Domov Blog Prípadové štúdie Web pre Slovenské narodné divadlo

Web pre Slovenské narodné divadlo

Slovenské národné divadlo je jedna z najväčších a najdôležitejších slovenských kultúrnych inštitúcií. Jeho webstránka bola v minulosti predmetom jedného z prvých tendrov spoluorganizovaných s pomocou slovensko.digital.

Obdobie realizácie

od 2017 trvá

Technológie

PHP, Drupal7

Poskytované služby

Vývoj, prevádzková podpora 24/7, serverová administrácia

1. Východisko

Slovenské národné divadlo ako najznámejšia a najväčšia slovenská kultúrna inštitúcia je dlhodobo pod drobnohľadom verejnosti i médií. Možno aj preto sa vývoj novej webstránky snd.sk stal nosným projektom vtedy vznikajúcej organizácie slovensko.digital, ktorá v spolupráci so vtedajším vedením zabezpečovala transparentné verejné obstarávanie.

Jeho výsledkom však bola webstránka, ktorá ostala nedokončená a polo-funkčná a vtedy sme do procesu vstúpili my, ako víťaz ďalšieho tendra na podporu, prevádzku a ďalší vývoj webstránky snd.sk. Webstránku snd.sk prevádzkujeme dnes už tretím rokom a hoci sa v divadle okolo nás často menilo vedenie, stále ostávame stabilným partnerom pre našu najdôležitejšiu kultúrnu inštitúciu.

V Altamire veríme, že naše riešenia nie sú len jednorazovým vypočutím zákazníckych požiadaviek, ale že naše riešenia vytvárajú dlhodobé partnerstvá medzi nami a klientom a medzi klientom a koncovým odberateľom / používateľom.

Počas celého procesu vývoja a komunikácie sme museli brať do úvahy, že zákazníkom je štátna inštitúcia, príspevková organizácia Ministerstva kultúry SR, čo znamenalo pre nás nutnosť akceptovať a prispôsobiť sa procesom odlišným s procesmi v bežnej komerčnej sfére.

2. Nové riešenie

Dôvodom na prevzatie starostlivosti o webstránku inou spoločnosťou, bol nevyhovujúci stav webstránky, v ktorom bolo riešenie predošlým dodávateľom ukončené, odovzdané a prevzaté. Vzhľadom na medializáciu tendra a bolo potrebné situáciu urgentne vyriešiť.

Webstránka, ktorú sme prevzali od pôvodného dodávateľa obsahovala veľké množstvo chýb, ktoré si manažment SND uvedomoval a žiadal ich odstrániť.

Okrem opravy chýb a dopracovania webstránky do plne funkčného stavu zákazník tiež požadoval dopracovanie mnohých funkcionalít, ktoré neboli súčasťou dodávky od pôvodného dodávateľa webu.

V Altamire sme tiež iniciatívne opravovali mnohé časti zdrojového kódu, ktoré sme nepovažovali za optimálne a ich ďalším „plátaním“ by sme SND tlačili do ďalších investícií v budúcnosti.

Prepracovaním niektorých kritických častí sme žnížil TCO (Total Cost of Ownership) webovej stránky.

Vsadili sme na veľmi transparentný projekt manažment a otvorenú komunikáciu, vďaka čomu mal klient vždy prehľad o tom, na čom sa aktuálne pracuje, mal pod kontrolou rozpočet a mohol pravidelne vstupovať do komunikácie ohľadom vývoja a testovania priebežne dodávaných výstupov.

3. Použité technológie

Webová stránka je postavená na open source CMS DRUPAL, ktoré bolo zvolené predošlým dodávateľom riešenia a schválené vtedajším vedením SND. Databáza je postavená na opensource databázovom riešení MySQL / MariaDB.
Altamira zabezpečuje aj serverové riešenie a prevádzku webstránky. Pôvodne uvažované využitie vládneho cloudu narážalo na implementačné problémy a nekonzistentnosť tohto štátneho riešenia, preto sme zvolili využitie komerčného cloudového riešenia Digitalocean.
Operačný systém servera, na ktorom je webstránka snd.sk prevádzkovaná je linuxová distribúcia CentOS.

Vsadili sme na veľmi transparentný projekt manažment a otvorenú komunikáciu, vďaka čomu mal klient vždy prehľad o tom, na čom sa aktuálne pracuje, mal pod kontrolou rozpočet a mohol pravidelne vstupovať do komunikácie ohľadom vývoja a testovania priebežne dodávaných výstupov.

4. Náš návrh riešenia

Naším prvoradým cieľom bolo odstrániť frustráciu zákazníka zo spolupráce s IT firmami, čo sa nám behom úvodných týždňov spolupráce podarilo. Vsadili sme na veľmi transparentný projekt manažment a otvorenú komunikáciu, vďaka čomu mal klient vždy prehľad o tom, na čom sa aktuálne pracuje, mal pod kontrolou rozpočet a mohol pravidelne vstupovať do komunikácie ohľadom vývoja a testovania priebežne dodávaných výstupov.

Keď sme odstránili najpálčivejšie kritické problémy a boli badateľné jasné zmeny na webstránke oproti pôvodnému stavu, začali sme proaktívne navrhovať zlepšenia a úpravy takých častí systému, ktoré to podľa nás najviac potrebovali.

Vzhľadom na to, že počas vývoj sme boli a stále sme zväzovaní pôvodným riešením webstránky, ktoré nepovažujeme za optimálne, nemohli sme postupovať presne tak, ako by sme si predstavovali, ale to je taktiež úloha kvalitného dodávateľa. V Altamire sa vieme prispôsobiť situácií, nech je aká je a vieme naším zákazníkom problémy vyriešiť.

5. Ako sme zákazníkovi pomohli?

Behom úvodných mesiacov spolupráce sme webstránku dopracovali do stavu, ktorý zákazník považoval za (v tom čase) konečný a vydal pokyn webstránku spustiť live. Živé spustenie priamo na doméne snd.sk prebehlo bez problémov a od momentu spustenia webstránka snd.sk už takmer štyri roky nezaznamenala žiadny výpadok, okrem plánovaných. Webstránka snd.sk zďaleka nie je dokonalá a v poole máme obrovské množstvo zlepšení či už zo strany UI/UX alebo zo strany funkcionalít. Pri našej spolupráci so SND sme narážali na obmedzenia vyplývajúce z technologických nedokonalostí pôvodného riešenia webstránky, ako aj z dizajnových nedokonalostí UI/UX, ktorých odstránenie by si vyžadovalo väčšie zásahy, na ktoré v danom čase SND nemalo zabezpečené financovanie. Jednou z veľkých tém je tiež priame napojenie pomocou API rozhrania na štátny rezervačný portál navstevnik.sk, čo by umožnilo sprocesovať nákup vstupeniek priamo v prostredí webu snd.sk, bez nutnosti odchádzať na externú stránku. Toto riešenie je však plne v kompetencií Ministerstva kultúry SR, ktoré musí zabezpečiť potrebné kroky aj na strane dodávateľa rezervačného systému navstevnik.sk. A to sa za 3 roky nepodarilo.

Ak máte aj Vy záujem o podobné riešenie, neváhajte nás kontaktovať a dohodnite si nezáväzné stretnutie

máte otázky?
ozvite sa nám
Dohodnime si stretnutie, call alebo nám skrátka napíšte a porozprávajme sa o vašom projekte. Keď nám dáte základné informácie, obratom vám vypracujeme orientačnú cenovú kalkuláciu vášho projektu.
Scroll to Top

ozvite sa nám

Dohodnite si konzultáciu

Budeme radi, keď sa s nami spojíte a predstavíte nám váš projekt.
Môžete nám tiež kedykoľvek zavolať na +421 948 247 270 alebo poslať správu cez Whatsapp. Čo najskôr sa s vami skontaktujeme.

Walter Oberli
5/5
„Altamira Softworks successfully completed the software program up to expectations. The vendor’s work has received positive feedback from stakeholders. The communication was clear throughout the project. From the first moment I met with them, Altamira Softworks made a good impression on me. I also utilized reference calls to existing customers.“

S Našimi klientmi

Budujeme partnerstvá

Vývoj webových riešení
Vývoj mobilnej aplikácie
Vývoj a podpora webstránky
Vývoj software a webov
Vývoj mobilných aplikácií
Vývoj a podpora softwarových riešení
Poskytovanie softwaru na prieskum trhu
Dátové migrácie a vývoj webových riešení.
Vývoj softwarových riešení pre lekárov
Vývoj webových a softwarových riešení
Vývoj a podpora webových riešení.
Vývoj a podpora webových riešení