fbpx

Trend News: SaaS

Trh SaaS je mladý, divoký a konkurencieschopný. Táto oblasť sa rýchlo rozvíja, preto je náročné držať krok s trendmi. Či už ste technologická spoločnosť poskytujúca softvér ako službu, alebo ste profesionál hľadajúci nové a užitočné IT riešenia, bez porozumenia najnovším trendom v SaaS sa nezaobídete.

SaaS (Software as a Service), alebo softvér ako služba je spôsob prevádzkovania softvéru, ktorý umožňuje používateľom pripojiť sa a používať cloudové aplikácie cez internet, a zvyčajne funguje na základe predplatného. Aby si spoločnosti udržali existujúcich klientov a pravidelne získavali nových, musia svoje služby neustále zlepšovať. Čítajte ďalej a inšpirujte sa niekoľkými trendmi v SaaS a funkciami, ktoré by ste si mohli osvojiť, alebo ich aj priamo do svojho riešenia či podnikania implementovať.

„Podniky si nemôžu dovoliť reagovať na to, čo chcú ich zákazníci; musia ich potreby predvídať.“ – Parker Harris (Spoluzakladateľ SalesForce)

saas

AI (Umelá Inteligencia)

Technológia umelej inteligencie je stále rozšírenejšia. Predpokladá sa, že jej trhová hodnota do roku 2027 vystúpa na 733,7 miliardy dolárov. AI automatizuje opakujúce sa úlohy, vďaka čomu optimalizuje obchodné procesy, zvyšuje produktivitu aj efektivitu.

AI primárne využíva dva druhy algoritmov – neurónovú sieť na detekciu anomálií a algoritmus strojového učenia na rozpoznávanie vzorov. Vďaka nim je umelá inteligencia schopná učiť sa z trendov a informovať vás o splnení cieľa, ale aj o neočakávaných situáciách. Umožní vám tak mať neustálu kontrolu nad svojim podnikaním. Napríklad pri sledovaní a monitorovaní veľkého množstva KPI je jednoduché stratiť prehľad o tom, na čom skutočne záleží. Umelá inteligencia vám pomôže bezpečne sledovať všetky vaše dáta, a zároveň predvídať akékoľvek výkyvy a zmeny. Je užitočná najmä vtedy, keď premýšľate o lepšej personalizácii, optimalizácii rýchlosti, či zvýšení bezpečnosti. 

saas

Personalizácia

Software sa jednoduchšie používa s integrovanými technológiami, ako napríklad neurolingvistické programovanie (NLP), ktoré automaticky spracováva vzorce ľudskej reči a umožňuje ovládanie hlasom. Túto technológiu je možné nasadiť do funkcií zákazníckych služieb s cieľom zlepšiť personalizáciu, a lepšie tak vyhovieť potrebám klientov.

Rýchlosť

SaaS s podporou umelej inteligencie výrazne urýchľuje interné procesy a operácie. Umožňuje tak podnikom získať rýchle odpovede na potrebné otázky, ale aj predpovedať a zrýchľovať celkovú úroveň ich odozvy.

Bezpečnosť

Vďaka automatizácii a schopnosti rozpoznávať vzorce dokáže umelá inteligencia vylepšiť zabezpečenie SaaS, napríklad rýchlou identifikáciou potenciálnych hrozieb

Keď sa SaaS spojí s možnosťami AI, umožní podnikom získavať lepšie dáta, automatizovať a personalizovať služby, zlepšiť zabezpečenie, či doplniť ľudské kapacity.

AI je jedným z najdominantnejších nástrojov ovplyvňujúcich SaaS. Vývojári softvéru umelú inteligenciu stále viac integrujú do riešení v oblasti všetkých aspektov života. Napríklad firma Tractable prijala AI ako spôsob, ktorý pomôže automobilovým spoločnostiam rýchlo a presne odhadnúť škody po nehode. Prácu, ktorú za bežných okolností vykonáva človek vďaka Tractable vykonáva umelá inteligencia pomocou algoritmu počítačového videnia.

Mobile-first

Mobile-first je spôsob návrhu užívateľského rozhrania, ktorý mobilným zariadeniam udeľuje rovnakú úroveň dôležitosti ako počítačom. 

Keď užívateľom umožníte prístup cez mobilné zariadenia, urýchlite tak ich pracovný tok a zvýšite ich produktivitu. Navyše týmto krokom zvýšite aj vašu konkurencieschopnosť a nebudete sa musieť báť, že vaši klienti začnú využívať službu konkurenta, ktorý rovnaké služby ponúka formou mobilnej aplikácie.

Dobrým príkladom je spoločnosť ServiceMax, ktorá okrem iného umožňuje používateľom spravovať objednávky a plánovať úlohy priamo na svojich smartfónoch.

saas

Micro-SaaS

Za micro-SaaS sa považuje firma zameraná na špecifický trh alebo vypĺňajúca konkrétnu medzeru na trhu. Zvyčajne ju prevádzkuje jedna osoba alebo veľmi malý tím, má nízke náklady, úzke zameranie, malú špecializovanú užívateľskú základňu, a je bez externého financovania. Storemapper je jedným z mnohých príkladov mikro-SaaS, ktorý prostredníctvom analytiky rieši veľmi špecifický problém – monitoruje, v ktorých obchodoch je najväčšia návštevnosť. Aplikáciu je možné ju veľmi rýchlo nainštalovať napríklad na webovú stránku.

saas

Vertikálna SaaS

Zatiaľ čo horizontálna SaaS sa zameriava na klientov z akéhokoľvek sektoru a odvetvia, vertikálna SaaS je plne adaptabilná a zameriava sa na klientov v rámci konkrétnych odvetví a dodávateľských reťazcov. Dobrým príkladom je softvér Veeva, ktorý ponúka svoje služby v priemysle prírodných vied. Spoločnosti, ktoré chcú ťažiť zo svojej špecializácie, považujú vertikálnu SaaS za nákladovo optimálnu možnosť umožňujúcu prispôsobenie určitých funkcií.

Páči sa vám, čo čítate?

Prihláste sa k odberu a majte prehľad o najnovších technologických trendoch

Poskytovatelia vertikálnej SaaS majú tiež schopnosť prispôsobovať funkcie dopytu klientov i odvetvia, a dokážu tak efektívne riešiť potreby zákazníkov v rámci ich špecializácie. Výsledkom je väčšia flexibilita, príležitosti na ďalší predaj, a nižšie náklady na akvizíciu zákazníkov.

Znalosť cieľovej skupiny

Umožňuje podnikom získavať údaje a informácie o zákazníkoch, najmä tých špecifických pre dané odvetvie.

Definované metriky a KPI 

Vertikálna SaaS je už integrovaná aj s vopred definovanými metrikami, KPI a analytikou. Tie môžu firmy využiť na hodnotenie a riešenie každodenných i dlhodobých procesov, či ich výkonnosti.

saas

PaaS

Mnoho poskytovateľov SaaS, ako napríklad Amazon Web Services, Microsoft Azure či Salesforce migruje na PaaS (platforma ako služba). Posun od služby ku platforme podnikom umožní vytvárať aplikácie na mieru, ktoré sú doplnkom k ich pôvodným službám. Robia tak v snahe udržať si svoje silné postavenie na trhu. Preto predpokladáme, že tento trend bude v najbližšom období naďalej rásť. 

PaaS má tri kľúčové výhody:

Agilita

Vylepšené funkcie a schopnosť personalizácie zvyšuje celkovú agilitu podnikania. Poskytne vám tak viac kreatívneho priestoru na inovácie a viac času. Môžete sa teda plne zamerať napríklad na vaše hlavné obchodné ciele.

Škálovateľnosť 

Ponuky PaaS sú flexibilné a dostupné. Pomocou platformy ako služby budete môcť svoje podnikanie ľahšie rozšíriť.

Zabezpečenie

Výraznou výhodou modelu PaaS je zabezpečenie, pretože systém pravidelne vykonáva množstvo automatických aktualizácií.

saas

Na záver

SaaS je jedinečný typ partnerstva, od ktorého môže váš klient kedykoľvek a bez veľkej straty odstúpiť. Ak plánujete budovať dlhodobé vzťahy s každým zo svojich zákazníkov, musíte zostať inovatívni, a byť tak vždy o krok vpred pred konkurenciou. SaaS sa postupne formuje a vyvíja preto veríme, že inovácie budú v danej oblasti neustále pribúdať. Dovtedy sa môžete inšpirovať jedným z vyššie opísaných tipov.

Top