fbpx

Vývoj software na mieru vs. balíkové riešenie? Výhody a nevýhody.

Softwarová výbava spoločnosti je jedným z hlavných faktorov, ktoré budú rozhodovať o tom či budú firemné procesy jasné, uchopiteľné a funkčné, alebo sa budú zmietať v chaose a tvoriť tak prekážku v rozvoji firmy. Pri výbere vhodného informačného systému či softwaru na manažment firemných procesov sú k dispozícií dve hlavné možnosti – vývoj software na mieru alebo kúpa hotového balíkového riešenia. Aké sú medzi nimi rozdiely? Ktorú možnosť si zvoliť?  

software na mieru

V tomto článku predstavíme 10 hlavných benefitov, ktoré môže priniesť vývoj software na mieru. Porovnáme oba typy softvérových riešení – kúpa balíkového softwaru, vývoj na mieru, ich jednotlivé výhody či nevýhody. Článok vám pomôže ujasniť si základné rozdiely a tak zjednodušiť rozhodovací proces. Výber software je veľmi dôležitý krok a je potrebné dobre zvážiť všetky pre a proti dostupných možností.

Rozdiel medzi vývojom software na mieru a kúpou hotového „balíkového“ riešenia

Aký je hlavný rozdiel medzi softvérom na mieru a komerčným riešením?

Balíkový software

Balíkový či komerčný software je typ softvéru, ktorý sa predáva širokej verejnosti za pevne stanovené cenníkové ceny. Zvyčajne obsahuje „balík“ funkcionalít a modulov, ktoré sú naprogramované pre využitie a potreby širšieho okruhu podnikov a firiem. Štandardne sa skladá zo základného setu modulov a ďalších rozšírení, ktoré si je možné dodatočne zakúpiť a implementovať. Prispôsobenie balíkového softvéru na mieru konkrétnym a špecifickým potrebám firmy však môže byť problematické, pretože nie každý dodávateľ to umožňuje – a ak aj áno, môžu s tým byť spojené vysoké náklady. Dobrým príkladom takéhoto typu softvéru je notoricky známy Microsoft Office, ktorý obsahuje mnoho balíkových nástrojov ako napríklad Word, Excel, Access, Power Point a podobne.

Software na mieru

Software na mieru alebo software na zákazku je typ softwarového riešenia, ktoré je na rozdiel od všeobecného balíkového softvéru naprogramované presne podľa požiadaviek klienta.

Tento typ software obsahuje iba funkcionality, ktoré sú skutočne potrebné a klientom vyžiadané. Používateľské rozhranie a spôsob práce so softvérom je prispôsobený pracovným postupom a procesom firmy či podniku.

Výhody vývoja software na zákazku

Vlastný software na zákazku so sebou prináša množstvo výhod. V nasledovných odsekoch vám predstavíme 10 z nich.

1. Vlastníkom softvéru je klient

Pri vývoji software na mieru sa stáva jeho výhradným vlastníkom koncový užívateľ, teda vy či vaša spoločnosť. Pri podpise zmluvy so softwarovým dodávateľom je potrebné sa uistiť, že je táto klauzula zakomponovaná v zmluve o dielo, treba však myslieť aj na to, že autorský zákon chráni aj práva výrobcu. Všetky rozhodnutia súvisiace so softvérom a jeho budúcnosťou sú iba na vlastníkovi, na rozdiel od komerčného softvéru. Software je plne pod kontrolou klienta a ten definuje, aké nástroje a funkcionality skutočne potrebuje a očakáva. Je možné začať v malom a nechať vyvinúť len základné funkcionality, ktoré pomôžu firme rásť. Vhodne navrhnutý software na mieru bude možné v budúcnosti škálovať a pohodlne rozširovať – prirodzene, s rastom spoločnosti, v ktorej je software implementovaný

2. Software presne šitý na mieru potrebám firmy

Každá spoločnosť má svoje špecifické potreby, interné procesy, produkty a služby, ktoré sa môžu značne odlišovať od iných firiem podnikajúcich v rovnakej branži. Z tohto dôvodu je pre mnohé z nich ťažkopádne prispôsobovať svoje už zabehnuté procesy systému prace a terminológií komerčných balíkových softwarov.

software na mieru

V praxi sa často stretávame s klientmi, ktorí celé roky používajú zastaraný, nemoderný software, ktorý ich firmu doslova brzdí v pokroku, v optimalizácií procesov. Vytvára tak zbytočnú „manuálnu“ rutinnú prácu a v konečnom dôsledku aj nepotrebnú finančnú záťaž. Niektorí klienti doslova prispôsobili postupy práce a firemné procesy softvéru, ktorý používajú.

Vývoj software na zákazku sa riadi krédom: „Neprispôsobujte firmu softwaru, ale software firme“. Software je nástroj, ktorý má slúžiť firme. Nemalo by to byť opačne.

Pri vývoji software na zákazku sa na rozdiel od balíkového softvéru vybuduje partnerský vzťah medzi klientom a dodávateľom softvéru. Jednou z výhod, ktoré prináša je napríklad dedikovaný tím vývojárov, ktorý na vašom softwari pracujú, dobre ho poznajú a sú schopní efektívnejšie a rýchlejšie jednotlivé požiadavky zapracovávať.

3. Rozumná dlhodobá investícia

Na vývoj software na mieru sa treba pozerať ako na rozumnú investíciu s dlhodobou návratnosťou. Je potrebné počítať s vyšším počiatočným kapitálom, keďže sa de facto začína od piky. Na druhej strane v prípade väčšiny komerčných softwarov nie je zvyčajne počiatočný vyšší rozpočet potrebný. Výnimkou môže byť veľmi špecifický software, napríklad pre obchodníkov s cennými papiermi, kde je častokrát nižšou investíciou z akéhokoľvek hľadiska vývoj software na mieru.

software na mieru

Prečo je na vývoj software na mieru potrebný vyšší počiatočný kapitál? Vývoj software na mieru je pomerne náročný proces, ktorí si vyžaduje zosúladenie celého komplexu rôznorodých prác ako analýza, spísanie špecifikácie požiadaviek na softvér, plánovanie, zostavenie projektového a vývojového tímu a pochopiteľne čas na samotné programovanie, testovanie a nasadenie do produkcie. Nejedná sa o kúpu produktu, ale o komplexnú službu, za ktorou stojí celý tím.

4. Zlepšenie biznis procesov a produktivity

Keďže je vývoj software na mieru značnou počiatočnou investíciou, je len rozumné si položiť otázku: aká je jej návratnosť a aký úžitok v skutočnosti prinesie? Úlohou softwaru ako takého je automatizovať a urýchliť čo najviac manuálnej, rutinnej práce, operatívy, zefektívniť činnosti, pracovné postupy či zvýšiť predaje. Efektívne navrhnutý software môže ušetriť náklady v podobe pracovnej sily, napríklad znížiť počet zamestnancov, ktorý boli potrební na zabezpečenie chodu operatívnych úloh, ako napríklad zákaznícky servis. Takisto dokáže znížiť chybovosť pri rôznych úkonoch v dôsledku ľudského faktora. Môže získať nových zákazníkov, odbremeniť frustrovaných zamestnancov od rutinných úloh či umožniť lepšie spravovať zdroje spoločnosti. Okrem toho, vďaka software na zákazku môže klient získať cenné analytické dáta, ktoré mu pomôžu ďalej zefektívňovať pracovné postupy a procesy spoločnosti a v neposlednom rade ušetriť čas, ktorý je možné prerozdeliť a investovať do činností, ktoré firme prinášajú zisk. Čas je najväčšou komoditou, ktorou disponujeme a najmä – čas sú peniaze. Každý podnik či podnikateľ chce svoj čas využívať efektívne a sústrediť ho na biznis a nie na zbytočnú rutinnú operatívnu.

5. Vyššia bezpečnosť

Každý software je potrebné dôkladne zabezpečiť pred možným zneužitím zo strany hackerov a podvodníkov. Komerčný software je k dispozícií širokému publiku, čo sa môže na jednej strane javiť ako výborne, pretože si jeho používateľská komunita môže zdieľať užitočné informácie, rady, tipy ako so softwarom lepšie pracovať, avšak môže to slúžiť ako dvojsečná zbraň.

software na mieru

Je totiž vyššia pravdepodobnosť, že hackeri ľahšie prelomia komerčný software z dôvodu jeho verejnej dostupnosti. Preto sa v tomto ohľade môže vývoj software na mieru zdať ako vhodná voľba, keďže je uzavretý a používaný v rámci spoločnosti.

Samozrejme, je dôležité aby dodávateľ softvéru na zákazku pri jeho vývoji postupoval podľa osvedčených bezpečnostných postupov a štandardov. Je ideálne, ak softwarový dodávateľ disponuje certifikátom, ktorý dokazuje, že spĺňa bezpečnostné štandardy a má vyškolený kvalifikovaný tím odborníkov.

Páči sa vám, čo čítate?

Prihláste sa k odberu a majte prehľad o najnovších technologických trendoch

6. Aktualizácie, iba keď ich potrebujete

Aktualizácie sa stali bežnou súčasťou našich životov. Pravidelne sa nám aktualizuje firmware v telefóne, operačný systém v laptope. Aktualizácie sú bežnou súčasťou balíkového softvéru a riadia sa určitým plánom, ktorý definujú potreby trhu a jej široké publikum používateľov. Častokrát sa po vydaní väčšej aktualizácií zmení aj spôsob práce so softwarom, pribudnú či ubudnú funkcionality, čo ale môže znamenať vynaloženie ďalších prostriedkov na školenia a prispôsobenia sa novým pracovným postupom. Aktualizácie v prípade software na mieru sú vydané iba vtedy, keď ich klient skutočne potrebuje. Do týchto aktualizácií sa nepočítajú bezpečnostné aktualizácie či záplaty systému, ale aktualizácie, ktoré upravujú funkcionality software. Klient má nad nimi úplnú kontrolu.

7. Rozšíriteľnosť o nové funkcionality

Každý biznis chce rásť. Software na mieru môže tento proces priaznivo podporiť. Mnoho firiem v budúcnosti plánuje svoj software rozširovať o nové funkcionality. Viaceré spoločnosti už dlhé roky používajú rôzne typy softwarov a potrebovali by ich zjednotiť do jedného informačného systému. V tomto prípade je opäť ideálnou voľbou tvorba software na mieru. Modularita tohto riešenia klientovi umožňuje kedykoľvek vyvíjať a pridávať nové systémové celky, moduly a pritom súčasne používať aktuálnu verziu systému. Tento model v prípade balíkového software môže byť pomerne problematický. Úpravy na mieru v prípade balíkového softvéru musia byť individuálne komunikované s dodávateľom. Biznis model a technické riešenia dodávateľov balíkových softvérov sú orientované na potreby všeobecného zákazníckeho publika. Z tohto dôvodu software obsahuje funkcionality, ktoré využíva väčšinová vzorka jeho používateľov.

Doprogramovanie či upravenie takéhoto softvéru pre individuálne potreby firiem môže byť v niektorých prípadoch nemožné, neefektívne alebo príliš drahé.

8. Úspora nákladov pri zaškolení a užívateľských licenciách

Nemôžeme vynechať náklady na zaškolenie zamestnancov do používania softvéru. V prípade softvéru na mieru nie je potrebné vynaložiť toľko prostriedkov ako v prípade komerčného riešenia.

mobilné aplikácie

Dôvody:

  1. Aplikácia na mieru je v súlade s pracovnými postupmi firmy, ktoré sú zamestnancom dobre známe a priamo ich podporuje
  2. Keďže systém obsahuje iba funkcionality, ktoré sú v spoločnosti skutočne potrebné, odpadá zbytočný informačný šum a software jeho používateľom jednoducho umožňuje nájsť či vykonať to, čo potrebujú
  3. Terminológia softwaru je prispôsobená spoločnosti
  4. Investícia v podobe vývoja softvéru na zákazku má svoje výhody napríklad aj v podobe absencie platieb za užívateľské licencie, hardware či rôzne rozšírenia. To môže priniesť veľkú finančnú úsporu v porovnaní s balíkovým softwarom.

9. Podpora

mobilné aplikácie

Pri vývoji software na mieru je rozumné medzi dodávateľom a klientom podpísať SLA zmluvu (service level agreement), ktorá zabezpečí primeranú technickú softvérovú podporu, jeho dostupnosť a záruky. Výhodou tejto podpory je, že ju poskytuje technický tím dodávateľa, teda samotní softwaroví vývojári alebo technici, ktorí priamo interagujú s programátorským tímom, ktorý bol do vývoja aplikácie zapojený. To znamená, že sú vyškolení na to, aby rýchlo a efektívne vyriešili akýkoľvek technický problém. V prípade generického balíkového softvéru, môže byť časová odozva zákazníckej podpory dlhá a celý proces frustrujúci, keďže technická podpora slúži širokému zákazníckemu publiku.

10. Software na mieru ako majetok firmy

Softvér na zákazku je majetkom firmy či klienta a môže zvýšiť hodnotu podniku. Takýto softvér sa zaraďuje medzi dlhodobý nehmotný majetok, keďže sa počíta s horizontom dlhším ako 1 rok. Je možné ho preto daňovo odpisovať. Viac informácií o odpisovaní softvéru ako nehmotného majetku môžete nájsť tu

Porovnanie pre a proti vývoja software na mieru a kúpy balíkového komerčného riešenia

CharakteristikaBalíkový komerčný softwareSoftware na mieru
Charakter a záber projektuuniverzálny, pre špecifický účelšitý na zákazku, neobmedzený
Cenapočiatočné náklady sú v drvivej väčšine prípadov nižšiepočiatočné náklady vyššie, šetrenie nákladov v dlhodobom horizonte
Prevádzkové nákladyZnáša poskytovateľ software, klient štandardne platí za licencie/iu jednorazovo, mesačne či ročneV závislosti od charakteru software, funkcionalít, platí sa za aktuálny vývoj funkcionalít či mesačné / ročné prevádzkové náklady servera a technickej podpory podľa vzájomnej dohody s dodávateľom
Licenciemôžu byť obmedzenéspravidla neobmedzené
Závislosť na dodávateľovinízkavysoká
Rizikonižšievyššie (závisí od povesti a kvality dodávateľa)
Požiadavky a funkcionalityvšeobecné, pre väčšinových používateľovnavrhnutý na mieru, aby software vyhovel všetkým požiadavkám
Rozšíriteľnosť funkcionalítžiadna, alebo zakúpenie dodatočných rozšírení a modulov. Programovanie na mieru veľmi nákladné, v niektorých prípadoch nemožnéneobmedzená
Podporav závislosti od dodávateľa, väčšina dodávateľov poskytuje rôzne formy podpory a školenídedikovaný technický či projektový tím, v závislosti od podmienok v SLA zmluve (service level agreement)
Dokumentáciaočakávaná vysoko kvalitná dokumentáciav závislosti od individuálnej dohody s dodávateľom, kvalita závisí od kvality projektového tímu
Zárukabez zárukyzáruky definované v zmluve SLA (service level agreement)
Aktualizáciepodľa dopytu užívateľov a komunitypodľa potrieb klienta, rýchle
Bezpečnosťtestované komunitami, na druhej strane väčšia príležitosť pre napadnutie hackermi, z dôvodu širokej dostupnosti verejnostivyššia bezpečnosť z dôvodu uzavretosti software (za predpokladu, že dodávateľ softwaru pri vývoji postupuje podľa bezpečnostných štandardov)
Vlastníctvo a majetoknie je možné zaradiť do majetku firmy. Je možné si uplatniť nákladyje zaradený v majetku firmy a môže zvýšiť hodnotu spoločnosti

Ako sa rozhodnúť? – Záverečné zhrnutie

Obe riešenia – balíkový software a software na zákazku majú svoje výhody aj nevýhody. Zamyslite sa aké sú vaše dlhodobé ciele a plány, finančné možnosti a problém, ktorý má software vyriešiť. Ak potrebujete software, ktorý pokryje potreby jednej úzkej oblasti, akou je napríklad účtovníctvo, bolo by zbytočné dať si vyvinúť software na mieru, keďže existuje mnoho spoľahlivých komerčných riešení. Ak má projekt či firma špecifické potreby, ktoré nenapĺňa aktuálna ponuka komerčných softwarov, počíta sa s progresívnym rastom firmy a súbežným rozširovaním softwarovej výbavy šitej na mieru pre workflow podniku, vývoj software na mieru môže priniesť mnoho benefitov a v dlhodobom horizonte ušetriť veľa peňazí.

Či už sa rozhodnete pre akékoľvek z oboch riešení, vyberte si overeného a skúseného dodávateľa. Ak máte otázky a potrebujete poradiť pri výbere vhodného softvéru, ozvite sa nám. Náš kvalifikovaný personál vám s radosťou poskytne bezplatnú konzultáciu.

Top