Gro nášho obratu tvorí vývoj komplexných informačných systémov.

Nezabudnite, že software znamená závislosť. Vyberajte si dodávateľa správne.

Podnikové informačné systémy

Nepredávame vám produkt, ale službu. Predávame vám naše knowhow, ktoré sme získali rokmi strávenými vývojom softwaru rozličného druhu. Je len málo odvetví, z ktorých by sme nemali referencie. Prezrite si krátky výber z toho, čo sme robili alebo sa nám rovno ozvite.

Náš fokus - riešenie vašich problémov

Množstvo zákazok sme získali preto, lebo sme sa ich nebáli. Dovolíme si preto tvrdiť, že jednou z našich najsilnejších stránok je schopnosť riešiť vaše problémy. Tie, ktoré neviete pomenovať, zadefinovať, popísať, no napriek tomu sa ich potrebujete zbaviť. Naše softwary nie su "krabicové", ale slúžia ako dokumentácia nášho knowhow. Váš systém, ktorý vám vyvinieme, bude unikátny a na mieru vašim potrebám - ktoré vám pomôžeme zadefinovať a popísať.

Software pre obchodníkov s cennými papiermi

Len málo firiem sa môže pochváliť tým, že vyvinulo systém, ktorý prešiel kontrolou a schvaľovacím procesom Národnej banky Slovenska. My áno. Máme v portfóliu systém na manažment internej agendy pre obchodníkov s cennými papiermi a toto knowhow, ako aj celý software vám radi predstavíme osobne.

Software pre personálne agentúry

Personálne agentúry sa potýkajú s množstvom nevyhnutnej agendy. My sme sa zasa stretli s agentúrami, ktoré dlhodobo pracujú neefektívne, nedigitalizovane alebo s obsolétnymi softwarmi - a situáciu sme im pomohli vyriešiť. Zdigitalizovali sme množstvo papierových procesov a zaviedli sme do firemných procesov poriadok, čo nevyhnutne viedlo k pokojnejšiemu a efektívnejšiemu pracovnému prostrediu.

Elearningy - elektronické vzdelávanie / LMS

Digitalizujeme vzdelávacie procesy - lekárov, zamestnancov, newcomerov. Vytvárame interakívne elearningy, s komplexným testovaním a vyhodnocovaním testovaní, ktoré môže, ale aj nemusí byť nasledované komplexnou štatistickou správou. Neponúkame iba IT riešenie, ale komplexné zabezpečenie elearningového procesu.

ECRF systémy a dotazníkové prieskumy

Sme dodávateľmi softwarových riešení pre výskumné agentúry, ktoré vďaka našim ECRF (electronic case report form) systémom dokážu realizovať komplexné real-world a market insight research štúdie z oblasti medicíny a farmaceutického priemyslu. A zároveň nám komplexný software na manažment dotazníkových prieskumov dokáže pomôcť rýchlo a ľahko zozbierať a zanalyzovať dáta pre akýkoľvek prieskum z ľubovoľnej oblasti.

DMS - document management software

Životný cyklus dokumentov a ich prístupnosť jednotlivým oddeleniam a konkrétnym pracovníkom je často neriešený problém, a to nielen v spoločnostiach, ktoré rýchlo vyrástli, ale aj v korporáciách, ktorým materské spoločnosti nedodali riešenie ušité na mieru potrebám lokálneho trhu. Riešime jednoduché DMSka na správu marketingových materiálov, ale aj komplexné systémy na manažment zmlúv a iných citlivých dokumentov spoločnosti.

Nechcete si to radšej prejsť osobne?

Naše softwary sa nedajú vysvetliť jedným screenshotom a pár vetami. Dohodnite si preto radšej stretnutie a pošleme k vám nášho salesáka, ktorý vám bližšie predstaví, čo všetko robíme, pričom sa bude sústrediť najmä na to, čo by mohlo byť pre vašu spoločnosť zaujímavé. A keď sa nám spoločne podarí identifikovať váš need, na ďalšom stretnutí sa už budete baviť s projekťákom o konkrétnych kontúrach vášho rodiaceho sa projektu.

CRM systémy, dochádzkové a task manažmentové softwary

Integrujeme viacero podnikových systémov do jedného modulárneho celku. Divili by ste sa koľko, aj veľkých, spoločností má manažment svojej agendy roztrieštený do X rôznych systémov. Prečo nemať vrámci jedného softwaru pokope CRMko, dochádzku, task manažment, reporting, ale pokojne aj účtovnícto či sklad?

Aký je postup?

Radi pracujeme s klientmi, ktorí aspoň zhruba vedia čo chcú. Dohodnite si stretnutie a príďte pripravení - aj my sa na stretnutie pripravíme a chceme, aby to bolo na úrovni. Ak nemá byť prvé stretnutie stratou času, je dôležité, aby ste váš zámer mali aspoň orientačne premyslený, lebo od stola zadanie nevykreujeme.

Chcete vedieť viac?

Dohodnime si stretnutie, call alebo nám skrátka napíšte a porozprávajme sa o vašom projekte.
Keď nám dáte základné informácie, obratom vám vypracujeme orientačnú cenovú kalkuláciu vášho projektu.

Kontaktujte nás