Domov Blog Prípadové štúdie Vývoj mobilnej aplikácie pre astma pacientov

Vývoj mobilnej aplikácie pre astma pacientov

Pre spoločnosť Kantar Health sme vyvinuli mobilnú aplikáciu pre pacientov trpiacich astmou, ktorej úlohou je pacientov vzdelávať, pripomienkovať liečbu, ale najmä monitorovať zdravotný stav pacienta pomocou medicínskeho dotazníka.

Spoločnosť Kantar Health je súčasťou nadnárodnej spoločnosti Kantar spadajúcej pod investičnú spoločnosť WPP, zjednocujúcu agentúry na prieskum trhu po celom svete. Kantar Health je prieskumnou agentúrou zameranou na oblasť farmácie a life sciences všeobecne. Okrem poskytovania služieb v oblasti prieskumu trhu sa Kantar Health zameriava aj na inovatívne riešenia v oblasti farmaceutického priemyslu, smerujúce k získavaniu pacientskych dát nekonvenčnými metódami.

Pre spoločnosť Kantar Health sme vyvinuli white-label mobilnú aplikáciu pre iOS aj Android zariadenia, určenú pre pacientov trpiacich astmou, ktorej hlavnou úlohou je poskynúť pacientom informácie, vzdelávať ich o používani astma inhalátorov, pripomienkovať liečbu, ale najmä prostredníctvom medicínskeho CAT dotazníka monitorovať zdravotný stav pacienta.


Dôvody na vývoj mobilnej aplikácie na mieru

  • Astmatickí pacienti, ako aj pacienti s inými chronickými ochoreniami majú často problém s tzv. „adherenciou“ k liečbe.
  • Adherencia v tomto prípade znamená ochota a disciplínu pokračovať v liečbe aj počas bezpríznakového obdobia, keď sa pacient cíti dobre.
  • Kvôli výpadkom v liečbe však z dlhodobého hľadiska môže prísť k zhoršeniu zdravotného stavu pacienta a zároveň k potrebe užívať tzv. záchrannú liečbu – takú, ktorá len potláča akútne príznaky, ak sa vyskytnú, ale príčinu neriešia.

Požiadavky zákazníka na novú mobilnú aplikáciu

  • Zákazník požadoval vytvoriť pacientskú mobilnú aplikáciu vo forme white-label, teda jednoducho „kopírovateľnú“ na iné diagnózy.
  • Ako východzia diagnóza bola zvolená astma, pretože je to ochorenie, ktoré často postihuje aj mladých ľudí, teda ľudí do veľkej miery zžitých s mobilnými telefónmi a aplikáciami

Použité technológie

  • Mobilnú aplikáciu sme vyvinuli na mobilnom frameworku Ionic, ktorý je postavený nad javascriptovou technológiou od Google – Angular.
  • Táto technológia umožňuje publikovať aplikáciu pre obe platformy (iOS / Android) pri udržiavaní iba jedného zdrojového kódu, čo minimalizuje náklady.

Náš návrh mobilnej aplikácie

Mobilná aplikácia v prvom kroku prevedie pacienta používaním konkrétneho typu astma inhalátora, prostredníctvom interaktívneho e-learningu a následne zverifikuje jeho znalosti pomocou kvízu – otázok, na ktoré musí pacient zodpovedať. Ak zodpovie nesprávne, aplikácia ho prinúti znova sa zamyslieť a zodpovedať správne.

Cieľom elearningu je okrem iného vysvetliť pacientovi, ako správne používať inhalátor a minimalizovať nežiadúce účinky, ktoré taktiež vedú k zníženiu adherencie k liečbe.

Po prekonaní úvodnej, vzdelávacej časti, pacient začína aplikáciu používať na monitorovanie svojho zdravotného stavu. Mobilná aplikácia pacienta na dennej báze notifikuje a žiada ho o ohodnotenie svojho stavu na stupnici od 1 – 5, v prípade ak sa cíti horšie, aplikácia od neho žiada vyplnenie medicínskeho CAT dotazníka – set niekoľkých jednoduchých otázok, ktorých vyhodnotením pacient dostáva tzv. CAT skóre.

Skóre sa v pozadí ukladá a generuje krivku vývoja zdravotného stavu pacienta, ktorá je veľmi dôležitým ukazovateľom pre pacientovho ošetrujúceho lekára, ktorý môže mať k dátam z aplikácie prístup prostredníctvom naviazanej webovej aplikácie.

Okrem spomínaných funkcií mobilná aplikácia umožňue nastavovať pripomienkovanie liečby, komunikuje s Apple Health a je prepojiteľná so smart zariadeniami prostredníctvom bluetooth rozhrania.


Ako sme pomohli zákazníkovi?

  • Zákazníkovi sme vypracovali white-label platformu, ktorú dokáže používať pri prezentáciach svojim klientom a demonštrovať tak možnosti pacientskych aplikácií.
  • Nezanedbateľným aspektom je tiež zber anonymných, kvantifikovaných pacientskych dát, údajov o liečbe, kopreskripcii a podobne, ktoré majú pre zákazníka a jeho odberateľov (farmaceutické spoločnosti) mimoriadnu hodnotu.


Ideme ešte ďalej…

Cieľom mobilnej aplikácie je prezentovať možnosti ako pomôcť pacientom s chronickými ochoreniami a zároveň aplikáciu monetizovať vďaka predaju dát získaných priamo od pacientov, ktoré majú pre farmaceutické spoločnosti výraznú hodnotu.

Aplikácie takéhoto typu majú aj ďaleko väčší potenciál. Je možné ich napojiť priamo na ambulancie lekárov, komunikovať s nimi bezpečne a real-time zdravotný stav pacientov, čo v prípade niektorých diagnóz môže byť život zachraňujúce alebo zlepšujúce. V jednom z ďalších projektov, ktoré sme v tejto sfére produkovali sme napájali webovú aplikáciu na ambulancie pneumológov, ktorá im komunikovala zhoršenia zdravotného stavu pacientov s chronickou obštrukčnou chorobou pľúc, čo v prípade rýchlej reakcie lekára mohlo pacientovi predĺžiť prežívanie s relatívne ľahkým priebehom ochorenia (vďaka zachyteniu tzv. exacerbácie a adekvátnym prestavením liečby).


Čo na to zákazník?

„Altamira Softworks demonstrated a mature and thorough project management approach, leading to the successful introduction of an improved platform. The team displays knowledge of relevant technologies and the ability to handle multiple tasks at once.“

Eric Yonter, Sales Director

Ak máte aj Vy záujem o podobné riešenie, neváhajte nás kontaktovať a dohodnite si nezáväzné stretnutie.

máte otázky?
ozvite sa nám
Dohodnime si stretnutie, call alebo nám skrátka napíšte a porozprávajme sa o vašom projekte. Keď nám dáte základné informácie, obratom vám vypracujeme orientačnú cenovú kalkuláciu vášho projektu.
Scroll to Top

ozvite sa nám

Dohodnite si konzultáciu

Budeme radi, keď sa s nami spojíte a predstavíte nám váš projekt.
Môžete nám tiež kedykoľvek zavolať na +421 948 247 270 alebo poslať správu cez Whatsapp. Čo najskôr sa s vami skontaktujeme.

Eric Yonter
5/5
Altamira Softworks demonstrated a mature and thorough project management approach, leading to the successful introduction of an improved platform. They’re very serious and are sure to follow-up in the tracking of the project. It’s well-structured and done professionally. I was completely satisfied with their responsiveness.

S Našimi klientmi

Budujeme partnerstvá

Vývoj webových riešení
Vývoj mobilnej aplikácie
Vývoj a podpora webstránky
Vývoj software a webov
Vývoj mobilných aplikácií
Vývoj a podpora softwarových riešení
Poskytovanie softwaru na prieskum trhu
Dátové migrácie a vývoj webových riešení.
Vývoj softwarových riešení pre lekárov
Vývoj webových a softwarových riešení
Vývoj a podpora webových riešení.
Vývoj a podpora webových riešení