Domov Blog Prípadové štúdie Informačný systém pre obchodníka s cennými papiermi

Informačný systém pre obchodníka s cennými papiermi

Pre obchodníka s cennými papiermi - spoločnosť Wealth Effect Management sme vyvinuli viacúčelový informačný systém na mieru slúžiaci pre komplexnú správu internej agendy OCP, spolu so zákazníckou zónou.

V rámci zefektívnenia firemných procesov a poskytovania služieb ešte vyššieho štandardu svojim klientom sa spoločnosť Wealth Effect Management obrátila na našu spoločnosť s požiadavkou na vývoj revolučného, inovatívneho informačného systému na riadenie a správu portfólia cenných papierov, manažment financií a klientskych vzťahov, ktorý bude slúžiť nielen interným účelom, ale aj zákazníkom pre ešte lepšiu prehľadnosť a efektivitu v poskytovaní portfólia svojich služieb.

Prečítajte si, ako sme úspešne pomohli s vývojom software na mieru – informačného systému pre Wealth Effect Management.


Dôvody na vývoj nového informačného systému

 • potreba „postaviť si“ software na zákazku, presne podľa vlastných požiadaviek, nakoľko žiadne z „krabicových“ riešení dostupných na trhu nespĺňalo všetky požiadavky navyše náklady za nákup licencií a prevádzku boli extrémne vysoké
 • absencia riešenia pre správu, manažment a riadenie portfólia
 • potreba komplexnej a evidencie údajov


Požiadavky zákazníka na nové softwarové riešenie

 • evidencia a správa klientov a majetku klientov
 • evidencia a správa cenných papierov
 • evidencia a správa obchodných prípadov
 • manažment používateľov. Jeden užívateľ môže obchod zadať, iný ho potvrdzovať (kontrola 4 očí)
 • reporty zo systému umožňujúce pohľad na dáta z rôznych strán
 • generovanie reportov pre klientov
 • hromadné importy a exporty dát
 • správa obchodného portfólia a stratégií
 • výpočet P&L (zisky a straty) za časové obdobie v danej stratégii
 • správa a manažment poplatkov
 • webové riešenie pre klientov


Použité technológie

Zadanie je vypracované v programovacom jazyku PHP s použitím frameworku CakePHP v spojení s databázou MySQL. Samotná webová aplikácia ako aj server sú hostované priamo u zákazníka. Z dôvodu bezpečnosti a citlivosti údajov je celý server mimo internetovej siete, aby sa maximalizovala bezpečnosť systému a úplne sa zamedzilo neželeným únikom dát.

CakePHP je moderný fremework, natívne podporujúci potrebné funkcie pre vypracovania zadania, taktiež má možnosť vyvinúť vlastné pluginy a moduly.

Pre klientskú webovú aplikáciu sme sa rozhodli využiť najnovišiu vývojovú technológiu – Angular 8 čo prinieslo do stránky dynamickosť a flexibilitu.


Náš návrh moderného softwarového riešenia

Po dohode so zákazníkom bol zvolený design kontrastných farieb tmavé pozadie, oranžový text. Veľkou inšpiráciou pre farebnosť bolo aj prostredie Bloomberg, ktoré zákazník používa na dennej báze. Po výbere konkrétneho klienta alebo cenného papiera v systéme, pracuje tento už len s týmto prostredím. Software používa vertikálne menu kvôli možnosti zobraziť čo najviac relevantných údajov. Nakoľko systém obsahuje väčší objem dát, dbali sme pri riešení na rýchlosť optimalizáciou objemu načítaných dát a ich efektívne zobrazenie.


Ako náš software na mieru pomohol zákazníkovi?

Zákazník má možnosť si v prehľadnej forme prezerať dáta o svojich klietoch a ich majetku, ktorý spravuje. Vie jednoducho zistiť stav majetku jednotlivých klientov, ale aj celej stratégie spoločnosti. Taktiež má možnosť vidieť zoznam obchodov čakajúcich na potvrdenie alebo zrealizovaných.

V module P&L môže vidieť aj vývoj ziskovosti v čase, čo pred naprogramovaním softwaru nebolo možné do takej hĺbky ako to dovoluje systém aktuálne. Tieto dáta tak pomáhajú klientom spoločnosti Wealth Effect Management dbať na správne rozhodnutia týkajúcich sa obchodu a správy majetku, prípadne vybrať najvhodnejšie riešenie pre klienta „na mieru“.


Pokračujeme ďalej…

Po odovzdaní informačného systému sa vývoj nezastavil. Už počas vývoja, keď zákazník videl, aké možnosti mu systém prináša sa formovali ďalsie požiadavky na inovácie a aktualizácie. Prvou bolo rozširenie systému o modul zobrazujúci straty a výnosy. Za ním nasledoval modul notifikácií pre klientov. Najväčšou aktualizáciou bola webová aplikácia pre klientov tzv. „Clientzone“.

Do tohoto systému je umožnené prihlasovať sa jednotlivým klientom pričom tu vidia vývoj svojho portfólia v čase, jeho aktuálny stav a kvartálne reporty. Klienti si tak môžu jednoducho a rýchlo pozrieť ako sú na tom ich investované peniaze. Do budúcnosti sa plánuje rozšíriť klientská zóna o ďalšie reporty a notifikácie

Ak máte aj Vy záujem o podobné riešenie, neváhajte nás kontaktovať a dohodnúť si nezáväzné stretnutie.

máte otázky?
ozvite sa nám
Dohodnime si stretnutie, call alebo nám skrátka napíšte a porozprávajme sa o vašom projekte. Keď nám dáte základné informácie, obratom vám vypracujeme orientačnú cenovú kalkuláciu vášho projektu.
Scroll to Top

ozvite sa nám

Dohodnite si konzultáciu

Budeme radi, keď sa s nami spojíte a predstavíte nám váš projekt.
Môžete nám tiež kedykoľvek zavolať na +421 948 247 270 alebo poslať správu cez Whatsapp. Čo najskôr sa s vami skontaktujeme.

Peter Dzunka
5/5
Fixing a past vendor’s work, Altamira rebuilt an application by repairing the code and preparing the test environment. The updated app has been well-received. Altamira’s ability to adapt and communicate about ever-evolving specifications helped make the code relatively bug-free. This, along with their can-do attitude, contributes to the imminent expansion of their role.

S Našimi klientmi

Budujeme partnerstvá

Vývoj webových riešení
Vývoj mobilnej aplikácie
Vývoj a podpora webstránky
Vývoj software a webov
Vývoj mobilných aplikácií
Vývoj a podpora softwarových riešení
Poskytovanie softwaru na prieskum trhu
Dátové migrácie a vývoj webových riešení.
Vývoj softwarových riešení pre lekárov
Vývoj webových a softwarových riešení
Vývoj a podpora webových riešení.
Vývoj a podpora webových riešení