Gro nášho obratu tvorí vývoj komplexných informačných systémov.

Nezabudnite, že software znamená závislosť. Vyberajte si dodávateľa správne.

Vývoj software na mieru

Nepredávame vám produkt, ale službu. Predávame vám naše knowhow, ktoré sme získali rokmi strávenými vývojom softwaru rozličného druhu. Je len málo odvetví, z ktorých by sme nemali referencie. Prezrite si krátky výber z toho, čo sme robili alebo sa nám rovno ozvite.

Náš fokus - riešenie vašich problémov

Množstvo zákaziek sme získali preto, lebo sme sa ich nebáli. Dovolíme si preto tvrdiť, že jednou z našich najsilnejších stránok je schopnosť riešiť vaše problémy. Tie, ktoré neviete pomenovať, zadefinovať, popísať, no napriek tomu sa ich potrebujete zbaviť. Naše softwary nie sú "krabicové", ale slúžia ako dokumentácia nášho knowhow. Váš systém, ktorý vám vyvinieme, bude unikátny a na mieru vašim potrebám, ktoré vám pomôžeme zadefinovať a popísať. Software sa prispôsobuje vašim procesom, nie vaše procesy softwaru.

BPM Business Process Management Software

Business process management / BPM software

Vyvíjame softwary, ktoré uľahčujú manažment interných procesov s cieľom minimalizovať časové vyťaženie zamestnancov. Vyvíjali sme softwary pre manažment a predikciu cashflow spoločností, objednávkové a skladové systémy, procesno-manažmentové softwary pre organizáciu obchodných zástupcov spoločností či softwary z oblasti manažmentu dochádzky, controllingu, odmeňovacích modelov pre zamestnancov a mnoho iných.

Software pre personálne agentúry

Personálne agentúry sa potýkajú s množstvom nevyhnutnej agendy. Počas nášho pôsobenia sme sa stretli s agentúrami, ktoré dlhodobo pracujú neefektívne, nedigitalizovane alebo s obsoletnými softwarmi. Aj ich situáciu sme im pomohli vyriešiť. Zdigitalizovali sme množstvo papierových procesov a zaviedli sme do firemných procesov poriadok, čo nevyhnutne viedlo k pokojnejšiemu a efektívnejšiemu pracovnému prostrediu.

Software pre obchodníkov s cennými papiermi

Len málo firiem sa môže pochváliť tým, že vyvinulo systém, ktorý prešiel kontrolou a schvaľovacím procesom Národnej banky Slovenska. My áno. Máme v portfóliu systém na manažment internej agendy pre obchodníkov s cennými papiermi a toto knowhow, ako aj celý software, vám radi predstavíme osobne.

Document management system / DMS

Manažment životného cyklu dokumentov a ich prístupnosť jednotlivým oddeleniam a konkrétnym pracovníkom je často neriešený problém, a to nielen v spoločnostiach, ktoré rýchlo vyrástli, ale aj v korporáciách, ktorým materské spoločnosti nedodali riešenie ušité na mieru potrebám lokálneho trhu. Riešime jednoduché DMSká na správu marketingových materiálov, ale aj komplexné systémy na manažment životného cyklu vedeckých článkov z oblasti medicíny.

Learning management system / LMS

Digitalizujeme vzdelávacie procesy lekárov, zamestnancov a newcomerov. Vytvárame interaktívne elearningy, s komplexným testovaním a ich následným vyhodnocovaním, ktoré môže, ale aj nemusí byť sprevádzané súhrnnou štatistickou správou. Neponúkame iba IT riešenie, ale komplexné zabezpečenie elearningového procesu.

Nechcete si to radšej prejsť osobne?

Našu prácu najefektívnejšie predstavíme osobne alebo počas konferenčného hovoru. Dohodnite si preto termín, počas ktorého vám bližšie predstavíme, čo všetko robíme, pričom sa budeme sústrediť najmä na to, čo by mohlo byť pre vašu spoločnosť zaujímavé. A keď sa nám spoločne podarí identifikovať vašu potrebu, na ďalšom stretnutí sa už budete baviť s projektovým manažérom o konkrétnych kontúrach vášho rodiaceho sa projektu.

CRM systémy, dochádzkové a task manažmentové softwary

Integrujeme viacero podnikových systémov do jedného modulárneho celku. Divili by ste sa koľko, aj veľkých spoločností má manažment svojej agendy roztrieštený do X rôznych systémov. Prečo nemať v rámci jedného softwaru pokope CRMko, dochádzku, task manažment, reporting, ale pokojne aj účtovnícto či sklad?

Vyvíjame aj software pre priemyselné odvetvia

Či už sa bavíme o "jemnom" priemysle ako je napríklad ten farmaceutický alebo "hrubom" ako je automotive alebo ťažba dreva, všade je potrebný software. Vyvíjame logistické mobilné aplikácie, štatisticko-analytické softwary pre farmaceutickú oblasť, ale napríklad aj software z oblasti odpadového hospodárstva.

Logistický software pre drevospracujúci priemysel

Ťažba dreva je oblasť, kde je dôkladná kontrola nad pohybom tovaru veľmi dôležitá. Vedeli ste, že vo vyspelých krajinách má každý kus dreva prevážaného po krajine svoj čiarový kód, ktorý je evidovaný v centrálnych databázach? A existujú aplikácie, ktoré vyvíjame my, umožňujúce trackovať pohyb dreva po krajine a taktiež napríklad kontrolovať aj jeho pôvod.

Štatistický software pre farmaceutický priemysel

Viete ako funguje farmaceutický biznis? Že aj farma firmy majú svojich "obchoďákov", ktorí chodia po klientoch (lekároch) a informujú ich o novinkách v liečbe? A farma firmy potrebujú mať nad prácou svojich repov kontrolu, vďaka ktorej sa dokážu rozhodovať? Hovorí vám niečo pojem share of voice?

Odpadové hospodárstvo

Odpadové hospodárstvo je zákonom riadená oblasť, ktorá vyžaduje množstvo byrokratických a administratívnych úkonov. Máme v portfóliu online aplikáciu, ktorá umožňuje veľkým aj menším producentom odpadu splniť si svoje zákonné povinnosti a nahlásiť úradom nakladanie s odpadom jednoducho a ľahko.

Aký je postup?

Radi pracujeme s klientmi, ktorí majú predstavu, čo chcú. Dohodnite si termín a príďte pripravení - aj my sa na stretnutie pripravíme a chceme, aby to bolo obojstranné. Buďme efektívni, bavme sa o konkrétnych riešeniach od začiatku, aby sme dokázali čo najskôr prejsť od rečí k činom.

Chcete vedieť viac?

Dohodnime si stretnutie, call alebo nám skrátka napíšte a porozprávajme sa o vašom projekte.
Keď nám dáte základné informácie, obratom vám vypracujeme orientačnú cenovú kalkuláciu vášho projektu.

Kontaktujte nás