fbpx

Trend News: eHealth

Za posledný rok, ktorý sa niesol v znamení rýchleho šírenia ochorenia COVID-19 sa ukázalo, že manažment zdravotnej starostlivosti potrebuje prejsť technologickým rozvojom. Keďže rýchlo stúpol počet ľudí, ktorí potrebovali lekárske ošetrenie, zdravotnícke zariadenia začali intenzívne implementovať nové softvérové platformy a rozširovať funkčnosť už existujúcich riešení. Napriek pracovnému vyťaženiu boli a sú zdravotnícke zariadenia povinné aj naďalej poskytovať vysoko kvalitnú liečbu, monitorovať stav pacientov, zaznamenávať, spravovať a v neposlednom rade uchovávať ich údaje v súkromí, v súlade s legislatívnymi požiadavkami. Také množstvo informácií však nie je možné spracovávať či kontrolovať ručne. Zdravotnícke zariadenia preto museli začať s implementáciou inovatívnych nástrojov, čím vzniklo elektromické zdravotníctvo – eHealth.

Počas obdobia pandémie sa existujúce digitálne nástroje, aplikácie a technologické trendy začali transformovať a rozširovať svoju funkčnosť už aj v zdravotníckom priemysle. Očakáva sa, že sa budú v blízkej budúcnosti stále viac integrovať vo všetkých lekárskych organizáciách.

Technologické trendy v zdravotníctve

Hoci tieto, nižšie popísané technologické trendy zatiaľ nie sú v lekárskych zariadeniach plošne implementované, sú, vzhľadom na súčasnú situáciu, nevyhnutnosťou. Je najvyšší čas uvažovať o integrácii moderných digitálnych nástrojov do nemocníc pre vysoko kvalifikovanú diagnostiku a liečbu.

Telemedicína

Vzhľadom na pandemickú situáciu a s ňou súvisiace obmedzenie medziľudského kontaktu, väčšina nemocníc začala organizovať liečbu a poskytovať starostlivosť na diaľku. Keďže stále nie je možné úplne zamedziť kontakt rizikových skupín s vírusom, zdravotnícke zariadenia pocítili potrebu zaviesť osobnejšie technológie, ktoré by ľuďom umožnili lepšiu starostlivosť o ich zdravie v pandemických časoch.

Zdravotníci rozšírili poskytovanie starostlivosti do virtuálneho priestoru, vďaka čomu dostali prístup ku kvalitnej liečbe aj pacienti, ktorí nemohli prísť osobne. Počas karantény môžu takíto pacienti na diaľku požiadať zdravotnícke zariadenie, ktoré podporuje telemedicínu, o psychologickú pomoc, konzultácie, alebo monitoring zdravotného stavu. Zdravotnícke zariadenia musia mať istotu, že aj služby poskytované na diaľku sú kvalitné, efektívne, bezpečné a použiteľné, a to pre pacientov všetkých vekových skupín. Návšteva lekára cez telemedicínu musí byť čo najviac podobná tej osobnej.

Rast telemedicíny bude pravdepodobne pokračovať aj po skončení pandémie. Podľa Medical Economics, 71 % pacientov v Spojených štátoch zvažovalo využitie telemedicíny na začiatku pandémie, a 50 % už niekedy využilo virtuálne návštevy lekára.

Umelá inteligencia (AI)

V snahe zvládnuť veľký počet pacientov a nedostatok lekárov začali zdravotnícke organizácie implementovať technológiu umelej inteligencie (AI) na automatizáciu niektorých procesov, ako napríklad odosielanie údajov do elektronického zdravotného záznamu pomocou NLP (Natural Language Processing) – automatizovanému spracovaniu bežného jazyka, čo znamená, že software rozumie písanému alebo hovorenému ľudskému jazyku.

ehealth

Aplikácie s využitím umelej inteligencie v medicínskej oblasti slúžia napríklad ako virtuálni asistenti. Tí pripomínajú pacientovi, aby si zobral liek, alebo pomáhajú aj s diagnostikou ochorenia. Rovnako môžu byť využití aj ako terapeuti. Takí chatboti, založení na AI, navyše poskytujú odporúčania ohľadom starostlivosti a kontroly symptómov – sú teda niečo ako „vreckoví lekári”. Chatboti vedia lekárom uľahčiť prácu tým, že pôsobia ako:

  • Triediace systémy (napr. starostlivosť o pacientov s ľahko diagnostikovanými problémami, opakujúce sa/chronické potreby, otázky fyzioterapie, smerovanie pacientov k správnemu špecialistovi na základe ich symptómov) 
  • Asistenti lekára (napr. pomoc lekárom rozpoznať liekové interakcie, zvoliť vhodné lieky pre tehotné a dojčiace ženy, navrhnúť možné diagnózy pacientov)
 

Podľa analýzy spoločnosti Accenture môže technológia umelej inteligencie (AI), aplikovaná v zdravotníctve, ušetriť americkej ekonomike až 150 miliárd dolárov ročne. 

ehealth ai
Hoci sú chatboti dôležitými pomocníkmi, budúcnosť AI spočíva najmä v precíznej medicíne, genomike (odbor genetiky) a objavovaní liekov. Pomocou rozpoznávania vzorov (pattern recognition) umelej inteligencie môžu lekári predpisovať individuálne liečebné plány, šité na mieru genetickému zloženiu a životnému štýlu pacienta.
 
Farmaceutické a biotechnologické spoločnosti navyše používajú algoritmy strojového učenia (machine learning) s cieľom skrátiť cyklus vývoja liekov. Len nedávno vedci v Spojených štátoch vyvinuli AI, ktorá presne rozozná a diagnostikuje prítomnosť COVID-19, iba na základe zvuku kašľa – a to dokonca aj u asymptomatických pacientov.

Páči sa vám, čo čítate?

Prihláste sa k odberu a majte prehľad o najnovších technologických trendoch

Umelou inteligenciou proti COVID-19

Umelá inteligencia hrá dôležitú úlohu aj v boji proti COVID-19, vrátane oblastí akou je detekcia pandémie, vývoj vakcín, termálne skríningy, rozpoznávanie tváre s maskou a analýza CT snímok.

Pandemická detekcia

BlueDot, aplikácia vyvinutá spoločnosťou z kanadského Toronta, bola hlavným priekopníkom medzi systémami včasného varovania na identifikáciu pandémií, vrátane COVID-19. BlueDot zverejnil v roku 2019 svoju analýzu, v ktorej ako prví predpovedali rozšírenie  COVID-19 po celom svete.

ehealth pandemic detection

Systém BlueDot denne skenuje viac ako 100 000 zdrojov médií celého sveta vo viac ako 65 rôznych jazykoch, a zisťuje nebezpečné ohniská v takmer reálnom čase. Na predikciu rizika pandémie choroby sa analyzujú nasledujúce vektory hrozieb:

  • Populácia hmyzu a zvierat
  • Globálne a regionálne klimatické podmienky
  • Letové údaje a cestovné poriadky po celom svete
  • Kapacita zdravotníckych systémov
  • Vývoj vakcíny
Termálny screening 

AI môže rýchlo analyzovať mnoho ľudí naraz pomocou bezkontaktných infračervených teplomerov a identifikovať tak ľudí s vysokými teplotami. To môže pomôcť pri identifikácii symptomatických jedincov.

Rozpoznávanie tváre s maskou

Systémy strojového učenia v oblasti rozpoznávania tváre sa zlepšili do takej miery, že dokážu identifikovať jednotlivcov v maskách, s presnosťou až 95 %.

Analýza CT skenov

Pri analýze CT snímkov je častým problémom ľudská chyba. Výhodou umelej inteligencie je, že zápal pľúc, spôsobený ochorením COVID-19, detekuje pomocou strojového učenia.

AR & VR

Technológie virtuálnej reality (VR) a rozšírenej reality (AR) sa často používajú na vzdelávanie lekárov a zdravotných sestier. Virtuálny vzdelávací kurz umožňuje budúcim alebo súčasným lekárom simulovať stresové situácie, vďaka čomu sú potom lepšie pripravení na akékoľvek okolnosti. Kvôli častým prípadom zápalu pľúc sa VR používa aj na analýzu pľúcnych skenov, ktoré dokážu vyhodnotiť percento poškodenia u konkrétneho pacienta.

Technológia VR sa v súčasnosti využíva aj na vývoj nových liečebných možností, ako napríklad chirurgický zákrok s AR, alebo liečbu neurologických a duševných porúch pomocou VR/AR.

Ako je zrejmé z celosvetového úspechu aplikácie Pokémon GO, rozšírená realita (AR) má potenciál primäť ľudí so sedavým životným štýlom k fyzickej aktivite. Gamifikácia (využívanie herných a motivačných prvkov aj mimo herný priemysel) prostredníctvom AR a VR sa stala súčasťou mnohých programov na znižovanie hmotnosti a prevenciu kardiovaskulárnych chorôb, ako aj na fyzikálnu terapiu a rehabilitáciu.

ehealth VR

Aplikácie, wearables, monitorovacie riešenia

Zariadenia a mobilné aplikácie zohrávajú pri sledovaní a prevencii chronických chorôb rozhodujúcu úlohu. Kombináciou vývoja IoT (Internet of Things – internet vecí) s technológiami telemedicíny vznikol Internet lekárskych vecí (IoMT).

Manažovanie a liečba chronických chorôb tvorí asi 80 % nákladov na zdravotnú starostlivosť. Riešenia pre „self-monitoring” u pacientov s chronickými chorobami majú preto potenciál ušetriť množstvo peňazí, ktoré sa dajú využiť efektívnejšie.

Aplikácie na „self-monitoring” majú mnoho podôb, ale najperspektívnejšie sú nositeľné zariadenia. Senzory srdcového tepu, náramky na sledovanie tréningu, prístroje na meranie hladiny cukru v krvi a oxymetre, ktoré monitorujú množstvo kyslíka v krvi – „nositeľný trh“ umožňuje ľuďom lepšie sa starať o vlastné zdravie.

V novembri 2019 Nemecko schválilo zákon o digitálnej starostlivosti, vďaka ktorému majú lekári možnosť predpisovať pacientom lekárske aplikácie, ktoré sú im následne preplatené zdravotnou poisťovňou. Tým lekári zverujú zdravotnú starostlivosť viac do rúk samotných pacientov a začínajú v nich budovať väčšiu zodpovednosť za seba samých. 

wearables

Zhrnutie

Každý softvér, aj ten využívaný v medicíne, potrebuje neustálu aktualizáciu. Teraz je ten správny čas investovať do digitálneho zdravia. Pomocou nových technológií a inovácií sme schopní zlepšovať produkty a služby v oblasti digitálnej zdravotnej starostlivosti, a tým zvyšovať kvalitu života miliónov ľudí. 

Ak chcete nasledovať najnovšie trendy v oblasti zdravotníctva a eHealth, obráťte sa na nás cez kontaktný formulár a dohodneme si odbornú konzultáciu.

Top