fbpx

E-commerce riešenie pre hudobné vydavateľstvo Universal Edition

Rakúske hudobné vydavateľstvo Universal Edition je bezpochyby naším najstarším klientom, pretože na trhu funguje už od roku 1901. Dlhodobo etablovaná spoločnosť však spravidla musí bojovať aj s problémami danými historickým vývojom. V Altamira sme pre UE pripravili e-commerce riešenie. 

Prečítajte si ako sme pomohli trasnformovať vyše storočnú spoločnosť na modernú firmu 21. storočia.

universal editions

Východisko

Rakúska spoločnosť Universal Edition (UE) publikuje notové záznamy vážnej hudby už od roku 1901. Dá sa teda povedať, že ide o nášho „najstaršieho“ klienta. Z firmy pôsobiacej pôvodne pre rakúsky trh sa za vyše storočie vyvinul jeden z najdôležitejších hráčov v tomto segmente celosvetovo. Universal Edition ponúka výtlačky nôt pre koncových zákazníkov prostredníctvom svojho e-shopu. Jej hlavným zdrojom príjmov je však prenájom práv na hudobné diela pre symfonické orchestry, opery, či divadlá.

Spoločnosť v súčasnosti zastupuje dôležitých predstaviteľov modernej vážnej hudby akými sú napr. Gustav Mahler, Pierre Boulez, Arvo Pärt, Luciano Berio, Alban Berg, či Béla Bartók. Vo svojej databáze však ponúka desiatky tisíc diel od stoviek skladateľov. Universal Edition (UE) sa aktuálne snaží pretransformovať z „tradičného“ vydavateľského domu na moderného hráča so silným digitálnym zázemím, s čím súvisí viacero nových a plánovaných digitálnych služieb. K tejto transformácii prizvala spoločnosť ako svojho digitálneho partnera na základe dobrých skúseností a referencií z predošlých projektov práve Altamiru.

Universal Edition ponúka výtlačky nôt pre koncových zákazníkov prostredníctvom svojho e-shopu, no jej hlavným zdrojom príjmov je prenájom práv na hudobné diela pre symfonické orchestry, opery, či divadlá.

e-commerce

Dôvody na nové riešenie

Spolupráca Altamiry s vydavateľstvom Universal Edition začala v roku 2016 zadaním k prvej fáze projektu. Úlohou bolo znížiť počet použitých technológií na e-commerce webstránke www.universaledition.com a zároveň nasadiť nový jednotný dizajn. Zatiaľ čo e-shopová časť webstránky bežala dovtedy na nemeckej e-commerce platforme Shopware (verzia 4), prezentačná (obsahová) časť webstránky bola spravovaná redakčným systémom Contao. Ďalšie časti webu boli tiež rozkúskované do rôznych iných služieb (napr. prehliadač PDF náhľadov nôt cez službu Flip PDF).

Na začiatku našej spolupráce s Universal Edition bolo naším zadaním znížiť počet technológií používaných v e-commerce ekosystéme a zároveň nasadiť nový, jednotný dizajn celého riešenia.

Toto technické riešenie bolo ale z dlhodobého hľadiska neudržateľné. Preto sa nové vedenie digitálnych služieb v UE rozhodlo pre kompletnú architektonickú zmenu – použitie jednej platformy pre celý web. Druhá fáza projektu bola motivovaná snahou a potrebou zjednodušiť a zjednotiť dátovú štruktúru, ktorá bola z historických dôvodov v pomerne nekonzistentnom stave, a zároveň vybudovať úplne nový základ pre všetky budúce digitálne projekty, vyplývajúce z klientovej vízie prechodu od tradičného vydavateľstva k modernej firme so silným digitálnym zázemím.

e-commerce

Požiadavky na nové riešenie

Na účely prvej fázy projektu – zjednotenia technického zázemia na jednu platformu – bol vedením UE vybraný už dovtedy používaný nemecký e-commerce systém Shopware. Nosná časť pôvodnej web stránky – e-shop – bola už vo veľkej miere nastavená na toto riešenie, s existujúcou históriou a databázou tisícok objednávok a zákazníkov. K tomuto účelu bol spoločnosťou vypracovaný veľmi podrobný manuál dokumentujúci jednak existujúce procesy, a jednak požiadavky na nové procesy, so snahou zachovať čo najväčšiu kontinuitu a zároveň vniesť moderného ducha do nového webu.

V prvej fáze projektu sme si získali dôveru zákazníka, najmä vďaka proaktívnemu a proklientskemu prístupu, čo vyústilo v nové zadania, ktoré sme začali vypracovávať v rámci 2. fázy vývoja UE.

Počas trvania prvej fázy projektu začala spoločnosť Universal Edition čoraz viac dôverovať riešeniam, ktoré v Altamire proaktívne navrhujeme na základe už existujúcich znalostí o potrebách a fungovaní firmy. To vyústilo v druhej fáze projektu – zjednotení dátovej štruktúry a vybudovaní technologického základu pre všetky budúce digitálne platformy – do odovzdania úplnej slobody a dôvery v navrhované technologické riešenia. V celom procese však hralo naďalej kľúčovú rolu zachovanie platformy Shopware ako e-commerce jadra.

Universal Edition ponúka výtlačky nôt pre koncových zákazníkov prostredníctvom svojho e-shopu, no jej hlavným zdrojom príjmov je prenájom práv na hudobné diela pre symfonické orchestry, opery, či divadlá.

e-commerce UE

Náš návrh riešenia

V prvej fáze projektu sme identifikovali všetky používané technológie a nazreli na existujúcu dátovú štruktúru. Výsledkom bol návrh kompletne nových databázových modelov. Do nich bolo možné logicky usporiadať desaťtisíce záznamov o skladateľoch, ich prácach, historické informácie o predstaveniach, stovky článkov v blogu, ako aj desiatky obsahových stránok zo systému Contao. Celú štruktúru sme napokon presunuli do architektúry systému Shopware, pričom sme prešli zo zastaranej verzie 4 na modernejšiu verziu 5. Ide o systém postavený na Symfony frameworku, s využitím Doctrine na prácu s databázovou vrstvou. Počas vývoja sme narazili na viaceré obmedzenia a nepružnosť systému Shopware, najmä s ohľadom na flexibilitu a schopnosť optimalizovať a rozširovať front-endové možnosti webu.

Vývoj pôvodného riešenia vyústil do kombinácie množstva použitých technológií, vzájomne nespolupracujúcich, nekonzistentných a dlhodobo udržateľných len za cenu nákladného vývoja. Preto sme klientovi navrhli riešenie, ktoré je efektívne a z dlhodobého hľadiska udržiavateľné pri zachovaní rozumných nákladov.

Z tohto dôvodu sme v druhej fáze projektu navrhli klientovi úplne nové riešenie. V jeho jadre by na e-commerce funkcionalitu stále zostal zachovaný systém Shopware. Kontrolu nad všetkým ostatným by však prevzala zbierka front- a backendových nástrojov. Na komunikáciu medzi frontendom a všetkými dátovými zdrojmi sme vybudovali univerzálne Rest API na báze frameworku CakePHP. Takže proces registrácie, zmeny užívateľských nastavení, všetky nákupné procesy a práca so všetkými typmi obsahu prebieha cez proprietárne API metódy. Naše API tiež zabezpečuje komunikáciu s vyhľadávacím jadrom Solr na bleskurýchle dodanie výsledkov vyhľadávania v desiatkach tisícoch záznamov podľa vyhľadávanej frázy resp. podľa niekoľkého z desiatok filtrov. Touto technologickou zmenou sme získali kompletnú kontrolu nad prácou s dátami. Celý frontend sme tak následne mohli presunúť z obstarožných a neflexibilných Shopware tém do nášho vlastného riešenia postaveného na javascriptovom frameworku Angular s využitím server-side renderingu cez Angular Universal bežiaceho na Node.js serveri monitorovanom a spravovanom nástrojom pm2.

Ako sme zákazníkovi pomohli

Nové API ako aj nové frontendové riešenie položili základy pre všetky budúce pripravované projekty, kde bude možné jednotlivé služby a celý codebase zdieľať naprieč celým portfóliom. Komplexným a zároveň elegantným a efektívne škálovateľným technologickým riešením sme pripravili pôdu pre novú kapitolu v histórii vydavateľstva Universal Edition, a pomohli sme tak pretransformovať služby spoločnosti potrebám digitálnej doby.

Veríme, že práca na projekte nemôže končiť jeho spustením. Preto venujeme veľa času a prostriedkov neustálemu vzdelávaniu sa v tom, ako optimalizovať výkon, ako ešte viac zrýchliť celý web, ako písať menej kódu, viac granularizovať komponenty, či ako byť viac DRY (don’t repeat yourself). Následne nadobudnutými poznatkami vylepšujeme existujúci kód. Vždy nanovo sa pýtame či to, čo už je hotové, nemôže byť spravené v ďalšej iterácii ešte lepšie. Pri celom procese sa snažíme rozmýšľať tak, aby bol s výsledným produktom spokojný nielen klient, ale predovšetkým klientovi zákazníci.

“The team completed the project seamlessly and delivered it on time. The revamped site received 25% more visitation, and the length of each visit increased as well. Altamira Softworks attends to each minute detail of their projects to ensure customers receive the best service possible.”

Čo na to zákazník?

V Altamire dbáme na to, aby sme od naších zákazníkov získali pravdivú a úprimnú spätnú väzbu na našu prácu, lebo len tak sa dokážeme posúvať ďalej. Projekty a zákazníkov nechávame preto vyspovedať prostredníctvom nezávislých konzultantov americkej spoločnosti Clutch.co. Feedback, ktorý dostávame späť, je pre nás nesmierne cenný. Týka sa to aj spolupráce s UE.

“They were astonishing. If we had time issues, it was on our side. They were really responsive to our deadlines. There are often a lot of internal processes that have to happen before we can react to our quotas, which accounted for the delays on our end.”

Budeme radi ak si celú recenziu, ako aj iné recenzie od iných klientov prečítate na našom Clutch.co profile tu: https://clutch.co/profile/altamira-softworks#review-996468. Dôveryhodné a komplexné recenzie by mali byť zásadným vodítkom v rozhodovacom procese pri výbere nového dodávateľa vývoja software, mobilných aplikácií či webových stránok.

Ak máte aj Vy záujem o podobné riešenie, neváhajte nás kontaktovať a dohodnite si nezáväzné stretnutie

Top