fbpx

Elektronické monitorovanie zdravotného stavu pacienta s CHOCHP

Vzhľadom na obmedzenie medziľudského kontaktu v súvislosti s pandémiou, veľa zdravotníckych profesionálov rozšírilo organizovanie monitorovania liečby do online priestoru. Elektronické monitorovanie zabezpečilo zlepšený prístup k liečbe aj rizikovým pacientom, ktorých by častá návšteva lekára mohla ohroziť. Obzvlášť u pacientov s chronickou obštrukčnou chorobou pľúc je dôležité znížiť riziko kontaktu s pandémiou, a zároveň identifikáciou exacerbácií zabrániť zhoršeniu diagnózy, ktorá si vyžaduje pravidelné kontroly. 

V období pandémie sme v spolupráci s významnou farmaceutickou firmou zrealizovali projekt medzi pacientmi s chronickou obštrukčnou chorobu pľúc (CHOCHP) a ich ošetrujúcimi lekármi. Cieľom tohto projektu bolo zlepšenie komunikácie medzi lekárom a pacientom. Okrem toho sme projektom chceli upriamiť pozornosť na real-time analýzu zdravotného stavu pacienta, s využitím technologického riešenia v zdravotnej starostlivosti.  

Vytvorili sme softvér, ktorý prepája lekárov a pacientov cez elektronické monitorovanie zdravotného stavu. Náš systém sleduje stav pacienta viackrát do týždňa a prostredníctvom SMS správ a upozorní na prípadné zhoršenie ošetrujúceho lekára. Prečítajte si viac o tom ako funguje, na akých technológiách je postavený a aká je jeho budúcnosť. 

elektronické monitorovanie

Východisko 

Pacienti s CHOCHP si často neuvedomujú zhoršenie svojho zdravotného stavu. Pravidelné kontroly u lekára majú len v určitých intervaloch, preto sa môže stať, že k úprave liečby lekárom dôjde neskôr ako by malo.

CHOCHP je chronické ochorenie, ktoré vyžaduje pravidelné kontroly u lekára. U tohto typu diagnózy sa často stáva, že pacient podcení priebežnú kontrolu. Navyše, obdobie pandémie spôsobilo, že nie vždy je také jednoduché dostať sa k lekárovi. Keďže liečba CHOCHP patrí do rúk pneumológov, ktorí boli v pandemickom období výrazne preťažení pacientmi s COVID, platí to dvojnásobne. Vyvinuli sme preto riešenie, ktoré pomáha monitorovať zdravotný stav digitálne a čiastočne tak nahrádza absenciu fyzických kontrol u lekára. 

elektronické monitorovanie

Ako riešenie fungovalo?

Do projektu sa zapojilo takmer 40 lekárov a cez 160 pacientov, ktorých zdravotný stav sme sledovali v priebehu minimálne 4 týždňov. Ochorenie CHOCHP sa najčastejšie vyskytuje u starších pacientov, vo vekovej skupine 50 – 65 rokov. Preto bolo dôležité, aby bolo elektronické monitorovanie a zaznamenávanie odpovedí čo najjednoduchšie a prijateľné pre pacientov všetkých vekových skupín, aj tých, ktorí nemajú dostatočné skúsenosti či dokonca vybavenie na prácu s modernými technológiami. 

Registrovaný pacient bol dopytovaný na svoj zdravotný stav SMS správami 3 x do týždňa prostredníctvom troch krátkych otázok (ako sa cíti, či zvláda bežné denné aktivity…). Na tieto správy mohol jednoducho odpovedať smskou s použitím číslic 1 alebo 2, pričom mal na výber dve možnosti – “cítim sa dobre” a “cítim sa zle”. V prípade, že sa pacient cítil zle, vygeneroval systém rozsiahlejší dotazník, ktorý mohol pacient vyplniť na webovej stránke. Na základe dát z prieskumu sme identifikovali, že vo vekovej skupine, v ktorej sa nachádza najviac pacientov s CHOCHP je pomerne častá neskúsenosť užívateľov so smartfónmi. Preto sme zvolili pre vyplnenie formuláru webovú stránku a nie klasickú mobilnú aplikáciu. Následne bol o vyplnení dotazníka upozornený aj pacientov ošetrujúci lekár, ktorý si jeho odpovede mohol detialne pozrieť v rámci webového rozhrania dostupného len pre špecialistov. Dotazník preveroval pocity pacienta pri konkrétnych aktivitách, ktoré pacientovi spôsobujú ťažkosti a slúžil na lepšie pochopenie jeho zdravotného stavu.

Systém umožňuje odosielanie aj iných SMS správ jednotlivým pacientom – napríklad pripomienky na lieky, alebo upozornenia o potrebe kontroly.

Odpovede každého pacienta boli zaznamenané a archivované vo webovom profile jeho ošetrujúceho lekára. Po prihlásení do systému mohol lekár vidieť vývoj zdravotného stavu pacienta identifikovaného unikátnych anonymizovaných identifikátorom, zobrazený v grafe a prehľadnej tabuľke odpovedí s dátumom a časom odpovedí. 

Páči sa vám, čo čítate?

Prihláste sa k odberu a majte prehľad o najnovších technologických trendoch

Technologické riešenie

Pri vývoji sme použili framework Laravel a databázu MariaDB. Tieto technológie nám umožnili vyvinúť riešenie, ktoré zabezpečuje znovu-použiteľnosť a rýchlu reakciu na zmeny, ktorých bolo počas prevádzky projektu viacero.

Na elektronické monitorovanie zdravotného stavu pacientov sme použili jednoduché, obyčajné SMS správy. Museli sme myslieť na technologickú zručnosť staršej cieľovej skupiny, u ktorej sme nepredpokladali, že by bola natoľko flexibilná a pristupovala do systému prostredníctvom mobilnej aplikácie alebo prostredníctvom počítača. Chceli sme teda maximalizovať množstvo odpovedí tým, že celý proces pacientovi spohodlníme. Preto sme integrovali SMS bránu, ktorá umožňuje odosielať tisíce SMS správ v krátkom čase. V priebehu štyroch týždňov sme tak rozoslali tisíce SMS správ.

Keďže dotazníky boli viacúrovňové, po určitej odpovedi mohla nasledovať iná otázka. Na základe toho, ako klient odpovedal, sme odoslali ďalšiu otázku pomocou systému pre periodické spúšťanie udalosti, takzvaný cron job.

Systém tiež môže generovať zaujímavé analýzy a štatistiky o vývoji zdravotného stavu pacienta, ktoré môže jeho ošetrujúci lekár vidieť vizualizované v prehľadnom grafe a podniknúť príslušné kroky v liečbe pacienta, napr. zmeniť jeho liečbu. 

elektronické monitorovanie

Výzvy projektu

Vekový priemer sledovaných pacientov bol okolo 60 rokov, preto sme sa snažili, aby bolo odpovedanie a prihlasovanie do systému čo najjednoduchšie. Pacient dostal od svojho lekára prihlasovacie údaje, ktoré zadal na web stránke v prípade, že potreboval vyplniť dotazník. Prihlásenie bolo možné uložiť, takže meno a heslo sa vyžadovalo od pacientov iba raz. Až 88 % odoslaných SMS správ sa dočkalo odpovede zo strany pacientov, čo dokumentuje, že zvolený model funguje. Aj technologicky menej zdatní užívatelia nielen dokázali so systémom pracovať, ale aj boli ochotní dáta poskytovať na pravidelnej báze. Pacienti so zhoršujúcim sa stavom mohli vyplniť dotazník aj niekoľkokrát za sebou, čo prinieslo cenné údaje o subjektívnom vývoji ich zdravotného stavu. Dotazník sme sa snažili zostaviť čo najjednoduchšie, aby ho pacient vyplnil rýchlo a bol preňho zrozumiteľný, zároveň však tak, aby lekárovi poskytol potrebné informácie.

Jednou z výziev tohto projektu bol pokročilý vek respondentov, ďalšou boli samotní lekári a ich technické možnosti. Nie všetci lekári sú digitalizácii naklonení a nie všetci chcú riešiť zdravotný stav svojich pacientov v online prostredí, napriek nepopierateľným benefitom pre pacienta. Averzia k digitálnym zariadeniam v zdravotnom priemysle nás teda podnietila k vývoju čo najjednoduchšej webovej stránky, v ktorej by mal lekár prístup k najdôležitejším informáciám hneď po prihlásení. 

Súčasnosť

Projekt bol po uplynutí stanoveného obdobia úspešne ukončený. Zo strany klienta bol veľmi pozitívne hodnotený, nakoľko obdržal cenné dáta, ktoré mu slúžia ako podklad pre rozhodovacie procesy. Vďaka tomuto prieskumu sa nám podarilo identifikovať viacero monitorovaných pacientov, ktorých zdravotný stav sa subjektívne zhoršoval. Vďaka tomu bol lekár informovaný a mohol sa včas rozhodovať. S trochou nadsázky sa preto dá povedať, že projekt dokázal predĺžiť dĺžku kvalitného života, nakoľko zachytil zmeny v zdravotnom stave tak rýchlo, že lekár bol schopný adaptáciou liečby pacienta stabilizovať.

Naše riešenie otvára dvere na diskusiu o možnosti využitia digitalizácie v zdravotnej starostlivosti. Prepojenie moderných technológií so zdravotníctvom pomáha lekárom pri diagnostike a úprave liečby. Pre pacientov môže zas takáto modernizácia znamenať včasné odhalenie diagnózy alebo včasnú zmenu liečby, ktorá zabráni ďalším komplikáciám. 

Je najvyšší čas uvažovať o integrácii moderných digitálnych nástrojov do zdravotníctva pre vysoko kvalifikovanú diagnostiku a pokročilú liečbu. Ak máte záujem o podobné riešenie, neváhajte nás kontaktovať.

Top