fbpx

Podmienky používania a ochrany osobných údajov

Všeobecné informácie

Prevádzkovateľom webstránky altamira.sk, altamirasoftworks.com a altamirasoftworks.at („Webstránka“, „Webstránky“) je spoločnosť Altamira Softworks, s. r. o., Jaskový rad 187, 83101 Bratislava, Slovakia, IČO: 44880774, IČ DPH: SK2022861368 („Prevádzkovateľ“). Pod pojmom „Služba“ sa rozumie používanie Webstránky Užívateľom. Tieto podmienky boli naposledy aktualizované dňa 14.5.2020. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek upraviť Podmienky používania a ochrany osobných údajov.

Ochrana osobných údajov

Ochrana a spracovanie osobných údajov sa riadi Zákonom č. 18/2018 Z.z o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Webstránku môže každý Užívateľ používať anonymne. Pokiaľ sa Užívateľ rozhodne kontaktovať Prevádzkovateľa prostredníctvom akéhokoľvek kontaktného formuláru na stránke, bude požiadaný o vloženie osobných údajov v rôznom rozsahu, minimálne: Meno a Priezvisko, Email, Telefónne číslo. Tieto údaje požaduje Prevádzkovateľ od Užívateľa preto, aby ho mohol spätne kontaktovať a reagovať na otázku Užívateľa. Kontaktné údaje Užívateľa môžu byť použité na marketingové účely iba v prípade ak Užívateľ vyjadril explicitným spôsobom súhlas – prostredníctvom označenia konkrétneho akceptačného tlačidla(„Checkbox“). V prípade ak Užívateľ nevyjadril súhlas s použitím osobných údajov na marketingové účely, osobné údaje budú použité iba pre vyššie spomínaný účel. Prevádzkovateľ sa zaväzuje nepoužiť osobné údaje v rozpore s platnými zákonmi Slovenskej republiky a zároveň sa zaväzuje neposkytnúť osobné údaje tretím stranám s výnimkou subdodávateľov Prevádzkovateľa, ktorí sú viazaní príslušnou zmluvou o mlčanlivosti a zároveň zmluvou o sprostredkovaní osobných údajov Prevádzkovateľa.

Pravidlá používania cookies

Čo sú to Cookies? Malé textové súbory, ukladané do zariadenia Užívateľa Webstránky. Súbor cookie je krátky textový súbor, ktorý webová lokalita ukladá vo vašom počítači alebo mobilnom zariadení (vrátane tabletu) pri jej prehliadaní. Ak tú istú stránku navštívite nabudúce, vďaka nemu sa pripojíte rýchlejšie. Okrem toho vás stránka „spozná“ a ponúkne vám informácie, ktoré preferujete, zaistí neopakovanie sa už zobrazenej reklamy, v prípade vypĺňania identifikačných údajov ponúkne doplnenie už vyplnených údajov pri predchádzajúcich návštevách web prostredia a v nadväznosti na tieto informácie zobrazovať relevantný obsah a ponuky odhadovaných aktivít a služieb, ktoré ako predpokladáme by ste mohli využiť.

Na Webstránke sú používané 4 druhy cookies, ktorých nastavenia si Užívateľ môže pri prvej návšteve personalizovať alebo pri každej ďalšej návšteve využiť možnosť zmeny nastavenia Cookies v spodnej časti Webstránky.

Používame tieto druhy Cookies:

  • nevyhnutné – cookies, ktoré sú potrebné na fungovanie stránky.
  • analytické – cookies, ktoré sú potrebné na analýzu návštevnosti a správania návštevníka stránky.
  • marketingové – cookies, ktoré sú potrebné na sprostredkovanie funkcii sociálnych médií či akýchkoľvek iných marketingových funkcií, vrátane personalizácie reklamy alebo možnosti Užívateľa zacieliť reklamou aj na iných stránkach než je Webstránka.
  • preferenčné – cookies, na základe ktorých personalizujeme Webstránku Užívateľovi Webstránka používa aj Cookies tretích strán, najmä, ale nie výhradne Google Adwords, Google Adsense, Google Analytics, Hotjar, Smartlook, Facebook, Instagram, Eucookie.eu, a.i.
  • V prípade ak Užívateľ nevyjadrí explicitný súhlas s použitím niektorého druhu cookies, s výnimkou nevyhnutných, cookies nebudú používané.

Zabezpečenie osobných informácií

Zaviedli sme primerané opatrenia a používame technológie a pravidlá s cieľom chrániť vaše osobné údaje pred neoprávneným prístupom a nesprávnym používaním a budeme aktualizovať tieto opatrenia podľa vhodnosti, keď budú k dispozícii nové technológie. Dodržujeme všeobecne uznávané normy v danom odvetví pre ochranu osobných údajov, ktoré nám boli predložené, a to ako počas prenosu, tak aj po ich prijatí. Žiadna metóda prenosu cez internet alebo metóda elektronického ukladania údajov však nie je na 100 % bezpečná. Z tohto dôvodu, kým používame komerčne prijateľné prostriedky na ochranu vašich osobných údajov, nemôžeme zaručiť ich absolútnu bezpečnosť.

Bezpečnosť osobných údajov

Osobné údaje sú uložené na serveroch Prevádzkovateľa, fyzická bezpečnosť dát je zabezpečovaná subdodávateľmi Prevádzkovateľa, najmä spoločnosťou Hetzner Online GmbH. Datacentrum, kde sú dáta uložené je vybavené bezpečnostnými štandardmi v súlade s ISO normou 27001. Prístup k osobným dátam je založený na princípe nevyhnutnosti, teda prístup má len ten pracovník Prevádzkovateľa alebo oprávneného subdodávateľa, ktorý prístup nevyhnutne potrebuje k vykonávaniu svojich pracovných úloh.

Top