame s hodinovou sadzbou 50 € bez DPH.

Cenový odhad
FunkciaČas vývojaCena
Geolokačné funkcie46 h2.300 €
Integrácia platobných brán85 h4.250 €
Registrácia a užívateľské profily61 h3.050 €
Notifikácie70 h3.500 €
Odhad ceny jazdy40 h2.000 €
Plánovanie jazdy110 h5.500 €
Rezervuj jazdu pre ostatných240 h12.000 €
Rozdelenie cestovného (Split a fare)116 h5.800  €
Integrácia frameworkov a knižíc s backendom137 h6.850 €
Integrácia frameworkov a knižíc pre Android / iOS132 h / 123 h6.600  € / 6.150 €
UI/UX dizajn pre Android / iOS110 h / 130 h5.500 € / 6.500 €
Celková cena pre 1 aplikáciu (Android alebo iOS)~ 1147 h~ 57.350 €
Celková cena pre 2 aplikácie (Android a iOS)~ 2294 h~ 114.700 €

Cenový odhad na vývoj administračného panelu:

FunkciaČas vývojaCena
Autorizácia6 h300 €
Správa administrátorov50 h2.500 €
Správa vodičov50 h2.500 €
Správa používateľov50 h2.500 €
Správa platieb35 h1.750 €
Správa propagácie a proma36 h1.800 €
Správa recenzií28 h1.400 €
Manažment problémov32 h1600 €
Celkovo287h14.350 €

Každý projekt má svoje vlastné špecifiká, možnosti, ciele a požiadavky, a preto sa nemožno na vyššie uvedené funkcie a odhady upínať. Slúžia len na poodhalenie toho, čo sa za slovom UBER môže skrývať a koľko práce si môžu jednotlivé funkcie aplikácie vyžadovať.

Zhrnutie

Koľko stojí mobilná aplikácia? Ukázali sme si dôvody, prečo neexistuje univerzálny cenník mobilných aplikácií. Vývoj mobilnej aplikácie je totiž služba, za ktorou stojí celý tím odborníkov. Každá aplikácia je jedinečná a na jej cenu má dopad mnoho faktorov ako sú funkcie, platformy na ktorých má bežať, technológie s ktorými je vytvorená, dodávateľ, ktorý ju vyvinie, backendová infraštruktúra, integrácie na tretie strany.

Vývoj mobilnej aplikácie nie je jednorazový proces a klient musí počítať s tým, že aplikáciu je potrebné udržiavať, aktualizovať a takisto si vyhradiť rozpočet na jej marketing.

Máte záujem o vývoj mobilnej aplikácie? Sme Altamira Softworks, bratislavská softvérová firma. Neváhajte nás kontaktovať, radi Vám poskytneme bezplatnú konzultáciu.

Top