fbpx

SkipCash – Mobilná platobná aplikácia

Úspešný podnikateľský nápad je vo väčšine prípadov taký, ktorý správnym a šikovným riešením pokryje dieru na trhu. Ak sa podarí aj jeho správne načasovanie, šanca na úspech sa jednoznačne zvyšuje. 

V prípade mobilnej peňaženky, či virtuálneho platobného terminálu SkipCash môžeme povedať, že sú jednoznačne splnené obe tieto kritéria.

Mobilná aplikácia SkipCash, na ktorej vývoji sa podieľame v spolupráci so spoločnosťou Develogics (backend) a Platform (UI/UX) je prevádzkovaná v Katare, kde nie sú rozšírené bežné POS terminály, zabezpečujúce „štandardné“ platby kartou na prevádzkach. SkipCash sa snaží tento problém riešiť mobilnou aplikáciou, ktorá na strane predajcu nahrádza platobný terminál a na strane klienta slúži ako náhrada platobnej karty.

Východisko

POS (Point of Sales) terminály, umožňujúce platbu kartou kdekoľvek a v akejkoľvek výške, sú bežne používané naprieč Európou či Severnou Amerikou. Nie sú však štandardne  dostupné v krajine nášho klienta – v Katare. To znamená, že bežné platby na prevádzkach majú dodnes primárne formu hotovosti. Z pohľadu turistického ruchu a tiež blížiaceho sa celosvetového šampionátu FIFA WORLD CUP, predstavuje tento katarský štandard bariéru v potenciálnom utrácaní finančných prostriedkov turistami.

Nakoľko ľudia si na vymoženosti doby ľahko zvykajú a majú radi jednoduché a rýchle riešenia, o to viac počas cestovania, náš klient sa rozhodol začať s vývojom mobilnej aplikácie SkipCash, ktorá pre „smart“ nakupujúcich umožní platby kartou bez použitia POS terminálu.

SkipCash

Technické riešenie

Mobilná aplikácia SkipCash je vyvinutá s pomocou open source frameworku React Native, ktorý umožňuje súbežný vývoj mobilnej aplikácie pre operačný systém iOS aj Android, čím výrazne znižuje náklady na vývoj a údržbu systému v budúcnosti. 

Na umožnenie spracovávania platieb, používateľ SkipCashu musí samozrejme pred prvou platbou spárovať svoju platobnú kartu s aplikáciou, podobne ako v prípade bežne používaných riešení Apple Pay či Google Pay. Tým pádom prevádzkovateľ, ako aj vývojár mobilnej aplikácie nevyhnutne pracuje s citlivými údajmi svojich používateľov – vrátane údajov o platobnej karte. 

Bezpečnostné nároky na prevádzku takýchto aplikácií sú kladené priamo kartovými operátormi, v našom prípade spoločnosťou VISA. Aby bol SkipCash akceptovaný kartovými spoločnosťami, bolo nevyhnutné absolvovať tzv. PCI DSS (Payment Card Industry Data Security Standards) certifikáciu. Certifikáciu vykonáva nezávislá tretia strana, ktorá analýzou nielen zdrojového kódu analyzuje bezpečnosť a potenciálne riziká vyplývajúce z implementácie. Súčasťou celého bezpečnostného riešenia sú samozrejme aj penetračné testy vykonané nezávislou spoločnosťou. 

SkipCash_visa

Kto sú používatelia aplikácie a ako ju používajú?

Základom pre správne fungovanie aplikácie je vybudovaná sieť predávajúcich a kupujúcich. Predávajúci (merchant) je zároveň aj primárnym, resp. platiacim zákazníkom služby SkipCash, ktorý má okrem svojej špeciálnej verzie aplikácie k dispozícii aj administratívne rozhranie, ktoré slúži na pokročilejší manažment a finančné prehľady. Nakoľko prevádzky, v ktorých sa SkipCash používa môžu mať rôznu veľkosť, aplikácia ponúka viaceré role s odlišnou úrovňou práv. Najnižšie práva má rola “Cashier”, ktorá predstavuje pozíciu pokladníka. Aplikácia tiež pracuje s rolou Branch manager, ktorá spravuje Cashierov a najvyššie v hierarchii sa nachádza tzv. Group manager. Samozrejme podľa štruktúry prevádzky / prevádzok predajcu je možné pracovať s rôznymi kombináciami rolí. Aplikácia je prispôsobená aj pre jednoosobové prevádzky.

Prerekvizitou k samotnému používaniu aplikácie je úspešný onboarding proces, zahŕňajúci prvky KYC (Know-Your-Customer), ktorý sa líši podľa typu používateľa.

Kupujúci

Ako prvé dostane informácie, aké benefity mu aplikácia ponúka – jednoduchú a rýchlu možnosť platby, zobrazí na mape aké prevádzky aplikáciu používajú, alebo vykreslí zľavové kupóny, ktoré si bude môcť v prevádzkach uplatniť. 

Následne, v rámci registrácie udáva kupujúci svoje meno, telefónne číslo a email, ktorý musí verifikovať, vytvára si heslo, nastavuje PIN, povoľuje Touch ID / Face ID a pridáva platobnú / kreditnú kartu. Ak tak neurobí v rámci registrácie, aplikácia si údaje o karte vypýta pri snahe o realizáciu prvej platby.

SkipCash

Predávajúci

Prechádza odlišným procesom. Konto predávajúceho (aktivácia aj deaktivácia) je tvorené v rámci administratívneho rozhrania. Tu si zároveň definuje aj štruktúru rolí podľa svojich potrieb. Následne predávajúci resp. rôzne role za jeho stranu sa môžu do aplikácie prihlásiť a nastaviť si PIN. Rola pokladníka (shoppera) má svoj samostatný signup proces v aplikácii a neregistruje sa v admin rozhraní. 

Dôležité je podotknúť, že obe majoritné role – Kupujúci vs. Predávajúci používajú totožnú verziu mobilnej aplikácie.

Samotné platby na prevádzkach prebiehajú medzi predávajúcim (merchant) a nakupujúcim (shopper) prostredníctvom QR kódu.

Postupnosť krokov pred samotnou realizáciou platby môže byť rôzna a preto rozlišujeme dva hlavné typy platieb, statickú a dynamickú.

Statická platba

Kupujúci si v predajni vyberie produkt, príde k pokladni, kde je na viditeľnom mieste umiestnený statický QR kód prevádzky a naskenuje ho vo svojej aplikácii. V tom momente sa automaticky v aplikácii predávajúceho zobrazí kupujúci ako zákazník, ktorý čaká v rade na kase. Predávajúci si vyberie kupujúceho a vloží do aplikácie sumu za nakupované produkty a potvrdí ju. Obratom sa na displeji kupujúceho objaví obrazovka, kde má niekoľko možností. Môže využiť zľavový kupónpridať tip ako % z hodnoty nákupu alebo ako pevnú čiastku, vybrať si platobnú kartu (v prípade, že ich má v aplikácii nahraných viac) a samozrejme potvrdiť platbu. Po potvrdení platby PIN kódom je predávajúci informovaný o platbe a v transakciách sa mu zaznamená prijatá platba. Presne opačná transakcia, odoslaná platba je zaznamenaná u kupujúceho. Okrem samotnej výšky platby sú k dispozícii aj jej detaily, ktoré sa ďalej prenášajú do ďalších prehľadov a štatistík.

Dynamická platba

Dynamická platba na rozdiel od tej statickej je postavená na dynamicky vygenerovanom QR kóde pre konkrétny nákup. Platobný proces začína u predávajúceho, ktorý vloží sumu nákupu do aplikácie a vygeneruje QR kód. V ďalšom kroku ho kupujúci naskenuje, čím sa mu zobrazia možnosti využitia zľavových kupónov, pridanie tipu a potvrdenia samotnej platby. Ďalšie kroky sú už teda totožné so statickou platbou. 

Request payment

Aplikácia pozná aj tzv. Request payment platbu, ktorá umožňuje posielať platbu medzi používateľmi aplikácie na diaľku bez skenovania QR kódu. Proces začína na strane predávajúceho, ktorý zadáva v prvom kroku telefónne číslo kupujúceho. Po overení telefónneho čísla sa automaticky zobrazí meno kupujúceho, následne predávajúci vypisuje ešte predmet a popis platby, jej výšku a dátum do ktorého je potrebné platbu realizovať. V momente potvrdenia žiadosti o platbu predávajúcim je kupujúci notifikovaný o tejto akcii. Takúto žiadosť o platbu môže kupujúci zrušiť alebo potvrdiť PIN kódom, teda zaplatiť. Aj pri tomto type platby si môže kupujúci zvoliť, z ktorej karty sa majú peniaze poslať v prípade, že ich má v aplikácii nahraných niekoľko.

SkipCash aplikácia okrem možnosti zaplatiť za tovary či služby, informuje kupujúceho na dashboarde (hlavnej stránke po prihlásení do app) o celkovom počte a výške realizovaných transakcií, čiže o počte platieb a sume, ktorú v aktuálnom mesiaci minul s možnosťou pozrieť sa aj do histórie, teda predchádzajúcich mesiacov. Ďalší grafický prehľad ponúka informáciu o tom, v akom type prevádzok boli transakcie vykonané (napr. reštaurácie, kaviarne, krása a zdravie a iné), čím si kupujúci vie jednoducho sledovať koľko peňazí a kde najviac míňa. 

Štatistiky na dashboarde má v rámci aplikácie samozrejme dostupné aj predávajúci, resp. rola Group managera a Branch managera. V prvom rade sa zobrazuje počet realizovaných transakcií a ich celková výška. Výpovedná hodnota dashboardu je podporená ešte grafom, ktorý zobrazuje vývoj prijatých platieb na dennej báze. 

SkipCash

Výzvy projektu

Medzi najväčšie výzvy projektu možno s určitosťou zaradiť komunikáciu s tretími stranami, hlavne finančnými inštitúciami, od ktorých bol vývoj aplikácie závislý. Problematické boli hlavne poskytnuté podklady a dokumentácia k implementácii, ktoré nedržali krok s aktuálnou verziou poskytovaného riešenia. Aj s týmto sme sa však nakoniec popasovali a zintegrovali, čo bolo potrebné.

Páči sa vám, čo čítate?

Prihláste sa k odberu a majte prehľad o najnovších technologických trendoch

Ako fungovala spolupráca a čo termíny?

Na vývoji SkipCash aplikácie sme sa podieľali spolu s ďalšími 2 tímami – spoločnosť Develogics za backend, spoločnosť Platform za UI/UX. My v Altamira Softworks máme na starosti vývoj frontendu, čo znamená vývoj všetkých obrazoviek, s ktorými pracuje predajca či kupujúci, ich funkcionalita a tiež napojenie na funkcionality, ktoré prebiehajú na pozadí čiže na backende.

Takýto typ spolupráce si v prvom rade vyžaduje premyslený a efektívny projektový manažment. Vývoj fungoval v Scrumovom režime na týždenných šprintoch a standupoch. Projektový manažment taskov prebiehal v online platforme Jira a denná komunikácia prebiehala primárne cez instant messaging Slack.

Termíny v prípade tohto projektu boli rovnako tesné ako nakupovanie darčekov v polovici decembra. Projekt mal zadefinované 4 milestony počas obdobia 5tich po sebe nasledujúcich mesiacov, ktorých výsledkom bola príprava, sfinalizovanie, otestovanie a nasadenie MVP (Minimal Viable Product) alebo po slovensky minimálneho životaschopného produktu. 

Po niekoľko mesačnom testovaní MVP aplikácie vybranými prevádzkami a niekoľkými kolečkami zmenových požiadaviek klient uviedol aplikáciu do živého používania v decembri 2020.

Súčasnosť

Pre správne a plnohodnotné fungovanie aplikácie bola a je potrebná v prvom rade stabilná a dostatočne veľká základňa kooperujúcich prevádzok, čo následne pritiahne aj dostatok používateľov na strane kupujúcich. Momentálne je focus zo strany klienta kladený na budovanie takejto základne v Dohe a jej najbližšom okolí. Aktuálne sa na mape nachádza do 500 predávajúcich, u ktorých možno realizovať platbu cez mobilnú peňaženku SkipCash a tento počet neustále rastie.

Na SkipCash aplikácii sa neustále pracuje, zvyšuje sa jej bezpečnosť prostredníctvom realizácie penetračných testov treťou stranou a následnou implementáciou navrhovaných vylepšení, všetko s cieľom zabezpečiť v prvom rade bezpečnosť a plynulosť realizovaných transakcií. 

Vyššie popísaný, ako aj ďalší plánovaný rozvoj SkipCash aplikácie má za cieľ zjednodušiť nakupovanie resp. realizáciu platieb a urýchliť jej priebeh s cieľom zvyšovať spokojnosť predávajúceho, ako aj kupujúceho a odkloniť sa od zaužívaného platenia prostredníctvom hotovosti.

Máte záujem o podobné riešenie? Neváhajte nás kontaktovať a dohodnite si nezáväzné stretnutie.

Top