fbpx

Ako si vybrať správnu Cloudovú službu?

Budúcnosť poháňaná cloudom začína formovať čoraz viac podnikov migrujúcich na vzdialenú infraštruktúru. Prechod na cloud sa javí ako jedna z hlavných priorít spoločností na rok 2021 a očakáva sa, že si svoj status priority zachová aj v nasledujúcich rokoch. Prečo je však cloud computing taký populárny?

cloud computing

Čo sú Cloudové služby?

Cloud computing je dodávka rôznych služieb cez internet, ako sú napríklad aplikácie, úložiská dát, servery, databázy, sieťové pripojenie a softvér. Sprístupňuje tak používateľom aj podnikom tieto služby, bez nutnosti ich inštalácie.

Namiesto ukladania súborov na pevný disk alebo lokálne úložisko umožňujú cloudové služby ich ukladanie do vzdialenej databázy. Pokiaľ má vaše zariadenie prístup na web, má prístup k údajom a softvérovým programom.

Spoločnosti, ktoré úspešne prešli na cloud, spomínajú viaceré výhody, ako napríklad zvýšenie efektívnosti, produktivity a bezpečnosti, ľahký prístup, jednoduchšia správa a všeobecne nižšie náklady na prevádzku.

Prečo prejsť na Cloud? 

Cloud computing ponúka spoločnostiam množstvo výhod vrátane prístupu k softvéru, e-mailu a firemným aj súkromným dátam z ľubovoľného zariadenia prostredníctvom natívnej aplikácie alebo prehliadača. Vysvetlili sme, prečo sú cloudové služby tak populárne medzi vlastníkmi moderných firiem:

 • Prístup k dátam odkiaľkoľvek 

Dnes pracuje väčšina spoločností na diaľku, pretože nás pandémia núti zostať doma. Každá organizácia vyhľadáva a implementuje cloudové tímové nástroje, ktoré umožňujú riadenie spolupráce a projektov v reálnom čase, bez ohľadu na lokalitu a časové pásma. Cloud computing uchováva všetky údaje na jednom mieste a sprístupňuje ich všetkým zamestnancom. Medzi najobľúbenejšie aplikácie tohto typu patria Trello, Jira, Asana, Slack a mnoho ďalších. 

 • Bezpečnosť a ochrana súkromia

Všetky vaše dáta sú automaticky bezpečne zálohované na cloude, takže sa už nemusíte báť, že ich stratíte. V prípade poruchy alebo krádeže počítača budete mať dáta stále k dispozícii na cloude.

 • Znížené náklady 

Využívanie cloudových služieb ako IT zdrojov vedie k dramatickému zníženiu nákladov na nákup a údržbu nevyhnutného hardvéru. V prípade cloudových riešení platíte iba za služby, ktoré používate, ale nie za celú komplexnú infraštruktúru. Pretože ide o cloudové riešenie, nestaráte sa o problémy s hardvérom, konfiguráciami a upgradmi prostredia, ktoré šetria veľa interného pracovného času.

 • Digitalizácia podnikania 

Verejný cloud umožňuje organizáciám meniť a optimalizovať svoje obchodné a organizačné činnosti využitím kombinácie digitálnych technológií.

 • Flexibilita  

Spoločnosti musia rýchlo reagovať na výzvy a príležitosti a verejný cloud poskytuje prostriedky na dosiahnutie tejto flexibility v podobe škálovania. V cloude to znamená dodať správne množstvo IT zdrojov – napríklad viac alebo menej výpočtového výkonu, úložného priestoru – presne vtedy, keď sú potrebné.

 • Technologické aktualizácie 

Poskytuje technologické aktualizácie zvyčajne bez prerušenia práce celého systému a s minimálnym „downtime“ – výpadkom služieb. Cloudový model umožňuje zamestnancom inovovať konkrétne aplikácie a nečakať na globálne aktualizácie systému.

cloud impact

Verejný cloud vs. privátny cloud

Pred zverením podnikových dát do cloudu by ste mali jasne pochopiť, aké typy cloudov existujú, aké sú medzi nimi rozdiely a či vyhovujú požiadavkám vašej spoločnosti. Existujú tri typy cloudu:

 • verejné,
 • privátne,
 • hybridné.
 

41 % všetkých podnikov momentálne beží v určitom type verejného alebo súkromného cloudu.

Verejný cloud

Hlavným princípom verejného cloudu je, že zdieľanie údajov spravujú poskytovatelia tretích strán, čo môže znamenať problém alebo zvýšené legislatívne nároky s ohľadom na GDPR. Tento typ cloudu znižuje náklady na údržbu úložiska a je možné ho škálovať na ľubovoľné veľkosti. To znamená, že každý klient platí iba za použité služby, nie za všetky existujúce v cloude. Verejné cloudové úložisko má však určité obmedzenia:

 • zdieľanie údajov je obmedzené konfiguráciami a rovnakou infraštruktúrou,
 • bezpečnosť je riadená iba poskytovateľom, zákazníci nemajú ďalšie záruky týkajúce sa ochrany údajov.

Privátny cloud

Privátny cloud je služba, ktorá je vyvinutá a integrovaná s ohľadom na všetky obchodné ciele konkrétnej spoločnosti. Má podobnú úroveň efektívnosti v porovnaní s verejným cloudom, ale vlastník cloudu má úplnú správu a kontrolu nad dátami a ich bezpečnosťou

Väčšinou to vyhovuje veľkým spoločnostiam, ktoré sa starajú o súkromie a právne predpisy. Pretože je cloud súkromný, je možné ho prispôsobiť podľa podnikových aplikácií a celej siete, ktorá dokonale vyhovuje potrebám spoločnosti. Obmedzenia sú však nasledujúce:

 • neposkytuje škálovateľnosť na požiadanie, pretože je zostavená špeciálne pre organizáciu a jej počet zamestnancov,
 • model privátneho cloudu je drahší z dôvodu výdavkov na hardvér a softvérové licencie.

Hybridný cloud

Hybridné cloudové riešenie znamená, že niektoré údaje sú uložené na verejnom cloude, niektoré projekty na súkromnom cloude. Môžete si vybrať z viacerých poskytovateľov a rôzne úrovne využitia cloudu. Hybridný cloud je ideálnou voľbou v prípade, že hľadáte škálovateľnosť verejného cloudu a bezpečnosť privátneho cloudu. Medzi hlavné dôvody výberu hybridného cloudu patrí plánovanie zotavenia po katastrofe a snaha vyhnúť sa nákladom na hardvér pri rozširovaní svojho existujúceho dátového centra.

Páči sa vám, čo čítate?

Prihláste sa k odberu a majte prehľad o najnovších technologických trendoch

Ktorá služba je najlepšou voľbou pre vaše podnikanie? 

Verejný cloud je dokonalou voľbou pre komplikované pracovné procesy, ktoré sa dejú vo vysoko výkonnom prostredí. Prečo? Tieto procesy obsahujú obrovské množstvo údajov a niekedy je potrebné meniť ich hranice – jednoducho je potrebné škálovať. Verejný cloud je flexibilný a dokáže sa vyrovnať s požiadavkami na zdroje, takže v tomto prípade bude zrejme najlepšie vyhovovať.

Keď už hovoríme o privátnom cloude, je to skvelé riešenie pre správu interných údajov vrátane databáz a analytických služieb. Ak sa v pracovnom toku použijú citlivé údaje spoločnosti, súkromná cloudová služba je lepšou voľbou.

cloud computing

Najlepší poskytovatelia cloudových služieb

Počet poskytovateľov cloudových služieb na trhu je veľký. Výber závisí od obchodných cieľov a špecifikácií spoločnosti. Aby ste cloudové služby úspešne implementovali do prostredia vašej spoločnosti, budete musieť nájsť a najať tím vývojárov, ktorí riešenie správne integrujú.

Amazon Web Services

Webové služby od Amazon používajú tisíce zákazníkov z celého sveta. Poskytuje služby pre spoločnosti všetkých veľkostí za nízke náklady. Jeho popularita sa dá vysvetliť mnohými užitočnými funkciami:

 • Nízkonákladový model „pay-as-you-go“. Platíte iba za služby, ktoré využívate.
 • Flexibilita. Môžete si zvoliť vhodné riešenie vzhľadom na model programovania a operačný systém.
 • Škálovateľnosť. Pomocou AWS môžete zvýšiť alebo znížiť zdroje na základe dopytu. 

Microsoft Azure

Microsoft Azure má najväčší počet dátových centier na celom svete. Z hlavných výhod by sme zdôraznili:

 • Hybridné prostredie umožňuje používateľom vyvíjať a udržiavať aplikácie na hostiteľských počítačoch aj na cloudovom serveri.
 • Zvyšuje produktivitu pri prepájaní aplikácií, údajov a zariadení s aplikáciami Azure (Salesforce, Office 365, and Google services)
 • Autorizácia špeciálne pre každého používateľa, ktorá zvyšuje bezpečnosť údajov.
 • Microsoft Azure striktne dodržiava medzinárodné nariadenia o ochrane súkromia, ako sú GDPR, HIPAA, FeDAMP a ďalšie.

Digital Ocean

Digital Ocean ponúka vynikajúce servery a je skvelým nástrojom pre technicky zdatné začínajúce podniky. Medzi jeho výhody patria:

 • Dostupné ceny.
 • Automatické škálovanie.
 • User-friendly rozhranie. 
 • Ľahké nastavenie a podpora rôznych operačných systémov.
 • Dobre zdokumentované časté otázky a príručky.

Na záver

Cloud computing ponúka firmám množstvo výhod – od  vyššej produktivity a efektivity, po výrazné zníženie nákladov a zjednodušenú správu IT. Avšak pre úspešnú a plynulú integráciu je nevyhnutné najať si tím vývojárov, ktorí majú v tejto oblasti skúsenosti. 

Nečakajte však s vašou digitálnou transformáciou dlho. Konkurencieschopnosť je jednou z najdôležitejších vlastností moderných firiem a stáva sa z nej takmer nevyhnutnosť. Majte náskok pred ostatnými spoločnosťami a začnite využívať výhody poskytovateľov služieb cloud computingu.

Chcete aj vy využívať výhody, ktoré ponúka Cloudové riešenie? Navrhneme a implementujeme správnu cloudovú infraštruktúru pre vašu firmu. 

Top