fbpx

StatRiX – Real World Data Analysis & Visualization

StatRix je služba od Altamiry, ktorá predstavuje vizualizáciu pacientskych dát od platcov v Slovenskej Republike za obdobie 5+ rokov s kvartálnou aktualizáciou.

Tieto pohľady vám prinesú odpovede na často kladené otázky, ktoré z iných zdrojov neuvidíte. Pomôžu vám pochopiť vašu cieľovú skupinu a ukážu potenciál a trendy na trhu. Buďte o krok pred konkurenciou!

Pre koho je analýza prínosná?

Pharma spoločnosti

Tieto dáta sú zaujímavé pre pharma spoločnosti, ktoré chcú vstúpiť na trh s novým produktom. Vďaka naším analýzam dokážu vypočítať potenciál možných klientov, alebo dokázať, či je registrácia nového produktu opodstatnená a je preň miesto na trhu. Rovnako ak chce spoločnosť začať s novou terapiou alebo druhom liečby dokáže analýza odhaliť, či taká už existuje, alebo ako sa aktuálne pri danej diagnóze postupuje.

Poisťovne

Poisťovne majú možnosť vidieť, ako stojí ich konkurencia v preplácaní liekov. V prípade vyhodnocovania rizika pri životnom poistení je možné postaviť model korelácie ochorenia a veku. Navyše, plánovanie je jednoduchšie keď viete, v akých okresoch sa vyskytuje najviac pacienotv s konkrétnou diagnózou

Iné firmy

Využitie analýz môžu nájsť aj iné firmy, ktoré by radi poznali skladbu pacientov s určitou diagnózou, napr. predajcovia pomôcok, alebo medicínskych prípravkov.

Pacientske dáta

Poskytujeme dáta za obdobie  2016 – 2021 a zahŕňame všetky tri poisťovne. 

Aký typ dát ponúkame?

Pohlavie

Vek

Diagnóza

Liek

Dátum vydania

Čo sa z týchto dát môžete dozvedieť?

  • Koľko pacientov je nastavených na produkte a aké je ich dávkovanie?
  • Aký je rozptyl diagnóz pacientov užívajúcich môj produkt?
  • Aké je demografické zloženie pacientov s konkrétnou diagnózou?
  • Aká je medziročná detekcia pacientov s konkrétnou diagnózou?
  • Ktoré iné preparáty užívajú pacienti s konkrétnou diagnózou?
  • Aká je komorbidita pacientov s diagnózou?
  • Na ktoré produkty sú switchovaní moji pacienti?
  • Aký je medziročný nárast nových pacientov s diagnózou?
  • Reexport - aké je množstvo vyvezeného produktu mimo Slovensko?
  • Aký je medziročný úbytok a prírastok pacientov na liečbe?

Príklady vizualizácií

Ponúkame štandardizované pohľady, viete si však zadefinovať vlastné pohľady a analýzy na mieru.

Diagnózy na liečbu

Report zobrazuje počet predpisov, počet predpísaných balení lieku a počet pacientov.

Liečba na diagnózu

Report zobrazuje predpísané lieky na danú diagnózu.

Demografia pacientov na liečbe

Demografia pacientov s diagnózou

Kopreskripcie

Report zobrazuje aké preparáty boli predísané pacientom so zvoleným preparátom, poprípade s konkrétnou diagnózou.

Switche

Medziročný úbytok a prírastok pacientov

Dostupnosť

Jednorázový report

Report za klientom definované obdobie obsahujúci dohodnuté pohľady, dodaný v pptx.

Kvartálny
odber

Ročná viazanosť obsahuje štyri reporty dodané po kvartáloch za zvýhodnenú cenu.

Prístup do online BI

Prístup do vizualizovanej databázy, možná tvorba vlastných pohľadov.

Top