fbpx

Digitálny onboarding a klientska zóna pre investičnú spoločnosť

Ľahký a okamžitý prístup k službám je kľúčovým faktorom ovplyvňujúcim rozhodovanie klienta. Jednoduchý digitálny onboarding a užívateľsky prívetivá klientska zóna sú preto príležitosťou urobiť správny prvý dojem a kľúčovým prvým krokom k získaniu a udržaniu si zákazníkov.

Digitálny onboarding je proces používaný najmä v bankovom a finančnom sektore na otvorenie účtov a takmer okamžité sprístupnenie finančných služieb klientom. Zvyčajne je možné digitálny onboarding vykonať online a na diaľku, bez fyzického kontaktu s klientom, a to s pomocou ľubovoľného „smart“ zariadenia.

Podľa spoločnosti Deloitte, až takmer 40 % zákazníkov opustí onboardingové procesy bez ich úspešného ukončenia. Prečítajte si viac o digitálnom onboardingu a jeho dôležitosti pri získavaní klientov v našom článku.

Východisko 

Etablovaná spoločnosť, obchodník s cennými papiermi zameraný na poskytovanie profesionálnych investičných služieb, nás oslovila so záujmom o výmenu hlavného informačného systému používaného na správu majetku a s tým súvisiace reportingové aktivity voči regulátorovi – Národnej banke Slovenska. 

Po výmene ich informačného systému za náš evidenčný systém pre obchodníkov s cennými papiermi Stockino chcel náš klient skvalitniť aj prístup jeho koncových zákazníkov k svojim dátam a zároveň zjednodušiť proces ich registrácie.

Naše riešenie preto pozostávalo z klientskej zóny, teda priestoru, kde majú zákazníci nášho klienta prístup k jeho službám a svojmu účtu; a digitálneho onboardingu, vrátane automatizácie jednotlivých krokov registrácie, ako napríklad video verifikácia identity. Obe riešenia boli prispôsobené vizuálnej identite nášho klienta. 

Cieľom nášho riešenia je zjednodušiť proces onboardingu a využívanie služieb nášho klienta, čo by vzápätí malo prilákať nových zákazníkov, ktorými sú investori do cenných papierov.

Ako riešenie funguje?

Digitálny Onboarding 

Na web stránke klienta sa nachádza odkaz, ktorý presmeruje záujemcov o investovanie do cenných papierov alebo iných aktív na digitálny onboarding. Celý proces prebieha v jednoduchom user-friendly rozhraní, prispôsobenom na počítač či akékoľvek mobilné zariadenie. V prvom kroku je potrebné zadať základné informácie ako meno, email, telefónne číslo a heslo. Po vyplnení a overení údajov prebehne registrácia do systému a užívateľovi sa vytvorí vlastný účet v klientskej zóny. Tým sa onboarding však nekončí. 

klientska zóna

Ďalším dôležitým krokom v tomto procese je investičný dotazník, ktorý je legislatívnou požiadavkou každého investora. Tento dotazník sa dopytuje na profesiu investora, stupeň jeho vedomostí v oblasti investovania a ekonómie, očakávania zákazníka spojené so samotným investovaním, ale aj celkovú finančnú situáciu. Na základe toho dokáže systém vyhodnotiť, o aký typ investora ide a odporučí mu stratégiu investovania.

Súčasťou onboardingu musí vždy byť aj overenie totožnosti. Finančné inštitúcie musia v procese onboardingu zákazníka dodržiavať pravidlá známe ako KYC – Know Your Customer / Client. Ide o proces identifikácie klienta a autentifikácie zozbieraných dokumentov s cieľom určiť či osoba, ktorá doklady prezentuje je skutočne osobou vyobrazenou na dokladoch. 

Forma overenia naberá niekoľko podôb, ktoré sú špecifické pre každú firmu. Každá má totiž vlastné kritériá. Môže to byť skenovanie občianskeho preukazu, výpis z účtu, živý video call s operátorom, digitálne podpisovanie zmluvnej dokumentácie prostredníctvom tabletu či smartfónu, alebo aj komplexná tvárová biometria, teda automatizované rozpoznávanie tváre a jej porovnanie s fotografiou na občianskom preukaze.

Po úspešnom ukončení všetkých krokov v digitálnom onboardingu kontroluje obchodník zadané údaje, automatizovane vygenerované dokumenty a iné materiály poskytnuté investorom počas onboardingu. Po schválení, ktoré môže byť aj úplne automatické, má investor plný prístup do svojho účtu v klientskej zóne.

Páči sa vám, čo čítate?

Prihláste sa k odberu a majte prehľad o najnovších technologických trendoch

Klientska zóna

Klientska zóna je rozhranie, v ktorom majú registrovaní investori prístup k svojim dátam. Môžu tam:

  • prehliadať stav svojich finančných, či majetkových účtov v reálnom čase;
  • prehliadať vývoj svojho majetku zobrazený v prehľadných grafoch;
  • vidieť zloženie svojho portfólia (v ktorých aktívach má investované peniaze);
  • vidieť vývoj jednotlivých akcií (Profit & Loss v percentách);
  • zadávať pokyny na nákup či predaj cenných papierov – tento pokyn sa automaticky zaeviduje v evidenčnom systéme pre obchodníkov s cennými papiermi Stockino, teda nášho klienta, ktorý nákup/ predaj následne vykoná;
  • prezerať si všetky svoje transakcie; ale aj 
  • vyberať a vkladať finančné prostriedky. 

Investor má v klientskej zóne tiež prístup do centra správ, kde nájde zmluvnú dokumentáciu, komunikáciu s obchodníkom či reporty, ktoré môžu byť vygenerované automaticky alebo aj na vyžiadanie. 

Okrem prístupu investorov ku svojim dátam umožňuje klientska zóna aj prístup nášho klienta k dátam svojich klientov. To veľmi sprehľadňuje ich prácu a umožňuje im mať kontrolu nad stavom klientských portólii. 

Klientska zóna bola dodaná ako white-label riešenie, čo znamená že je plne upraviteľná do vizuálnej identity konkrétneho obchodníka s cennými papiermi, aby čo najkonzistentnejšie dopĺňala všetky vizuálne výstupy spoločnosti. 

klientska zóna

Technologické riešenie

Onboarding aj klientska zóna sú priamo prepojené s naším finančným evidenčným systémom pre obchodníkov s cennými papiermi Stockino, do ktorého systém posiela údaje cez REST API. Do Stockina má prístup náš klient a schvaľuje v ňom účty nových investorov, ako aj pokyny na transakcie. Klientska zóna a Onboarding teda v spoluráci so Stockinom tvorí balíček komplexných riešení pre obchodníkov s cennými papiermi, ktoré tvorí významnú časť portfólia Altamiry. Viac o tom, ako Stockino funguje a na akých technológiách je postavené nájdete v našej prípadovej štúdii

Z technologického hľadiska fungujú klientske zóny na frontendovom frameworku Vue.js. Ten sme si vybrali z dôvodu jednoduchosti použitia a stále väčšej popularite v developerskej komunite. Aplikácie vo Vue sú rýchle a dynamické, čím je možné vytvoriť príjemný dojem pre používateľa. Má rýchlu krivku učenia a tak sme vedeli ľahko zapojiť aj nových kolegov, ktorí boli už po pár dňoch schopní plnohodnotne pracovať. Vue umožňuje pohodlné vytváranie komponentov, ktoré je možné znovu použiť aj pre iné implementácie KZ a ONB, čím šetrí čas vývoja a aj peniaze klientov.

Súčasnosť

Nové riešenie predstavuje pre nášho klienta výraznú konkurenčnú výhodu. Jeho zákazníci majú prístup k rýchlemu, jednoduchému a bezkontaktnému prihláseniu a následne komfortný prístup k svojim dátam. Na druhej strane spĺňa náš klient očakávania moderného zákazníka, má o nich omnoho lepší prehľad a taktiež zjednodušuje spôsob správy všetkých dát. 

Chcete aj vy využívať výhody, ktoré ponúka Digitálny Onboarding a Klientska zóna? Navrhneme a implementujeme riešenie na mieru pre vašu firmu. Prečítajte si tiež prípadovú štúdiu o našej realizácii Stockino – finančný informačný systém s využitím digitálneho onboardingu.

Top